english version

15-06-2017

29-05-2001

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

 
           
1. Aleksander
DOBRACZYŃSKI
2. Gabryela
CIEPLIŃSKA
3. Marcin
BIEGUŃSKI
4. Emilia
CHORIN
0032 5. Maciej
WAJSZCZUK
6. Tekla
MATEJKO
7. Stanisław
MACIEJCZYK
8. Magdalena
FRYDRYCHIEWICZ
9. Jan
BIEGUŃSKI
10. Joanna
DOBRACZYŃSKA
0059 11. Piotr
WAJSZCZUK
12. Maria
MACIEJCZYK
0075 13. Edmund
Stanisław
WAJSZCZUK
14. Maria
BIEGUŃSKA
0082Maria Danuta
WAJSZCZUK


0083Antoni 
WAJSZCZUK

0084Barbara 
WAJSZCZUK

0085Wojciech 
WAJSZCZUK

 

Zobacz tez stronę: "Koligacje rozszerzone"/See - "Expanded version"

Schemat, powyżej, został odtworzony na podstawie odręcznych notatek przekazanych przez Annę Świderską: zobacz
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia zostały nadesłane przez Włodzimierza Bieguńskiego (listopad 2005)

1. Aleksander Dobraczyński - ur. 1823 majątek Ostrówek pow. Lubartów, zm. 1898 r. Siedlce.

2. Gabriela z Cieplińskich Dobraczyńska - ur. 1835 r. majątek Bezwola pow. Radzyń Podl., zm. 1878 r. maj. Wohyń-Wójtostwo pow. Radzyń.

3. Marcin Bieguński - 1821-1875, ur. i zm. Siedlce.

Po Marcinie Bieguńskim zachował się krótki pamiętniczek, formatu książeczki do nabożeństwa, zaczynający się od słów: "Dziad nasz Józef pochodził z wsi Szaniaw za Krakowem, sprowadzony był do miasta Siedlec, dziedzictwa z X. Czartoryskich Ogińskiej, zbierał i zwoził z całych jej Dóbr czynsze i należności dominialne, oprocz posady osiadł na własnem majątku ziemskim (rolnym) w temże mieście, ożenił się z Petronellą Krychowicz, panną, obywatelką i tak majątek swój posażnym podwoił".
Musiał Józef Biegunski być sprowadzonym do Siedlec około 1770 r., bo 14 lutego 1773 r. w kościele św. Stanisława odbył się ślub Moniki Bieguńskiej z Stanisławem Kożłowskim.
Ślub Petroneli Krychowicz i Józefa Bieguńskiego - 10 października 1779 r. też u św. Stanisława.
Józef Bieguński zmarł w Siedlcach 24 marca 1795 r. Wdowa po nim zmarła 15 kwietnia 1827 r. w Siedlcach przeżywszy 78 lat.
Najmłodszym synem Petroneli i Józefa był Feliks. Ożenił się poza Siedlcami z Marianną Mirońską. Marianna zmarła w Siedlcach 22 września 1836 r. lat 56. Feliks zmarł też w Siedlcach 8 lipca 1855 r. w czasie epidemii cholery.
Marianna i Feliks byli rodzicami Marcina (3) ur. w Siedlcach 11 listopada 1821 r.
Jakie było pokrewieństwo Józefa Biegunskiego i Moniki narazie nie udało mi się ustalić (W.B.).

Ponadto, Włodzimierz Bieguński napisał w liście z dnia 18 listopada 2005: "... za Krakowem są cztery przysiółki o nazwie Bieguny. Od jednego z nich powstało nasze nazwisko."

4. Emilia Chorin - Bieguńska - ur. 1831 Warszawa, zm. 1896 Siedlce.


8. Małżeństwo Franciszka Frydrychowicza (!) z wdową po Janie Bieguńskim -
Akt malż. nr 40/1827 z 18 XI 1827 spisany w księdze małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego Parafii Św. Stanisława w Siedlcach przechowywanej w Archiwum Państwowym w Siedlcach.
"18 listopada 1827 r. w Siedlcach zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Franciszkiem Frydrychowiczem urodzonym w Bydgoszczy w kraju pruskim lat 47 synem Mateusza i Agnieszki z Cichockich a Elżbietą z Modrzewskich lat 38, wdową po Janie Bieguńskim".
Ten Jan Bieguński był stryjem Marcina Bieguńskiego (3). Nie zdziwił bym się gdyby to małżeństwo należało do przodków, po kądzieli, rodziny Wajszczuków (W.B.).

9. Jan Bieguński - 1859 - 1941, ur. i zm. Siedlce.

10. Joanna z Dobraczyńskich Bieguńska ur. 1870 r. maj. Oleśnica pow., Siedlce zm. 1924 r. Siedlce.

14. Akt urodzenia nr 30/1897 z 16 stycznia 1897 r. - "17 października 1896 r. o 6 rano urodziła się Maria Bieguńska córka Jana Bieguńskiego i Joanny z Dobraczynskich. Rodzicami chrzestnymi byłi Teodor Rogowski* i Józefa Jelczewska**."

* Teodor Rogowski był synem Franciszki z Cieplińskich, najmłodszej siostry Gabrieli z Cieplińskich Dobraczyńskiej i Sylwestra Rogowskiego. F. i S. Rogowscy byłi właścicielami majątku ziemskiego Cichostów w pow. Radzyń Podl. Po śmierci Sylwestra w 1898 r. Cichostów sprzedano i w ramach działów rodzinnych Teodorowi kupiono majątek Przegaliny Duże od Szaniawskich. Córka Teodora i Anny z Chomiczewskich - Maria Głowińska zmarła bezpotomnie. Była więźniarką obozu koncentracyjnego. Mąż jej był oficerem WP. Zginął albo został zamordowany w czasie wojny. Córka Anny z Chomiczewskich i Teodora Rogowskiego od 30,12.1924 r, była żoną Cypriana Glowinskiego, który zginął w Katyniu. (Informacja od p. Piotra Dunin-Wasowicza, [poznanego przez Internet], którego babcia była rodzona, starsza siostra Anny z Chomiczewskich).

** Józefa z Drachalskich Jelczewska
była żoną Adolfa Jelczewskiego, powstańca roku 1863, kuzyna rodziny Dobraczyńskich. Państwo Jelczewscy byli właścicielami nieruchomości przy ul. Prospektowej, obecnie Asłanowicza 28: właścicielem posesji nr 30 był Jan Bieguński.

  

The diagram, above, was prepared on the basis of the hand-written notes given to us by Anna Świderska: see
Additional information and explanations were submitted by Wlodzimierz Biegunski (November 2005)

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations