english version

08-07-2017

01-12-2005

wersja polska

 

Strona Rodziny Cieplińskich i Dobraczyńskich


 

Filipina Cieplińska

Według heraldyka i genealoga Kacpra Niesieckiego dwaj Dobraczyńscy z Jakubem Fradro posłowali do Bajazyta II sułtana tureckiego w l. 1481-1512. Dobraczyńscy wzięli nazwisko od rodowej wsi Dobraczyn w powiecie i województwie bełzkim.

Pochodzący z tego rodu Andrzej towarzysz husarski walczy w 1673 r. pod Chocimiem, w 1676 r. pod Żórawnem. Jako rotmistrz chorągwi lekkopancernej był w 1683 r. pod Wiedniem. Rotmistrzem królewskim był jeszcze w 1687 r.

Po nim był syn Józef sędzia grodzki krasnostawski 1734-1736, towarzysz husarski. Synem jego był Stefan. Synem Stefana był Antoni (zdaje się że bratem tego Antoniego był płk. Andrzej). Antoni ożeniony z Teresą Szembek miał dwu synów Ignacego i Stanisława Kostkę Marcina.

Córka Ignacego Balbina wyszła za Gabriela Cieplińskiego. Synem Stanisława K.M. i Joanny Tczyńskiej był Aleksander. A jego córką i Gabrieli Cieplińskiej była Joanna po mężu Bieguńska. Żeby było jaśniej - żona Aleksandra była córką jego stryjecznej siostry, wnuczką Ignacego Dobraczynskiego.

Aleksander Dobraczyński po swoim wuju Józefie Tczyńskim (brat matki) odziedziczy w 1857 r. majątek Szostek w gm. Wodynie pow. Siedlce. Należał do Powstania w 1863 r. i w kryjówce urządzonej w studni przechowywał czas jakiś księdza Brzóskę. Aresztowany, został przez żonę wykupiony za sutą łapówkę z Cytadeli. Majątek Szostek szybko sprzedano, a na imię jego żony kupiono sąsiednią Oleśnicę. Aleksander by załamany pobytem w Cytadeli i choroba żony. W 1874 r. sprzedali Oleśnicę i przenieśli się do Siedlec, a potem do Wójtostwa Wohyńskiego gdzie Gabriela zmarła 27.VIII.1878 r.

Gabriela z Cieplińskich była dwukrotnie zamężną. Urodziła się w maj. Bezwola, który należał do brata jej babki Leona Nowakowskiego, szambelana St. Augusta, posła na Sejmy 1813-1826, sędziego pokoju pow. radzyńskiego. Leon zmarł w Wiedniu w 1843 r. Zdaje się że majątkiem Leona zarządzał ojciec Gabrieli - Gabriel Ciepliński. Gabriela urodziła się bowiem we dworze w Bezwoli 12.II.1835 r. Pierwszym jej mężem był Oktawian Nowowiejski. Brat Oktawiana - Karol był czas jakiś w 1864 r. powstańczym naczelnikiem powiatu łukowskiego. Bliskim krewnym braci Nowowiejskich był arcybiskup płocki Antoni Julian beatyfikowany przez JP II.
Po śmierci Oktawiana Now. Gabriela wyszła ok. 1862 r. za swego wuja Aleksandra Dobraczyńskiego.
Po śmierci Gabrieli wychowywaniem jej dzieci zajęła się jej młodsza siostra Filipina Cieplińska (1838 Wójtostwo - 1893 Siedlce). Poświęcając się dzieciom siostry nie założyła własnej rodziny. Zachowało się jej zdjęcie.

Z potomstwa Gabrieli i Aleksandra Dobraczyńskich wieku dorosłego dożyli i założyli rodziny: Stanisław ur.1863, Ignacy ur. 1864, obaj w Szostku, Joanna ur. 1870 r w Oleśnicy i Antoni ur. 1875 w Siedlcach.


Przygotował i nadesłał: Włodzimierz Bieguński - grudzień 2005