english version

08-07-2017

20-01-2009

wersja polska


W sprawie zmiany Parafii
„Ordynacja Zamojska”, Akta dot. wsi Wysokie – lata 1841 – 1864, sygn. 8591
(Stanisław Wac, przejrzane 21.XI.2008)


(20.XI.2008)

1/ W piśmie z dnia 19.IX.1844 włościan wsi Wysokie do Administracji Jeneralnej Dobr Ordynacji Zamojskiej – w sprawie przeniesienia wsi Wysokie z parafii Wielącza do par. w Sitancu z powodu zlej drogi do odległej Wielączy – podpisało 6 włościan, m.in. Jakób Wa(j)szczuk (1334).

Protokół Nr.1104 z dnia 29.VII.1845 w sprawie przyłączenia wsi Wysokie do parafii w Sitancu – podpisy nieczytelne (xxx) 13 włościan z Wysokiego, w tym Jan Wajszczuk (1321) i Kuba (Jakób) Wajszczuk (1334).
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk (c) 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net