english version

26 czerwca 2017

11-01-2001

wersja polska

Uzupełniające informacje indywidualne


 


Zestawienie zgromadzonych informacji nt. poszczególnych członków Drzewa

                

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2000-2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net