Drzewo Genealogiczne Rodziny Wajszczuków
english version wstecz strona główna drzewo strony indywidualne wyszukiwarki pełny ekran zamknij pełny ekran objaśnienia wersja polska
 

 

[zobacz mapę w dużej rozdzielczości]

Mapki wykonano na podstawie informacji uzyskanych od Edwarda Wajszczuka (0410) zam. w USA, Jacka Wajszczuka (0303) zam. w Warszawie, Jadwigi Muszyńskiej (0455) zam. we Wrocławiu i jej ojca, Romualda Szymanowskiego (0454) - pochodzących z Sitanca oraz od Adama (0282) Wajszczuka, jego ojca, Adolfa (0278) i syna Łukasza (0957) zamieszkałych w Wysokiem.

Wysokie

 1. Stanisław (0268) – najstarszy zidentyfikowany dom Wajszczuków w tej okolicy. Zniszczony w czasie wojny. Posiadłość podzielona miedzy synów Stanisławą (2-5, poniżej).
 2. Jan (0271) – rodzina wysiedlona w 1941 r., Jan wywieziony z synem Stanisławem (1094) na roboty przymusowe do Niemiec. Stanisław zginął w 1943 r. w czasie bombardowania Berlina, Jan powrócił do Wysokiego. Dom wybudowany po wojnie obecnie nie istnieje.
 3. Walenty (0374) – sołtys wsi Wysokie 1930-1941, działał w konspiracji, wysiedleni w 1941 r., powrócili do Wysokiego. Dom wybudowany po wojnie - rozebrany ok. 1993 r., w nowym domu mieszka rodzina Pyploków (0290).
 4. Stanisław (0270) – rodzina wysiedlona w 1941 r., powrócili po wojnie do Wysokiego. Dom wybudowany przed wojna, rozebrany po wojnie.
 5. Józef (0298) – zginął w Oświęcimiu 20.XII.1942 r. Rodzina wysiedlona 8.XI.1941 r. Jozef wrócił 2 tygodnie później nocą po żywność - aresztowany, wieziony w Zamosciu i Lublinie, wywieziony do Oświęcimia (członek B.Ch.?). Rodzina po wojnie powróciła do Wysokiego. Syn Tadeusz (1539) zginął w 1944 r. od wybuchu zapalnika granatu ręcznego. Przedwojenny dom zniszczony w czasie wojny. Syn Witold (zob. 7 na mapie i poniżej) zamieszkał w wynajętym domu. Córka Lucyna (1109) Tor wybudowała nowy dom.
 6. Adolf (0278), syn Walentego (0274) i syn Adolfa, Adam (0282) zamieszkują tu z rodzinami we współcześnie wybudowanym domu.
 7. Witold (1080), syn Józefa (0298) mieszkał tu do czasu swojej śmierci w 2006 r.
 8. Współczesny dom zamieszkały przez rodzinę Kapłonów (0281) – Elżbieta, córka Adolfa (0278).

Sitaniec

 1. Jan (0311) - wysiedleni - 1942 r., Niemcy USA,
  dom nie istnieje.
 2. Heronim 0306) - wysiedleni - 1942 r., zamieszkali w okolicy, powrócili do Sitańca, obecnie posiadłość sprzedana, stary dom opuszczony.
 3. Józef (0363) - wysiedleni - 1942 r., pozostali w okolicy, ?,IX.1939 – syn Tomasz (0368) wywieziony z Wołynia do ZSRR, powrócił po wojnie do Sitanca, 12.VII. 1942 - syn Lucjan (0377) aresztowany przez Gestapo, obozy Niemcy Canada USA
  Dom rodzinny spalony przez Niemców (za działalność konspiracyjna), odbudowany, wiekszosc rodziny powrocila, zamieszkały do 1997 r. przez Tomasza, obecnie w obcych rękach.
 4. Walery (0405) - wysiedleni - 1942 r. Niemcy, powrócili do Sitańca, obecnie w dwu nowych domach mieszkają synowie Stefanii (0406) – Józef i Zbigniew Tchórzewscy.
 5. Stanisław (0409) - zmarł - 7.VII.1942, rodzina wysiedlona – 6.XII.1942, żona i córka - ?.I.1943 Niemcy (obóz pracy przymusowej), po wyzwoleniu USA (1950) i Kanada (1949).
  Syn Edward (0410) - przymusowa praca u niemieckiego osadnika w Sitancu, ?.IV.1944 Germany - ten sam obóz pracy, USA - 1950. Maria (0442) powróciła, osadzona na Ziemiach Odzyskanych.
 6. Paweł (0300) - wysiedleni - 1942 r. zamieszkali w okolicy, powrócili do Sitańca. Syn Bronisław (0301) – 9/1939, jeniec wojenny w ZSRR, w Armii Andersa, również powrócił do Sitańca, dom zamieszkały ostatnio przez Bronisława (0301), a później jego żonę Kazimierę do 2005 r., posiadłość sprzedana, wybudowano na niej nowy dom.
Zginęli w czasie i w wyniku wojny:
1. Józef (0298) – ps. "Mały", aresztowany - 1941, zginął w Auschwitz - 20.XII.1942
2. Stanisław (1094) – 1943 - w bombardowaniu Berlina przez Aliantów
3. Tadeusz (1539) – 1944 - od wybuchu zapalnika

Wysiedlenia:
Wszyscy Wajszczukowie z Wysokiego zostali wysiedleni wcześnie - 8.XI.1941 r. (próbna akcja wysiedleńcza) - do wsi Hustynne (trasa Zamość - Hrubieszów), a następnie zostali podzieleni i ulokowani w rożnych wsiach. Np. Walenty z rodzina przebywali w Gorzkowie a następnie jeszcze w kilku innych miejscowościach. Po zakończeniu wojny nie powrócili: Józef i Stanisław (j.w.).
Zginęli w czasie wojny:
Paweł (0300) - w 1943 roku, na skutek pobicia przez Niemców.
 
Wysiedlenia i deportacje:
Wszystkie rodziny Wajszczuków były wysiedlone z Sitańca. Wiele rodzin było wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec, cześć nie wróciła po wojnie i się osiedlili w Kanadzie i w USA.
Ponadto: 1. Tomasz (0308) był wywieziony przez Sowietów z Wołynia do ZSRR - powrócił do Sitańca około 1956 roku; 2. Bronislaw (0301) był jeńcem wojennym w  ZSRR, później w Armii Andersa i również powrócił po wojnie.   

 


Zobacz również:

Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne
Sitaniec - Tablica na budynku szkoły