english version

23-05-2024

20-04-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

-II   -I  0   I   II
               
 
1796 Agnieszka
Wysokie
?-1793
           
             
               
1315 Stanisław
Wayszczuk
(Wayszczak,
Waszczak)
?

Wysokie #3/#6
1750 (1758?)-
27.I.1820

Marianna
Kasprzak
ur. Hyża
1758-14.III.1788
02-02-1783
par. Wielącza

1316 Rozalia
Wysokie #6
Płoskie #47
1785(?)-
-01.III.1828

Błażej
Chodor
1783(?)-?
- Płoskie
18.X.1807

1317 Joanna
Płoskie #47
?-01.XI.1809
     
       
1797 Marecelina

Wysokie #6
?-
03.VI.1808
   
1319 Józef (?)

Wysokie #6
27.XI.1810-
-
04.X.1811
   

     

1318 Stanisław/Szczepan
Wayszczuk
(Wayszczak,
Waszczak)

Wysokie #6
1787(?)-?

Anastazja
Rycaj (Racaj?)
1787-?
par. Wielącza
25.VI.1807

1320 (Krystyna?)
(Marianna?)

Wysokie
03.VII.1811-?
   

 

 
 
1321 Józef 1 2  3
[S-I] [S-L]
(Wayszczak)
Wysokie
27.VIII.1808-?

Barbara
Anuch?
1823-?

?

   
   

 

 
1322

Agnieszka

Wysokie
?
08.I.1843-?
?
?
       
   
1324 Anna
[S-II]
Wysokie
25.VIII.1869-?
1329 Petronela

Wysokie #3
14.II.1788-
-16.III.1790

 
1323

Mikołaj/Michał

Waśko vel Wajszczuk?
[S-II]
(Wayszczak)
Wysokie
Wysokie
(par. Sitaniec)
09.XII.1845
(10?.XII.1845)-?
Anna
Derkiewicz
1848(?)-?
16.I.1865
(par. Stary Zamość) 
 
1325 Tekla
[S-II]
Wysokie
2.II.1871-?
   
   
   
xxxx Jan
Waśko
vel Wajszczuk?

1 4
Sitaniec
01.VII.1816-?

? Barbara
Siwczak
1823(?)-?

1326

Marianna

Wysokie
?
08.IX.1848-?
par. Sitaniec
[S-II]
?
?
         
         
   
1327 Kazimierz
(Wayszczak)
Wysokie
?
25.II.1815-?

?

?

   
           
           

   
1328 Marianna
(Wayszczak)
Wysokie
?
12.VI.1824-?

?

?

   

Teresa
Łuszczakowa-Olejarz
(Olejarczyk)
(1755?),
1762-29.III.1835
[S-I]
par. Wielącza
4.V.1788

1330 Anna
Wysokie #3
23.VI.1790-
-27.II.1793
       
         
 
1331 Marianna
Wysokie #3
09.XII.1793-
-06.II.1795
         
             
 
1332 Helena
Wysokie #6
21.II.1796-
-18.XII.1798
         
             
 
1333 Maciej
Wysokie #6
21.II.1796-
-18.XII.1798
         
             
 
1334 Jakub
Wayszczuk
(Waszczak)
Wysokie #3
16.VII.1799-
-18.X.1854
[S-I]

Marianna
Pi(e)lewicz (Bielewicz?)
1800(?)-09.IV.1875
(metryka ślubu: par. Sitaniec)
ślub: 11.II.1821

1335 Wawrzyniec "X"

Wysokie #3
1818-16.XI.1828
     
         
         
 
0451(?) Walenty
(Wayszczak,
Wajszuk)
Wysokie #6
Sitaniec
14.II.1822-?

Katarzyna
Majdan
(z Sitańca)
1823(?)-
ślub: par. Sitaniec
16.II.1840

   
         
         
   
1336 Tekla
(Wayszczak)
Wysokie #6
26.IX.1824-
-05.IV.1828
     
           
           
   
1337 Małgorzata
(Wayszczak)
Wysokie #6
28.V.1827-
-16.III.1828
     
           
           
   
0267 Maciej*
(Waśczuk)
Wysokie
par. Sitaniec
   08.II.1829 - 1907(?)
(świadek - Walenty Siwczuk
z Wysokiego)

(?) Gertruda
Klein
(?)
Sitaniec
1828(?) - 16.II.1875(?)
par. Sitaniec
26.X.1847
(?) Tekla
Klein
(?)
1831(?) - 1875?
Katarzyna
Lewczukowa (wdowa)
[W]
1829?-?
09-01-1877

   
           
           
   
1338 Antoni
(Wayszczak)
Wysokie #6
15.I.1833-
1.VII. 1833
     
           
             
   
1339 Antonina
Małgorzata
(Wayszczak)
Wysokie #6
10.VI.1834-
-28.III.1837
     
           
           
   
1340 Wiktoria
Wayszczuk
Wysokie #6
?
31.III.1838-?

Wojciech
Niedziela
Nowy Zamość
1834(?)-?
ślub: 22.I.1855
par. Sitaniec

?

   
   
1342

Józef

Sitaniec
01.III.1859-?
?
   
   
1343

Marianna

(Bździuch)
Sitaniec
22.I.1861-?
?
   
   
1341 Teresa Jadwiga
(Wayszczak)
Wysokie #6
Sitaniec
30.IX.1840-?

Jan
Bździuch
[S-Z]
Sitaniec
1838(?)-?
ślub: 28.V.1857
par. Sitaniec

   
     
     
1344

Jan

Sitaniec
27.V.1863-?
       
1345

Michał

Sitaniec
7.IX.1864-26.IV.1866
 
           
       
1346

Katarzyna

Sitaniec
27.IV.1867-?
   
           
       
1347

Michał

Sitaniec
22.IX.1869-?
   
           
       
1348

Tomasz

[S-Z]
Sitaniec
20.XII.1871-21.I.1888?

   
           
       
1593

Teofil

[S-Z]
Sitaniec
20.II.1874-?
   
           
       
1594

Wiktoria

[S-Z]
Sitaniec
13.III.1876-17.III.1879
 
           
       
1595

Małgorzata

[S-Z]
Sitaniec
8.VII.1878 - ?
   
           
       
1596

Wiktoria

[S-Z]
Sitaniec
4.III.1882-24.IX.1884
   
           
       
1597

Tekla

[S-Z]
Sitaniec
?-?
   
             
 
1349 Marianna
Wysokie #3
Wysokie #15
(po ślubie/after the wedding)
Hyża #10
29.VI.1802-
?

Jan
Kasprzak
1801-?
- 18.XI.1820

1350 Konstancja
Hyża
?
14.II.1824-?

?

?

   
         
         
 
1351 Agata
Hyża
03.II.1827-
-16.II.1832
     
           
           
   
1352 Marianna
Hyża
?
26.XII.1829-?

?

?

   
           
           
   
1353 Tekla
Hyża
?
10.XII.1834-?

Marcin Huk
Hyża
1834?-?
- 7.XI.1852

?

   
           
           
   
1354 Katarzyna
Hyża
20.V.1837-
-18.I.1838
     
           
           
   
1355 Katarzyna
Hyża
?
11.I.1839 - ?

?

?

   
           
           
   
1356 Błażej
Kasprzak
Hyża
?
(30?)31.I.1843-?

?

?

   
           
           
   
1357 Justyna
Hyża
?
28.XI.1845-?

?

?

   
             
             
 
1358 Franciszek
Wysokie #3
06.X.1805-1808
?
       
             
   
Uwaga:

* ojciec chrzestny - Paweł Waszczuk z Sitna (zobacz) - ten fakt sugeruje możliwość więzów rodzinnych (przekręcone nazwisko Pawła?)

 

Uzupełniające informacje uzyskano z:

[S-I] - początkowego przeglądu ksiąg parafii Sitaniec (lata 1777-1871) w Archiwum Państwowym w Lublinie.
[S-Z] -  przeglądu ksiąg parafii Sitaniec (lata 1872-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu - (25.08.2006)
[S-II] - powtórzonego przeglądu ksiąg parafii Sitaniec (lata 1777-1871) w Archiwum Państwowym w Lublinie.
[W] - przeglądu ksiąg parafii Wielącza (lata 1876-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu - (21.09.2006).
[S-L] - ponownego przeglądu ksiąg parafii Sitaniec (lata 1810-1865) i parafii Wielącza (lata 1810-1875) w Archiwum Państwowym w Lublinie w lipcu i wrześniu 2011 r. (zobacz)

- dodatkowe wyjaśnienia.
 

   
Attention:

* godfather - Paweł Waszczuk from Sitno (see page) - it suggests some Family ties (misspelled last name?)

 

Supplemental information was obtained from (abbreviations):

[S-I] - initial review of the Registry books from the Sitaniec Parish (years 1777-1871) in the National Archives in Lublin.
[S-Z] - revieving the Registry books from the Sitaniec Parish (years 1872-1905) in the National Archives in Zamosc (08/25/2006).
[S-II] - repeated review of the Registry books from the Sitaniec Parish (years 1777-1871) in the National Archives in Lublin.
[W] - the Registry books from the Wielacza Parish (years 1876-1905) in the National Archives in Zamosc (09/21/2006).

 

- additional explanations
 

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations