english version

15-06-2017

10-03-2005

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

 
0   I   II
         
0451 Walenty*
Wajszczuk
[W]

Wysokie
Sitaniec
1822-?

Katarzyna
Majdan
Sitaniec
1823-?
16.II.1840
[S-I]

1365

Anna

[S-I]
Wysokie
Sitaniec
24.IV.1841-
-10.II.1846
[S-II]
 
   
0299

Jan Feliks

[W]
Wysokie
Sitaniec
13.V.1843
-1916
par. Wielącza
Marianna
Ziarkiewicz
1844(?)-1847(?)-?
?
   
   
  Prawdopodobnie w okresie miedzy 1843 i 1845 r.
Walenty i Katarzyna przenieśli się do Sitańca
 
1366

Józef

[S-I]
Sitaniec
21.II.1845-
-29.VIII.1849
 
   
1367

Zuzanna

[S-I]
(Wajszczak)
Sitaniec
27.II.1847-
-22.XII.1847
 
     
     
 
1368

Franciszka

[S-I]
Sitaniec
01.X.1848-?
 

?

     
 
1369

Elżbieta

[S-I]
Sitaniec
02.XI.1850-
-04.VI.1855
Ojciec chrzestny
Maciej (0267)
 
     
 
1370

Paweł

[S-I]
Sitaniec
04.I.1853-
-04.I.1853
(żył 4h)
 
     
     
 
1371

Tomasz

[S-I]
Sitaniec
12.XI.1854-?
(rodz. chrz. Anna
Wajszczukowa)

?

     
     
 
1372

Katarzyna

[S-I]
Sitaniec
28.IV.1857-
-28.IV.1857
(żyła 4h)
 
     
     
 
1373

Jan

[S-I]
Sitaniec
28.IV.1857-
-28.IV.1857
(bliźniak)
 
     
     
 
1374

Anna

[S-I]
Sitaniec
Wysokie
13.VII.1858-
25.X.1883
Wojciech (Paweł?)
Łój
Wysokie
1852-?
2.VI.1875
1606 Wincenty
Wysokie
5.VI.1882-
-27.VIII.1885
   
 
0404

Paweł

[S-I]
Sitaniec
20.I.1861-?
Katarzyna
Podolak
1848(?)-1928
   
   
 
1375

Tekla

[S-I]
(Wajszczak)
Sitaniec
9.VII.1863-7.XII.1863
 
     
 
1376

Katarzyna

[S-I]
Sitaniec
20.I.1869-?

?

       
       

Informacje przedstawione poniżej pochodzą z ponownego
przeglądu Ksiąg Metrykalnych par. Sitaniec w Arch. Państw. w Lublinie
 
[S-II]. Podczas pierwszego przeglądu brak było ksiąg
z lat 1862 - 1871. Informacje te zostały zintegrowane
na stronie Jana.
 

   
0299(?)
0627(?)
Jan**
Wajszczuk
?
Sitaniec
1847(?)-?

Marianna
Ziarkiewicz
1847(?)-?
?

xxxx Katarzyna
Wajszczuk
Sitaniec
16.I.1868-?
 
 
xxxx Teofil***
Waszczuk
Sitno
25.IV.1870-?
Matka chrzestna:
Gertruda Waszczuk
     
       
         
       
       
  
* Uwaga:
W przypadku Walentego, po raz pierwszy pojawia się nazwisko przeliterowane w sposób współczesny, jako Wajszczuk!
Na podstawie porównania miejsc urodzin Walentego (0451) i żony Katarzyny i ich początkowych miejsc zamieszkania - on się urodził w Wysokiem, a ona w Sitańcu - wydaje się, ze po ślubie (po urodzeniu Jana Feliksa?) przenieśli się do Sitańca i w ten sposób zapoczątkowali linie sitaniecką?

Podstawowe informacje do budowy tej strony uzyskano z przeglądu Ksiąg Metrykalnych:

[S-I] - par. Sitaniec - w Archiwum Państwowym w Lublinie za lata 1777-1861

[S-II] - par. Sitaniec - powtórzonego przeglądu w Archiwum Państwowym w Lublinie za lata 1777-1871

Uzupełnienia pochodzą z przeglądu:

[S-Z] - par. Sitaniec - w Arch. Panstw. w Zamosciu za lata 1872 - 1905

[W] - par. Wielacza - w Arch. Panstw. w Lublinie 1722-1875

  
* Attention:
In Walenty's records (from the Sitaniec Parish), the last name appears for the first time with the contemporary spelling - Wajszczuk.
Comparing the places of birth of Walenty (0451) and his wife Katarzyna (Wysokie and Sitaniec, respectively) and of their subsequent residence, it is probable that they moved eventually (after the birth of Jan Feliks?) to Sitaniec, which became their permanent place of residence and thus initiated this "Sitaniec line" of the Wajszczuk Family?

Information for this page comes from reviewing the Registry books from the:

[S-I] - Sitaniec Parish, in the National Archives in Lublin for the years 1777-1861

[S-II] - repeated review of the same books for the years 1777-1871

[S-Z] - Sitaniec Parish, in the National Archives in Zamosc for the years 1872-1905

[W] - Wielacza Parish, in the National Archives in Lublin for the 1722-1875

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations