english version

19-03-2023

09-07-2010

wersja polska

Błażej Wajszczuk (0155)


Błażej Wajszczuk debiutował w dealingu banku BGŻ S.A. w 2001 roku na rynku stopy procentowej. Obecnie jest dealerem w Fortis Bank Polska S.A odpowiedzialnym za zarządzanie pozycją stopy procentowej oraz wyceną instrumentów związanych z tym rynkiem. Jest członkiem zarządu ACI Polska. Prowadzi zajęcia w Warszawskim Instytucie Bankowości z tematów: „Rynek Obligacji” i „Zarządzanie Ryzykiem Stopy Procentowej”. Jest współautorem broszury pt. "Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe", opublikowanej i dostępnej na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych. Prowadził także wykłady dla studentów SGH , UW i WSPIZ na temat rynku pieniężnego i walutowego. Publikował w czasopismach specjalistycznych, ostatnio w Parkiecie na temat światowego kryzysu finansowego.

 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2023
e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com