english version

02-07-2017

29-12-2004

wersja polska


Sprawozdanie nr 1
z przeglądu ksiąg metrykalnych
z dnia 21 grudnia 2004


Lp. Data wglądu Miejscowość Źródło Lata ksiąg Wyniki przeszukiwań
1. 19-11-2004 par. Nielisz Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1786-1796 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie ma. Ksiąg z lat wcześniejszych brak.
2. 23-11-2004 par. Nielisz Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1797-1810 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
3. 24-11-2004 Zawalów, Zarudzie, Złojec,
Wólka Złojecka, Grozówka Mała i Duża, Średnia Mała i Duża
Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1786-1819 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono. Natomiast w Zawalowie natrafiono na Mariannę Wawczuk c. Wawrzyńca i Heleny zd. Mielniszówka ur. w grudniu 1786 r.
4. 26-11-2004 jw. Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1820-1848 Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
5. 29-11-2004 par. Nieledew Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1863-1869 Mikrofilm w języku polskim. Znaleziono:
 1. Akta nr 23/12. Ur. się Andrzej Wayszczuk - syn Pawła l. 30 z Nieledwii i Anny zd. Hawryluk l. 25. Urodzony 26-11-1863 r.
 2. 1863 r. - brak daty. Zgon Wojtsukowa Magdalena l. 4.
 3. 1864 r. - dnia 13-02-1864 r. godz. 13.00. Ślub Mikołaja Woyczuka - l. 27 syna zmarłego Andrzeja i Darii zd. Antoninków - włościan Chyżowieckich tam urodzonych i zamieszkałych w służbie z Marianną zd. Kowalczyków l. 17 c. Tomasza i Anny zd. Muzyków - włościan Zadubieckich.
 4. Akta nr 8 - dnia 5-11-1865 r. o godz. 13.00 - ślub Wawrzyńca Woysiuka - l. 24 - włościanin - syn Wojciecha i Tacjanny zd. Janczuków - włościan Zadubieckich z Paraską zd. Kowalczyk-Łownukową - wdową l. 28 - córką Michała i Hajny z Czajkowskich - małżonków Kowalczyków włościan zadubieckich.
6. 03-12-2004 par. Nielisz Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1811-1816 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
7. 06-12-2004 par. Wielącza -  wsie: Zawada Niedzielska, Bodaczów Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1722-1744 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
8. 07-12-2004 jw. Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1745-1786 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
9. 14-12-2004 par. Wielącza -  wieś Bodaczów Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1787-1809 Mikrofilm w języku łacińskim. Nazwiska Wajszczuk nie znaleziono.
10. 20-12-2004 par. Wielącza - wsie: Hyża, Wysokie Księgi narodzin, ślubów i zgonów. 1784-1811 Mikrofilm w języku łacińskim. Znaleziono:

- Narodziny

 1. Dnia 14-06-1788 r. w domu nr 3 urodziła się Petronela Wayszczuk córka Stanisława i Marianny zd. Kasprzak - wieś Wysokie.
 2. Dnia  23-06-1790 r. w domu nr 3 urodziła się Anna Wayszczuk córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie.
 3. Dnia 9-12-1793 r. w domu nr 3 urodziła się Marianna Wayszczuk - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie.
 4. Dnia 21-02-1796 - urodziła się Wayszczukówna - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz oraz Maciej Wayszczuk syn rodziców jw. w domu nr 3 - wieś Wysokie.
 5. Dnia 16-07-1799 r. - w domu nr 3 urodził się Jakub Wayszczuk- syn Stanisława i Teresy z domu Olejarz - wieś Wysokie
 6. Dnia 29-06-1802 r. w domu nr 3 urodziła się Marianna Wayszczuk - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie
 7. Dnia 06-10-1805 r. w domu nr 3 urodził się Franciszek Wayszczuk - syn Stanisława i Teresy zd. Olejarz - wieś Wysokie.
 8. Dnia 27-11-1808 r. w domu nr 3 urodził się Józef Wayszczuk - syn Stanisława i Anastazji zd. Rycay - wieś Wysokie.
 9. Dnia 03-07-1811 r. w domu nr 6 urodziła się (niewyraźnie napisane imię) Krystyna lub Marianna - córka Stanisława i Anastazji zd. Rycay - wieś Wysokie.

- Śluby

 1. Dnia 04-02-1788 r. - ślub Stanisława Wayszczuka l. 30 z Teresą zd. Łuszczakowa-Olejarz l. 26
 2. Dnia 25-06-1807 r. - ślub Szczepana Wayszczuka l. 20 z Anastazją Rycajówną l. 20.

- Zgony

 1. Dnia 14-11-1788 r. w domu nr 3 zmarła Marianna Wayszczuk - l. 30 żona Stanisława.
 2. Dnia 16-03-1790 r. w domu nr 3 zmarła Petronela Wayszczuk l. 3 córka Stanisława i Marianny zd. Kasprzak.
 3. Dnia 27-02-1793 r. w domu nr 3 zmarła Anna Wayszczuk - lar 2,5 - córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz.
 4. Dnia 06-02-1795 r. w domu nr 3 zmarła Marianna Wayszczuk l. 1 córka Stanisława i Teresy zd. Olejarz.
 5. Dnia 18-12-1798 r. w domu nr 6 zmarli Maciej i Helena Wayszczukowie l. 3 - dzieci Stanisława i Teresy zd. Olejarz.