english version

08-07-2017

19-05-2009

wersja polska

Jan Wajszczuk (1076)


Urodził się w Wysokiem w 1921 r. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował na gospodarstwie u rodziców. Po wysiedleniu z Wysokiego 8.XI.1942 przebywał w obozie przejściowym w Husynnem. W tym okresie był czasowo aresztowany (szczegóły nie są znane), po zwolnieniu podjął pracę na kolei w Zamościu, gdzie został ponownie aresztowany (szczegóły nie są znane). Po zwolnieniu z więzienia w Zamościu został osadzony we wsi Krzywy Stok, jako najemny robotnik rolny.
Po wyzwoleniu przez Armię Radziecką, został powołany 17.IX.1944 do Zamościa do Ludowego Wojska Polskiego i wcielony do 4-go Samodzielnego Batalionu Budowy Dróg. Dalsze szczegóły dotyczące jego służby wojskowej i pracy są zawarte w załączonym życiorysie. Służąc w wojsku przebywał od lutego 1945 r. w Warszawie, gdzie poznał i poślubił 1.I.1947 Janinę Helenę z d. Trzaska (zobacz).


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl