english version

08-07-2017

07-05-2012

wersja polska

O wizytach Marii Wajszczukowej (0075)
i Danuty Leszczyłowskiej (0076) z dziećmi

u Antoniny Wierzejskiej, żony sędziego Karola Wierzejskiego


Fragmenty kopii zachowanych listów nadesłanych przez p. Beatę Domańską. Na temat połączeń rodzinnych przeczytaj tutaj – (zobacz)

24.VI.1957 – Mierzwice

21.XI.1957 – choroba, spadek

Data? – odwiedziny

1.I.1958 – Święta ‘57

12.I.1958

13.II.1958

25.II.1958

20.IV.1960 – po Wielkanocy, Kisielany

Data? – Danusia Laszczyłowska i kasza manna

Data?, - Maria Klimczykowa (0095)


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net