english version

08-07-2017

20-01-2009

wersja polska


Ordynacja Zamojska

(na podstawie badań archiwalnych akt Ordynacji przeprowadzonych przez Stanisława Waca
w 2008 roku w Archiwum Państwowym w Lublinie)


  1. Opis Ordynacji
  2. Siedziby i Parafie Wajszczuków w Ordynacji
  3. Wsie - Wysokie, Sitaniec i inne
  4. Przejrzane dokumenty
  5. Nadania ziemi - Mapy
  6. Wysokie – z par.Wielacza do par. Sitaniec
  7. Jan Waśko – „adoptowany” Jan Wajszczuk (?)
  8. Przepisanie gruntu (Jakób Wajszczuk na syna Macieja)
  9. Wyjaśnienia i komentarze
  10. Podsumowanie badań w Archiwach Ordynacji (w przygotowaniu)

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net