english version

19 marca 2023

11-01-2001

wersja polska

Uzupełniające informacje indywidualne


 


Zestawienie zgromadzonych informacji nt. poszczególnych członków Drzewa

                

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2000-2023
e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com