english version

19-03-2023

11-01-2023

wersja polska

Obchody z okazji 70-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii (1953-2023)


 

Warszawa, 8 stycznia 2023

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy zaproszenie na obchody 70-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z poważaniem,
Marcin Grabowski


West Bloomfield, MI, USA, 9 stycznia 2023

Sz. P.

Prof. dr hab. Marcin Grabowski
Kierownik Katedry i I Kliniki Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Szanowny Panie Profesorze,

Dziękuję bardzo za przesłane zawiadomienie i zaproszenie na nadchodzące obchody z okazji 70-lecia I Katedry i Kliniki Kardiologii (1953-2023) - uprzednio IV Klinika Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie, początkowo kierowana przez Profesora Zdzisława Askanasa.

Niestety, nie będę mógł uczestniczyć, ale chciałem przesłać pozdrowienia i wiele najlepszych życzeń dla wszystkich uczestników tych obchodów.

Pozwalam sobie również załączyć kilka słów wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących mojej osoby i tych odległych czasów. Należę do grupy najwcześniejszych wychowanków i współpracowników Profesora Zdzisława Askanasa. Jako student 3-go roku ówczesnej Akademii Medycznej w Warszawie, przyjęty na Wydział Sanitarno-Higieniczny, dołączyłem w 1954 roku - podczas stażu klinicznego w tej nowo-otworzonej Klinice - do organizowanego wówczas przy jej nowej pracowni, pod kierownictwem doktora Mieczyslawa Garbera, Studenckiego Koła Naukowego. Było ono utworzone celem zainicjowania i prowadzenia badań klinicznych nad nową metodą badań kardiologicznych i jej nowatorską metodą rejestracji - mianowicie stereo-wekto®kardiografii – czyli trójwymiarowej („przestrzennej”) rejestracji i reprezentacji elektrycznego pobudzenia serca.  Politechnika Warszawska przekazała właśnie do tej kliniki nową aparaturę - STEREO-Wektorkardiograf, do oceny jej funkcjonowania i przydatności klinicznej. Było to wówczas najnowocześniejsze rozwiązanie techniczne w Europie i na świecie, Aparat powstał przy współudziale warszawskiego kardiologa - docenta Jana (?) Kwoczyńskiego i był pionierskim rozwiązaniem na skalę światową. Wkrótce zaczęły się intensywne badania kliniczne i do zespołu dołączyli koledzy, Mariusz Stopczyk (student medycyny, rocznik ponizej mojego) i Elżbieta Łukasik, (mój rocznik studencki).

Były to początki badań naukowych w nowej klinice i ich wyniki Profesor prezentował na konferencjach i zjazdach naukowych w kraju i w Europie. (Moje opracowanie, przesłane uprzednio, na 60-lecie Kliniki, na ręce Pana Profesora Grzegorza Opolskiego, w załączniku) - Rozpoczęły się nasze kontakty międzynarodowe.

Między innymi odwiedzał nas dr. William Ganz z Czechosłowacji, (William Ganz - Wikipedia) – ten sam, który później, w Los Angeles, był współwynalazcą cewnika „Swan-Ganza” i jednym z pionierów trombolizy wieńcowej streptokinazą. Innym gościem byl dr.inż. Renaud Koechlin z Paryża, który był teoretykiem vektorkardiografii i prowadził wczesne eksperymenty nad transmisją telefoniczną elektrokardiogramów. Odwiedzali nas również naukowcy z ZSRR, z NRD i później z USA. 

Nieco później do Kliniki dołączyli, (jako wolontariusze lub młodsi asystenci?), o rok starsi Koledzy, (obecnie już „Świętej Pamięci”): Tadeusz Kraska, Leszek Ceremużynski i Jerzy Kuch.

Moje dalsze losy i działalność – początkowo, krótki wyjazd „naukowo-roboczy” do Francji, a pożniej dłuższy do USA - potoczyły się w znacznym stopniu, jako konsekwencja mojej pracy i doświadczeń w Klinice Profesora Z. Askanasa.

Jako ciekawostka – udało mi się spełnić, w czasie powrotu z USA do Polski w 1962r., jedno z „marzeń i planów” – mianowicie udało mi się zaoszczędzić z pensji stypendysty  w USA, na zakup samochodu we Francji. Był to wówczas jeden z bardzo niewielu prywatnych samochodów w Warszawie. Mieszkałem wówczas na Powiślu. Jadąc rano do Kliniki, na ulicy Wilczej czekał na mnie przed swoim domem syn Profesora,  Aleksander (Oleś) Askanas, Pędziliśmy ulicami, a potem biegiem z samochodu do Kliniki na poranną odprawę. Profesor zamykał na klucz od wewnątrz drzwi do sali punktualnie o godzinie 8-ej... i spóźnieni nie byii wpuszczani na salę zebrania, przed jego zakończeniem – byla to iście ojcowska dyscyplina! Oleś przyjechał kilka lat później, również do USA, ale nie mieliśmy stałego kontaktu.

Fundusze uzyskane z (przymusowej) sprzedaży samochodu przed wyjazdem, posłużyły na spłatę do Ministerstwa Zdrowia kosztów moich studiów na Akademii Medycznej.

Również, chciałem wyjaśnić sprawę moich oficjalnych tytułów naukowych i administracyjnych. Uprzejmie, w adresie w Pańskim liście, zostałem zatytułowany, jako „Prof. dr hab. Waldemar Wajszczuk”. Niestety, przed wyjazdem do USA w 1964 roku nie zdążyłem uzyskać doktoratu – jedynie, w 4 Klinice Chorób Wewnętrznych udało mi się wykonać serię badań „mikro”-stereokardiograficznych nad rozchodzeniem się pobudzenia elektrycznego w sercu królika – nie zostały one zakończone z powodu wyjazdu na pobyt stały do USA. (0087 Waldemar Jerzy Wajszczuk).

W IV Klinice miałem stanowisko wolontariusza, a później chyba młodszego asystenta. W USA pracowałem początkowo jako „research fellow”, a później zostałem oddelegowany na stanowisko Szefa Sekcji Kardiologii w jednym ze szpitali sieci „Veterans Administration Hospitals”, do czasu uzyskania prawa praktyki w USA.

Po uzyskaniu prawa praktyki (licence - nie było ono wymagane w federalnym systemie służby zdrowia), przeniosłem się w 1971 roku do Sinai Hospital w Detroit, gdzie zostałem wice-szefem Sekcji Kardiologii tego szpitala i jednocześnie Kierownikiem Pracowni Cewnikowania i Hemodynamiki, a później również Kardiologii Interwencyjnej (coronary angioplasty). Tam współpracowaliśmy z zespołem Profesora Adriana Kantrowitza w pionierskich pracach nad zewnętrznym wspomaganiem krążenia (IABP) w ostrych fazach zawałów serca i w szoku kardiogennym.

Ponieważ nasz szpital był częścią bazy klinicznej Wayne State University, School of Medicine, z tego uniwersytetu otrzymałem tytuły, początkowo – Assistant Professor, a kilka lat później, Associated Professor (Clinical, Affiliated), które utrzymywałem do czasu przejścia na emeryturę w 1997 roku.

Serdecznie pozdrawiam,

Waldemar J. Wajszczuk, (M.D.)


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2000-2023
e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com lub drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com