english version

19-03-2023

12-09-2005

wersja polska

 

Więźniowie Dachau - bracia stryjeczni

Ks. Karol Wajszczuk (0074) - proboszcz par. Drelów
Ks. Feliks Wajszczuk (0162) - proboszcz par. Woskrzenice Duże


Materiały ze zbiorów kuzynki Teresy Jaroszyńskiej (0097), udostępnione w czasie wizyty w Lublinie 10.VII.2005 r.- wyjątki z książek:

1. O. Albert Z. Urbanski, karmelita: "Duchowni w Dachau, wspomnienia ...", Krakow 1945


Okładka

wstęp

(str. 112, 113)

(ks. Karol - str. 112)*

(ks. Feliks, ks. Ceptowski
 - str. 105)**

* tytuł rozdziału: "Zamordowani duchowni polscy w Dachau", str. 108
** tytuł rozdziału" "Księża z Dachau na placówkach polskich pod okupacja Aliantów", str. 98

2. Ks. Biskup Dr Franciszek Korszyński: "Jasne Promienie w Dachau", Pallottinum, Poznań 1957


Okładka

Informacje od wydawcy

(ks. Feliks - str. 213)

ks. Feliks - str. 212)

3. Kopia listu ks. Stefana Ceptowskiego, z dnia 29.VII.1955, do Marii Klimczykowej (0095), siostry ks. Karola w Siedlcach - zobacz również "Świadectwo ks. Ceptowskiego" (http://www.drelow.siedlce.opoka.org.pl/wajszczuk/swiadek.htm)


Waldemar J. Wajszczuk & Paweł Stefaniuk
(c) 2005