english version

19-03-2023

04-11-2008

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

 

-IV

  -III   -II   -I  0   I

?

1769 Marcin (T-II)
Trzebieszów
~1705-?

1731 r.

?

 
0508Stanisław*
Trzebieszów
~1709-?

Rozalia
Krasuska
?-?

0510 Michał Stanisław
Trzebieszów
?
~
1751-?

?

?

?

   
            
            
   
0511 Józef
Trzebieszów
Zarzec***
~ 1752-?

Jadwiga ?

0515 Teresa
?
1782-?

?

?

   
           
   

(Par. Kąkolewnica)

 

(Par. Trzebieszów)

   
     
1535 Wojciech
Waszczuk
?-?

?

   
              
    (Par. Kąkolewnica)         
   
1537 Szymon
WAWRZUK?
?
Kąkolewnica
(wyrobnik)
1764(?)-25.11.1834

Małgorzata
Lep?
?
Kąkolewnica

1786(?)-02.01.1837

       
              
              
              
                
   
?
?
1503 ?
Wajszczuk
?
?
?-?
Julianna
?
Wierzejki
?-?
(w separacji)
                
                
                

1770 Antoni (T-II)
Waßczuk
?
Trzebieszów
-Poświętne
~1712-?
29.VI.1732

Agnieszka Nowik
?-1750
Trzebieszów
-Poświętne

1771 Antoni Paweł (T-II)
Waßczuk
?
Trzebieszów
-Poświętne
1748-?
- Marianna?

?

 
1772 Andreas (T-II)
(Andrzej)
Waßczuk
?
~1715-?
20.I.1739

Marianna
Wardziak
?-?

1445 Jędrzej (T-I)
(Andrzej)
Trzebieszów
(#34)
?-?

Marianna**
?
1742(?)-14.02.1812

1446 Onufry (T-I)
Trzebieszów
1765(?)-29.01.1851
     
 
1823 Konstanty (T-III)
Waßczuk
Trzebieszów
?

1771-?
6.V.1771
?
   
   
   
 
1773 Konstancja (T-II)
?
1772-?
18.VI.1772
   
 
1824 Franciszek Mikołaj (T-III)
Trzebieszów
?

1772-?
3.X.1772
?
 

(Parafia Ulan)

   
 
1511 Andrzej (T-I)
Waszczuk
Rzymy-Rzymki
1773(?)-08.03.1853

Dorota ?
1781(?)-06.12.1851

F
Rzymki
   
       
     
 
1774 Jan Chryzostom (T-II)
?
1774-?
   
               
       
1775 Agnieszka (T-II)
?
1774-?
       
               
       
1776 Bonawentura Kajetan (T-II)
Trzebieszów
?
14.VII.1776-?
       
               
               
       
1777 Florian (T-II)
?
03.VI.1778-?
       
                
     
0509Tomasz
Trzebieszów #47
Trzebieszów #54(?)
14.X.1753
-02.02.1817

Marianna
Podgajna
1742(?)-10.05.1814

1778 Łucja (T-II)
?
11.XII.1774-?
   
1825 Mikołaj Ambroży (T-III)
Trzebieszów
?

1778-?
5.XII.1778
?
1779 Magdalena (T-II)
?
13.V.1780-?
       
1781 Mateusz (T-II)
?
1755-?
0512 Katarzyna
?
20.X.1782-?
(matka chrzestna: Aleksandra Wayszczukówna)

?

   
     
   

 

   
0513Marcin
Wayszczuk

Trzebieszów III #50
13.XI.1785-23.03.1845

Barbara
Zdunek
1790-22.01.1823
Trzebieszów #48?
1806****

Barbara
Wierzchowska
(I voto - Wardziakowa)
1798(?)-?
04.05.1823

C
Trzebieszów III
   
   

 

         
                 
                 
                 
 
                 
         
0514Jan
(Wayszczuk)

Trzebieszów I #47
1788(?)-13.06.1831

Rozalia
Kryńska
1791(?)-02.07.1861

A
Trzebieszów I
Misie
D
Trzebieszów IV
   
               
               
               
         
1447 Rozalia

Trzebieszów
~1790-?
1448 Paweł
Trzebieszów
?
27.06.1838-?
?
             
             
           
1449 Piotr
Trzebieszów
?
27.06.1838-?
?
                
         
0524 Franciszek
Trzebieszów
?
~ 1800

?

?

   
                 
 
         
1780 Wojciech Juliusz (T-II)
?
14.IV.1800-?
       
                   
                     
   
?
1785 Marianna (T-II)
Waszczukówna
Trzebieszów
?
~1740-?
1759

Paweł
Śledź

?
       
                   
                   
                     
   
?
1786 Anna (T-II)
Wajszczukówna
Trzebieszów
?
~1742-?
1760

Jan
Śledź

?
       
                   
                   
                     
           
?
1826 Franciszka
Trzebieszów
Celiny
1823?-?
Stanisław
Mączyński
Wierzejki
1822-?
1827 Stanisław
Celiny
?

1847-?
                 
                 
                     
                     
  
* Obecna wersja tej strony jest oparta na ostatnim przeglądzie przez Barbarę Miszta najstarszych ksiąg metrykalnych w parafii Trzebieszów (zobacz) w lecie 2008 r. (T-II), uzupełnionym wiosną 2009 r. ponownym przeglądem Ksiąg ochrzczonych za lata 1771-1781 (T-III). (zobacz). Poprzednia wersja tej strony była oparta na wynikach badań archiwalnych w Lublinie w 2005 roku (T-I). Okienka wyróżniające sie diagonalnym cieniowaniem podkładów zawierają informacje uzyskane wcześniej przez kuzynkę Barbarę Miszta (0156) z początkowego przeglądu Ksiąg Metrykalnych Parafii w Trzebieszowie w 2000 roku - zobacz

** - Jednym ze zgłaszających zgon Marianny był "sąsiad - Tomasz Waszczuk, l. 64" - być może był to (spokrewniony?) Tomasz Wajszczuk (0509) powyżej?

*** - obecnie Zarzecz Łukowski

**** - wpis w księdze metrykalnej - 196/1806, ślub - Wajszczuk Maciej (?), l.24 + Barbara Zdunkówna l. 16, świadkowie - Bartosz Nieroda i xxx (nieczytelne)

  
* -  Current version of this page is based on the new review by Barbara Miszta of the oldest Record Books in the Parish of Trzebieszow in summer of 2008 - (T-II) and in the spring od 2009 - (T-III).

 Previous version of this page was based on a search in the State Archives in Lublin in 2005 - (T-I).

Information presented in the individual name windows with cross-hatched background was obtained previously by Barbara Miszta (0156) during her initial review of the Parish Records in theTrzebieszow Parish in 2000 and was already included in the previous versions of this page - see 

** - One of the persons reporting Marianna's death was a "neighbour Tomasz Waszczuk, age 64" - perhaps it was the relative - Tomasz Wajszczuk (0509) listed above?

*** - presently - Zarzecz Łukowski

**** - entry in the Parish Records - 196/1806, marriage - Wajszczuk, Maciej(?), age 24 and Barbara Zdunkówna, age 16, witnesses - Bartosz Nieroda and xxx (illegible).

 

 

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations