english version

04-07-2004

02-10-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

STEFAN ROCH WAJSZCZUK

 
II III IV 

V

 VI
         
  
0116Adela (1)
Trzebieszów-I
Warszawa
1917-1999

Mieczysław Czarnecki
1921-1983

      
0115Stefan
Roch
Trzebieszów-I
Trzebieszów I

1894-1972

Leokadia Nieroda
1894?-1931

     
      
 
0118Jerzy
Trochim
1945-2000
    
0117Kazimiera
Trzebieszów I
Szaniawy

?-?

Marian Trochim
1921-2004

    

 
0120Tadeusz

Trzebieszów
?-?
1:
Anna
2:
Marzena Krasuska
 

 
0121Bartłomiej
Karwów
1991-
  
     
     

 
0124Anna

Trzebieszów I
1967-
Andrzej
Bernat
0122Izabela
1997-
  

0119Czesław

Trzebieszów I
1921-
1988

Zofia Przybysz

0123 (-)
(-)-

 
0125Marcin
Bernat
1987-
  

 
0129Mirosław Archiwum/Archives

Katowice
  

0128Apoloniusz
(2) Trzebieszów I
Katowice

?-1963

Halina

0126Paulina
1988-
  

0130Jolanta Archiwum/Archives

Katowice
0127Kinga
1999-
  

 
0132Danuta

Trzebieszów I

Zielona Góra
1945-
Wojciech
Zapłata
1938-
    

   
0133Sobiesław
Zapłata
Wałbrzych
Zielona Góra
1979-
  
 
      

0131Stanisława
(3) Trzebieszów I
Wałbrzych
1923-

Wacław Chomicki
1919-1999

0134Stanisław
Chomicki
Wałbrzych

1947-

Teresa
Sarnowska
1953-
0496Daria
Wałbrzych

1975-
Piotr Jóskowski
1974-
  
0497Ariel
Chomicki
Wałbrzych
1981-
0499Grzegorz
Chomicki

Wałbrzych
1996-
    
 
0135Adam
Chomicki
Wałbrzych

1947-
Danuta
Podporowska
1945-
 
0498Radosław
Chomicki
Wałbrzych

1969-
Katarzyna Kasińska
1969-
 
 
 
0500Agata
2000-
    
   
0501Bartosz
Chomicki
Wałbrzych
1977-
1927 Jakub
Chomicki
Wrocław
2008-
    

    
0138Emilia
Łuków
1984-
1928 Julia
Chomicka
Wrocław
2013-

 
0137Mirosław Archiwum/Archives
Trzebieszów I
Łuków
1958-
Elżbieta Zaręba
 
 
0139Kamil
Łuków
1985-

 

0136Eugeniusz

Trzebieszów I
1928-1991

Danuta
Przybysz
1938-2019

    

 
0140Janusz

Trzebieszów I
1960-
Dorota
Raczyńska
0141Łukasz
1988-
  

0142Piotr
1994-
  

0143Jakub
1999-
  

        

  
0144Dorota
Wajszczuk

Trzebieszów

1969-
0145Magdalena
Wierzejska
1991-
  

    

Janina Kopeć/Izdebska

0146Jerzy (4)
Szaniawy
Kędzierzyn-
-Koźle

1945-2006

Ewa
Skutnicka
1951-

1081 Beata Ewa

Kędzierzyn-
-Koźle
Marl


1973-
Waldemar
Mrożek
1971-
1082 Adrian
Mrożek
Marl


2000-
  
    
     
  
1828 Jessica
Mrożek
Marl


2004-
  
 
   
1083 Dariusz

Polska Cerekiew

Kędzierzyn- -Koźle

1975-
   
        
  
(1) W 1947 r. wyjechali do Wałbrzycha w poszukiwaniu pracy, w 1952 r. przenieśli się do Warszawy. (Oboje są pochowani w Trzebieszowie).
(2) W 1947 r. ukończył szkołę górniczą w Wałbrzychu po czym przeniósł się do Katowic. W 1963 roku uległ wypadkowi w kopalni, w wyniku którego po kilku dniach zmarł.
(3) W 1947 r. wyjechali z Trzebieszowa do Wałbrzycha w poszukiwaniu pracy i mieszkania.
(4) W 1962 roku wyjechał z Trzebieszowa do Kędzierzyna do pracy w Zakładach Azotowych.
  
(1) In 1947 they moved to Walbrzych in search of employment, in 1952 moved back to Warsaw. (Both are  buried in Trzebieszow).
(2) In 1947 graduated from a Mining School in Walbrzych, subsequently moved to Katowice.
In 1963 met with a severe mining accident resulting in his death a few days later.
(3) In 1947 left Trzebieszow for Walbrzych in search of employment and dwelling.
(4) In 1962 moved from Trzebieszów to Kędzierzyn, to work in a Chemical Plant.

  
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations