english version

08-07-2017

24-02-2012

wersja polska


Franciszek Wajszczuk (0103)


 
 

Fragment strony z księgi wójta gminy Trzebieszów - w języku polskim i niemieckim. Podczas I Wojny Światowej, po wycofaniu się wojsk rosyjskich i wkroczeniu wojsk niemieckich i austryjackich, Trzebieszów pozostawał pod zarządem austriackim od sierpnia do października 1915 roku, a później pod niemieckim.

(...) W roku 1917 na tym terenie toczyły bitwy wojska polskie, rosyjskie, niemieckie i austrackie, (...). W listopadzie 1918 r. obszar ten został wyzwolony (...) Podczas wojny polsko-bolszewickiej w lecie 1920 r. wieś znalazła się w zasięgu działania wojsk bolszewickich. (...)

Na stronie http://www.wajszczuk.pl/gniazda/polski/mapa.htm


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net