english version

08-07-2017

02-02-2009

wersja polska


Nadania ziemi - mapy


Nadania 1864 r.

          
0451Walenty
      
           
  
0299 Jan Feliks
 
0404 Paweł
 
                    

 

   
potomkowie
 
potomkowie
 

 

 


Nadania 1864 r.

     
             
   
0267 Maciej
 
1318 Stanisław Szczepan
 
         
   
0268Stanisław
 
1321 Józef Jan
 
         
   
potomkowie
 
potomkowie
 

 

 

                       
  -III     -I   0   I   II  III
                       

Gałąź Zamojska - Nadania - 1864

                       
1315 Stanisław
parafia_
wielacza.htm
1334
Jakub
zamojszczyzna
_maciej

Wysokie
268
stanislaw
0274
walenty
 
                 
        
300
pawel
      
311
jan
        
0451 Walenty
Sitaniec

zamojszczyzna
zamojszczyzna
_jan
329
antoni
           
363
jozef
0369
miron
 

 

    
1318
Stanisław/ Szczepan
1321
Józef/Jan

Iwan?
 
400
franciszka
  
           
zamojszczyzna
_pawel
405
walery
  

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net