english version

19-03-2023

18-05-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

 
0   I   II
         
0267 Maciej*
(Waśczuk)
Wysokie
   02.II.1829 - 1907(?)
(świadek - Walenty Siwczuk
z Wysokiego)

(?) Gertruda
Klein
(Klajn)
[S-Z]
1828(?) - 16.II.1875(?)
- 26.X.1847
par. Sitaniec

0268Stanisław
Wysokie

04.II.1851-1907
[S-Z]
par. Sitaniec
Rozalia
Chrzan
[S-Z]
1856?-7.I.1877
19.I.1873
par. Sitaniec
(
matka Gertruda (?) Klejn)

Wiktoria Buczan
1870?-1955?
?

   
 

   

  Tekla
Klein
(?)
1831(?) - 1875

1359 Małgorzata
Wysokie
31.VIII.1853-?
par. Sitaniec
(Matka chrzestna
Marianna)
Tomasz
Szewczuk
?-?
03.I.1871
(par. Sitaniec)
(matka Gertruda Klejn)
1582 Stanisław
[S-Z]
Wysokie
27.I.1873-?
 

Katarzyna
[W-Z]
Lewczukowa (wdowa)
1829?-?
09-01-1877
par. Wielącza

   
   
 
1360 Anna **
Wysokie
06.V.1856-?
(matka Tekla Klejn)
?
   
   
1361 Julianna
Wysokie
20.I.1859-?
(matka Tekla Klejn)
?
     
     
 
1362 Katarzyna
Wysokie
29.X.1861-?
(matka Tekla Klejn)
?
     
     
 
1363 Franciszka [S-II]
Wysokie
7.IX.1864-8.XII.1865
(matka Tekla Klejn)
 
     
 
1364 Marianna [S-II]
Wysokie
5.XI.1866-?
(matka Tekla Klejn)
?
     
     
 
1576 Tekla
[S-Z]
Wysokie
26.IX.1869-
30.X.1902
(matka Tekla Klejn)
Andrzej
Parasiewicz
1871?-?
27.IV.1892
(par. Sitaniec)
1577 Teodor
Wysokie
17.III.1894-07.IV.1898
   
     
 
1578 Wincenty
Aleksander
[S-Z]
Wysokie
17.VI.1872-31.III.1891
(matka Gertruda Klejn)
 
       
       
   

 

* ojcem chrzestnym Macieja był Paweł Waszczuk z Sitna (zobacz) - fakt ten sugeruje możliwość więzów rodzinnych (przekręcone nazwisko Pawła i jego ojca?)
** Imię jej matki (i matki mlodszego rodzenstwa) jest zapisane w Księdze metrykalnej, jako Tekla Klein -wcześniej występuje Gertruda Klein (nie znamy daty jej smierci!). Być może były to siostry i Tekla była drugą żoną Macieja? Do dalszego sprawdzenia.

Uzupełniające informacje uzyskano z przeglądu ksiąg parafii:

[S-Z] - Sitaniec (1872-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu - (25.08.2006)

[W-Z] - Wielącza (1876-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu - (21.09.2006).

[S-II] - powtórzony przegląd Ksiąg par. Sitaniec w Archiwum Państwowym z Lublinie - (20.02.2007). Odnaleziono brakujące księgi za lata 1862-1871.

   
* His godfather - was Paweł Waszczuk from Sitno (see) - this fact suggests Family ties (Pawel's name was probably misspelled?)
** Her mother's name (as well as the name of the mother of her younger siblings) is entered in the records as Tekla Klein, while the birth records of the older children mention a name - Gertruda (we do not know the date of her death!). They could have been sisters and Tekla could have been the second wife of Maciej? We will check further in the Archives.

Supplemental information was obtained from reviewing the Registry books from the:

[S-Z] Sitaniec Parish (years 1872-1905) in the National Archives in Zamosc (08/25/2006)

[W-Z] Wielącza Parish (years 1876-1905) in the National Archives in Zamosc (09/21/2006).

[S-II] Repeated review of the Books from the Sitaniec Parish in the National Archives in Lublin - (02/20/2007). Books for the years 1862-1872 were found.

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations