english version

19-03-2023

12-05-2007

wersja polska

Birth of Aleksandra Wajszczuk (1673)

Warsaw - 30 April, 2007


To Ewa and Błażej Wajszczuk (0155)  and to their families - our congratulations and best wishes on the arrival on April 30, 2007 of their daughter Alexandra (1673).

 


See also:


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2023
e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com