english version

15-06-2017

13-03-2006

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

Rzymki

-I   0     I   II
               
1511 Andrzej
Waszczuk
?
Rzymki
1773(?)-08.03.1853

Dorota
?
1781(?)-06.12.1857

1512 Wawrzyniec
Waszczuk
(Wajszczuk)
Ulan
Rzymki (Żyłki?)
1808(?)-20.01.1871
Barbara
Nielicka
?
?-?
0001 Fabian spr. 21
Waszczuk
?
Żakowola

1832(?)-?
Konstancja
Mazur
1840(?)-?


E
Żakowola
Radzyńska
par. Kąkolewnica

   
   

     
 

1513 Marianna
Waszczuk
Rzymki
1842(?)-10.08.1849
 
 

       
 
Marianna?
Barbara
Kalinowska?
?
1810(?)-?
1514 Zofia
Waszczuk
Rzymki
17.05.1848-15.08.1849
 
       
       
 
1515 Franciszka
Waszczuk
Rzymki
13.08.1850-06.09.1854
(Żyłki)
 
         
         
 
Rozalia
Duda
Żyłki
1821(?)-?
24.01.1858
1516 Marianna
Waszczuk
Żyłki
?
22.09.1858-?

?

       
         
   
0550 Franciszek
Waszczuk
Rzymki

1860(?)-1929(?)
Anna
Alaburda
Paskudy
1858(?)-1909(?)

18.02.1879


F
Rzymki, Dminin,
Okniny

       
       
         
   
1517 Agnieszka
Waszczuk
(Wajszczuk)
Rzymki

08.02.1863-14.02.1863
 
         
           
   
1518 Józefa
Wajszczuk
Rzymki

25.02.1865-?
Józef
Borkowski
Rzymki
1863(?)-?

14.01.1886
1519 Aleksander
Borkowski
Rzymki
08.04.1887-?
       
         
       
 
0683 Jan (+)
Wajszczuk
Żyłki
Domaszewnica
18.06.1867-1938
Józefa
Charytoniuk
Domaszewnica
1872?-1937

21.05.1894


H
Domaszewnica
Łuków

         
 
1520 Andrzej
Żyłki
1803(?)-?

?

   
   

(+) Uzupełniające informacje pochodzą z  przeglądu ksiąg Par. Łuków w Archiwum Państwowym w Siedlcach

  

(+) Supplemental information was obtained from revieving the Registry books from the Lukow Parish in the National Archives in Siedlce

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations