english version

19-03-2023

15-06-2008

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

ALEKSANDER WAJSZCZUK

 

 
      V
       
1740 Aleksander (4)
(Waszczuk?)*
?
Stelągi
?-?

Ewa Karolina
Zielińska
? - ?

1741 Romuald
Wajszczuk
(Waszczuk*)
Stelągi (2)
Sterdyń
Drożdżyn
24.I.1901-?

Julianna
Figatowska

Warszawa
Drożdżyń
?-?
24-01-1926
Drożdżyn

gm., par. Sochocin

 

 

1742 Ryszard (4)
Wajszczuk
Waszczuk
Drożdżyn

31.X.1928
-21.II.1931
     
  
  
 
1743 Eugeniusz Aleksander (4)
Wajszczuk
Drożdżyn

12.XII.1933
-?
?
1762 Ryszard
Drożdżyn
?-
   
 
1763 Elżbieta
Drożdżyn
?
?-
  
1764 Grażyna
Drożdżyn
?
?-
 
   
1738 Roman (3) (4)
Wajszczuk
Drożdżyn

?
25.V.1936-02.IV.1988
?
1739 Cezary (1)
Wajszczuk
?
? Warszawa
?-

Iwona
?
?-

?
      
     
    
  
(1) W 2006 roku znaleziono w Internecie wypowiedz Cezarego Wajszczuka;
(2) Prof. J. Florczykiewicz - wykrył niezależnie Romualda Waszczuka podczas przeglądu ksiąg metrykalnych Parafii Sterdyn w Arch. w Siedlcach 8.XI.2007 (księgi urodzeń - lata 1888-1904; księgi zmarłych - lata 1874-1895);
(3) W. Sobecki - w rozmowie telefonicznej z Cezarym i jego żoną w Warszawie dowiedział się o ojcu Cezarego - Romanie Waszczuku(?);
!4) W. Sobecki - 1.VII.2008, wizyta w USC w Sochocinie, informacje uzyskane z przeglądu ksiąg metrykalnych.

* Wizyta (Władysław Sobecki i Waldemar Wajszczuk) - 16.IX.2008 – Sochocin (gmina Sochocin, pow. płoński) – Urząd Stanu Cywilnego - od kierowniczki, (nie podała nazwiska), otrzymano kopie aktu małżeństwa Romualda, (lat 25, ur. w Stelągach, par. Sterdyń), zawartego 24.I.1926 w Sochocinie z Julia Figatowską. Romuald i jego ojciec Aleksander są tam zapisani błędnie, jako Waszczukowie. Urząd Gminy – od kierowniczki Biura Ewidencji Ludności (nie podała nazwiska) uzyskano oficjalne ustne stwierdzenie, ze wszystkie osoby z tej rodziny znajdujące się - od najwcześniejszych wpisów (1926 r.) - w tamtejszej ewidencji, są członkami rodziny Wajszczuków – niektóre wpisy niektórych członków rodziny, jako Waszczuk – są błędne!

Pozostaje do ustalenia, którego nazwiska używali przodkowie Aleksandra, zamieszkali w Parafii Sterdyń(?) i skąd tam przybyli?
 

  

(1) Cezary Wajszczuk's (1739) name was found in the Internet in 2006;
(2) Romuald Wajszczuk (1741) was discovered independently by prof. J. Florczykiewicz during his search of the record books of the Sterdyń parish in the Ntional Archives in Siedlce on November 8, 2007 (review of birth records, 1884-1904 and death records, 1874-1895);
(3) W. Sobecki - during telephone conversation with Cezary and his wife in Warsaw obtained information about Cezary's father - Roman (1738) WASZCZUK(!); 
(4) W. Sobecki - at the time of his direct visit to the Public Registry Office in Sochocin on July 1, 2008 obtained new information from the record books in their posession.

 * A visit (Władysław Sobecki and Waldemar Wajszczuk) on September 16, 2008 in the Public Registry Office in Sochocin (commune of Sochocin, Płońsk county) - we have obtained there a copy of the marriage certificate of Romuald (1741) - "age 25, born in Stalągi, Sterdyń parish, married Julia Figatowska in Sochocin on January 24, 1926". Romuald's and his father Aleksander's (1740) last names were entered erronously in the books as Waszczuk. In the Communal Office, we were informed officially by the supervisor of the Population Registry Office that all members of this family who have been registred in their office, beginning as early as 1926, definitely belong to the Wajszczuk Family, and some of the record entries and spellings of the last names of some of the members of this family are in error. 

It remains to be established, what spelling of the last name was used by the ancestors of Aleksander in Stelągi.
 

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations