english version

15-06-2017

23-02-2005

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

 

-II   -I  0   I   II
               
W026 Andrzej
Waszczuk
Sitaniec
(S-L)
(~1770?)-?

Pelagia ?
?-?

("włościanie z Sitańca")

W027 Paweł*
Waszczuk
Sitaniec
1795(?)-?

Elżbieta
Chmar (Chrzan?)
1799(?)-
ślub: 11.XI.1827

Helena
Sołoduch
[+]
1793(?)
-20.II.1836

W028 Kazimierz Waszczuk
(Waśczuk) S-L/2011
Sitaniec
02.III.1829-
-05.III.1837
(matka: Helena Chmielówna?)
     
         
 
W029 Anna
Waszczuk
Sitaniec
18.I.1831
[+] -16.III.1836
(matka Helena?)

 

       
 
1852 Franciszka
Waszczuk
Sitaniec
27.II.1834
-?
(matka Helena Chmar?)
       
             
 
W030 Marianna
(Waszczuk)
Sitaniec
~1800(?)-?

Paweł
Adamczyk
?-?

W031 Marianna
(Waszczuk)
Sitaniec
ślub:08.XI.1840
?-?

? Marcin
Magryta
1816(?)-?

?

   
               
       
W032 Antoni
(Wajczuk)
Sitaniec
1830(?)-?

Katarzyna
Piz
1828(?)-?
?

W033 Antonina
Sitaniec
1867(?)-3.IX.1868
 
   
W034 Jan
Sitaniec
13.V.1869-?
?
               
               
           
0627
0299(?)
Jan**
Wajszczuk
?
Sitaniec
1847(?)-?

Marianna
Ziarkiewicz
1847(?)-?
?

1377 Katarzyna
Wajszczuk
Sitaniec
16.I.1868-?
         
         
1378 Teofil***
Waszczuk
Sitaniec
25.IV.1870-?
             
               
1853 Franciszek
Waszczuk
?
Sitaniec
(S-L)
?-
zm. przed 1824

Katarzyna
Dryglanka
?-?

("włościanie z Sitańca")

1854 Jadwiga
"Waśkówna"
Sitaniec
?
1797(?)-?

Walenty
Gil
1795?-?
18.I.1824

           
 
             
             
  
* - ojciec chrzestny Macieja Wajszczuka, syna Jakuba i Marianny z Pilewiczów (zobacz) - ten fakt sugeruje bliskie związki rodzinne!

** - Przeglądając księgi metrykalne parafii Sitaniec natrafiliśmy na nazwisko Jan Wajszczuk (szczegóły poniżej), jego miejsce zamieszkania - "włościanin z Sitanca"; córka Katarzyna jest również zapisana, jako z "z Sitanca"?, natomiast następny syn jest zapisany jako Teofil WASZCZUK "z Sitna". Przypuszczalny rok urodzin Jana powyżej (na podstawie podanego wieku) jest 1847(?) - nie można wykluczyć, ze to jest Jan Feliks (0299), urodzony - 13.V.1843 i jego dwoje starszych dzieci? (zobacz). Według uprzednio podanych nam informacji, Jan (0299) miał za żonę - ?, zd. Kapusta (i z nią, następne młodsze dzieci?), natomiast ten Jan (powyżej) miał za żonę Mariannę Ziarkiewicz (pierwsza żona i matka starszych dzieci)? Do dalszego sprawdzenia w księgach metrykalnych w Zamościu.

*** - Matka chrzestna - Gertruda Waszczuk

[+] - informacja uzyskana w czasie przeglądu Ksiąg Metrykalnych Parafii Greckokatolickiej w Sitnie.

  
* - Godfather of Maciej Wajszczuk, son of Jakub and Marianna, nee Pilewicz (see) - this fact suggests close family ties between the families! (Mis-spelled last name of Pawel's family?).

** - Reviewing the Register of the Sitaniec Parish, we encountered a name Jan Wajszczuk, his place of residence - "farmer from Sitaniec"; his daughter Katarzyna is also registered as "from Sitaniec"; on the other hand, his next son is entered as Teofil WASZCZUK "from Sitaniec". The estimated year of birth of this Jan (based on his recorded age) is ~1847(?). It is also noted that his wife's (mother of his two children) maiden name was Marianna Ziarkiewicz. It cannot be excluded that this is the same Jan Feliks (0299) (see), who (according to the records) was born on 13.V.1843 and his two oldest children?. Although, according to the (verbal) information given to us, Jan Feliks (0299) wife's maiden name was Kapusta - it cannot be excluded that she was his second wife, with whom he had sobsequent several children. To be further checked in the Register in the Old Zamosc Parish!

*** - Godmother - Gertruda Waszczuk

[+] - information obtained from reviewing the Public Registry books of the Greek-Catholic Parish in Sitaniec.

S-L - ponowny przegląd ksiąg parafii Sitaniec (za lata 1810-1865) w Archiwum Państwowym w Lublinie we wrześniu 2011 r. został dokonany w celu wyjaśnienia pokrewieństwa między rodzinami Wajszczuków, Waszczuków, Waśko i Siwczuków. Wykazał on, że Andrzej mieszkał w Sitancu, (a nie w Sitnie, jak przypuszcano wczesniej) a odnalezieni jego potomkowie rodzili się i mieszkali w Sitancu.
Ponadto wykryto również nieznanego uprzednio Franciszka Waszczuka. Być może jest to również członek rodziny Wajszczuków. Zagadką pozostaje nadal historia jego córki Jadwigi, która była zapisana w aktach jako "Waskówna". "Akta małżeństwa - 1824 r. Akta Nr 9. Dnia 18.I.1824 - ślub Walentego Gila, stanu wolnego lat 29, s. Wojciecha i Franciszki, włościan z Sitanca z panną Jadwigą Waśkówną(?) lat 27, córką zmarłego Franciszka Waszczuka i matki Katarzyny Drygalanki, ze sobą nie mieszkających. Córka Jadwiga była służącą u ojca Franciszka Waszczuka w Sitancu.
Nazwisko Waśko pojawia się również później w niewyjaśnionych okolicznościach w rodzinie Wajszczuków - (zobacz).

Wielokrotne zapytania kierowane w ciągu ostatnich dziesięciu lat do różnych członków Rodziny Wajszczuków urodzonych lub mieszkających nadal w tamtych okolicach nie potwierdziły (jak daleko sięga ich pamięć) obecności nazwiska Waszczuk w tamtych okolicach

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations