english version

02-07-2017

11-01-2001

wersja polska

Wyszukiwarka według nazwisk


Wajszczuk| A-M | N-Z

W celu definitywnego zróżnicowania miedzy osobami noszącymi (dawniej lub obecnie) nazwisko Waszczuk w wyniku błędnego zapisu w przeszłości, ale należącymi do rodu i Drzewa Wajszczuków, a osobami noszącymi nazwisko Waszczuk, ale umieszczonymi na naszej stronie tylko "gościnnie" (i nie należącymi definitywnie do rodu Wajszczuków) - postanowiono, że:

  1. osoby o nazwisku WASZCZUK (żyjące w przeszłości jak i obecnie) - z ustalonym rodowodem rodu Wajszczuków - będą zapisywane na stronach Drzewa i w wyszukiwarkach jako [WASZCZUK *] - (tj.. dodatkowo oznaczone gwiazdka za nazwiskiem) - ale bez dodatkowej litery "W" przed nadanym numerem porządkowym (zobacz poniżej - par. 2).

  2. podobnie, gwiazdkami (*) oznaczono również, na stronach "Schematy plików", w niektórych okienkach, gałęzie Drzewa (niektóre rodziny Wajszczuków), w których występuje błędnie zapisane nazwisko (WAJSZCZUK - jako Waszczuk),

  3. osoby z nazwiskiem WASZCZUK - nie należące do rodu Wajszczuków - będą się odróżniały brakiem dodanej gwiazdki przy nazwiskach. Również w indywidualnych okienkach na stronach Drzewa i w wyszukiwarkach będą one oznaczone, dla dalszego odróżnienia, litera "W" przed ich nadanymi numerami porządkowymi. (np. - W145).

  4. osobną numerację, z odrębnymi inicjałami, wprowadzono dla osób należących do rodzin spokrewnionych.

  5. Wpisy nazwisk (Waszczuk lub podobnych) umieszczone w nawiasach w indywidualnych okienkach niektórych osób na rożnych stronach Drzewa oznaczają, ze w księgach metrykalnych tych osób znajdowano przypadki błędnych zapisów nazwiska Wajszczuk, - osoby te należą niewątpliwie do rodu Wajszczuków.

  6. Zjawisko zamiany nazwisk można prawdopodobnie tłumaczyć obecnością (zamieszkiwaniem) członków obu rodów w bliskim sąsiedztwie geograficznym i brakiem czujności (nieuwagą) osób zapisywanych i zapisujących.

 

Inne wyszukiwarki: wg nazwiska | wg numeru | wg miejscowości | wg nazwiska panieńskiego


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2003-2004
e-mail: wwajszczuk@comcast.net