english version

29-03-2021

14-06-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

STANISŁAW WAJSZCZUK

 
I   II   III   IV   V
                 
0268Stanisław
Wysokie
04.II.1851-1907
1: Rozalia
Chrzan
(+)
1856?-07.I.1877
19.I.1873
1579 Apolonia (+)
Wysokie
1875?-27.11.1883
         
           
1580 Adam (+)
Wysokie
1881?-05.12.1883
         
           
1581 Marianna (+)
Wysokie
?-20.12.1887
         
           
0269Dorota (+)
Wysokie
27.I.1888-?
Tomasz
Bakuniak
1881?-?
10.VII.1905
1086 Wanda
Bakuniak
     
1089 Bogusław
Warszawa

1951-
?
1744 Artur
Warszawa
?-
Beata
?
?-
1087 Marta
Bakuniak
 
   
 
1088 Leokadia
Bakuniak
     
         
 
1076 Jan
Wysokie
Warszawa
1921-2001
Janina Helena 1 2
Trzaska
Warszawa
1825-
1090 Mirosław
Warszawa

1954-
Elżbieta
?
?-
1804 Dorota Anna
Warszawa
1975-
?
Burzyński
?-
     
     
     

   
     
Justyna
?
?-
1805 Adam
?
?-
?
0270 Stanisław
Wysokie
03.IX.1890-
1979 (+)
Teofila
Wiater
1898-1980
     
 
1091 Grażyna
Szpuga
Wysokie
Krasnystaw
1948-
?
  
1077 Teodora
Wysokie
1920-
Władysław
Szpuga
1922-
   
1092 Halina
Szpuga
Wysokie
?
1950-
?
   
   
0271Jan (1)
Wysokie
13.XII.1892-
1973  (+)
Aniela Szewczuk
1901-1983
1094 Stanisław (2)
Wysokie
1921-1943
?
 
1093 Marek
Szpuga
Wysokie
1954-
?
   
     
   
1095 Janina
Wysokie
1921-
Jan
Bzówka
5
  
         
   
1096 Weronika
Wysokie
Piła
1926-
?
?
  
         
         
   
1097 Krystyna
Wysokie
Słupsk
1932-
Bronisław
?
xxxx Henryk
  
   
xxxx Mieczysław
  
         
   
1098 Izabela
Wysokie
?
1934-
Czesław
Gil
?
  
         
         
   
1099 Maria
Wysokie
?
1937-
Marian
?
?
  
          
          
2: Wiktoria Buczan
1870?-1955?
?
0273Władysława
Wysokie
08.V.1898-
10.VII.1992 (+)
Władysław Szewczuk
1896-1944
1100 Hieronim (3)
Szewczuk
Wysokie
1918-1939
     
     
 
1101 Maria
Wysokie
1919-?
Jan
Ziarkiewicz
1929 Gertruda
  
   
1930 Zofia
  
1931 Jerzy
   
1102 Józef
Szewczuk
Wysokie
1920-1988
Janina
Pakuła
?-2018
1932 Tadeusz
  
   
1933 Elżbieta
?
?-
Adam
Symonowicz
1934 Łukasz
1935 Sylwia
   
1103 Elżbieta
Wysokie
1923-2004
Tadeusz
Nowak
  
         
   
1104 Mieczysław
Szewczuk
Wysokie
1925-1947
?
?
  
         
   
1105 Stefan
Szewczuk
Wysokie
1927-1966
Olga
1950 Elżbieta
?
?-
Andrzej
Grela
1951 Jakub
        
         
   
1106 Sabina
Wysokie
1931-
Mieczysław
Marczuk
  
         
         
   
1107 Wanda
Wysokie
1934-2010
Jan
Karpowicz
1933-2021
  
         
          
   
1108 Edward
Szewczuk
Wysokie
1936-
Danuta
1959 Jacek
1965-
  
     
1960 Małgorzata
   
        
1257 Dariusz
Zamość
Radom
1972-
Agnieszka
 
0274Walenty (4)
Wysokie
1.II.1900-1985
(+)
Wacława
Wiater
1901-1982
  
     
1256 Elżbieta
Zamość
Radom
1951-
Janusz
Krak
     
1258 Jarosław
Zamość
Radom
1976-
     
 
0298 Józef (5)
Wysokie
ps. "Mały"


09.I.1902-194
2 (+)
Maria
Chrzan
1909-19
92
1109 Lucyna
Wysokie
Zamość
1928-
Konrad
Tor
1925-2001
1259 Tadeusz
Zamość
1954-
Jadwiga
Klimkiewicz
1260 Krzysztof
Tor
Lublin
Zamość
1979-
Agnieszka
Gwozda
 
1261 Wojciech
Tor
Zamość
1981-
  
1080 Witold
Wysokie
1933-2006
   
     
1262 Irena
Zamość
1961-
Mariusz
Łapiuk
1674 Marta
Zamość
1984-
 
    
1539 Tadeusz
Wysokie
1937-1944
1675 Ilona
Zamość
1987-
       
    
1110 Anna
Wysokie
1942-
Marian
Jasiński
1268 Marzena
Zamość
1965-
Jerzy
Karwat
1676 Marlena
Zamość
1991-
      
1269 Damian
Zamość
1994-
      
1269 Mateusz
Zamość
1997-
          
       
1270 Edyta
Zamość
Wysokie
1970-
Artur
Kwiatkowski
1271 Magda
Zamość
Wysokie
1993-
         
         
  

1. Był w czasie okupacji (w latach 1942 - 1945) na robotach przymusowych w Niemczech razem z synem Stanisławem. Stanisław zginął w Berlinie w 1943 r. podczas nalotu aliantow. Jan wrócił po wojnie do Wysokiego.

2. Wywieziony w 1942 r. na roboty przymusowe do Niemiec, gdzie zginął w 1943 r. w Berlinie podczas nalotu aliantów.

3. Żołnierz Wojska Polskiego, zginął w czasie walk z najeźdźcą.

4. Sołtys wsi Wysokie w latach 1930-1941.

5. Informacje początkowo otrzymane pośrednio od dalekiego kuzyna, obecnie zamieszkałego w USA. Potwierdzone przez córkę Józefa, Lucynę Tor (1109 - powyżej) i jej syna, Tadeusza Tora (1259) podczas spotkania w Wysokiem w lipcu 2004 r. Również w czasie tej wizyty udostępnili oni nam kopie aktu zgonu Józefa (zobacz), wystawionego (na prośbę rodziny?) po wojnie w Oświęcimiu przez Urząd Stanu Cywilnego pod data 26 maja 1978 r. (na podstawie oryginalnego wpisu pod numerem 674 z data wpisu 1950 r.?). Natomiast podczas przeglądu publicznego rejestru więźniów obozu w Oświęcimiu w czasie wizyty tam w 2001 i ponownie w 2003 roku, nie znaleźliśmy jednak w nim jego nazwiska. Do dalszego wyjaśnienia droga korespondencyjna z Administracja Obozu i Muzeum w Auschwitz zobacz

 

Informacje z kartotek Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" w Lublinie, (wizyta 3 lipca, 2007 r., list z 19 września 2007 r. zobacz) - Jozef Wajszczuk, ps. "Mały", ur. 22 lutego 1902 r. (niezgodność z data w odpisie aktu zgonu), aresztowany w 1941 r., do KL Auschwitz przybył w kwietniu 1942, w/g listy transportowej z 12.V.1942(?), zmarł w Oświęcimiu - 20.XII.1942. (zobacz)

zobacz również: http://wajszczuk.pl/polski/mapy/domy_sitaniec_wysokie.htm

 

(+) Uzupełniające informacje uzyskano z przeglądu ksiąg parafii Sitaniec (1872-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu - (25.08.2006)

 

 

1. Deported in 1942 to Germany for forced labor together with his son Stanisław. Stanislaw died in 1943 in Berlin during an allied air raid. Jan returned home after the War in 1945.

2. Deported in 1942 for forced labor to Germany, where he died in 1943 in Berlin during an allied air raid.

3. Soldier in the Polish Army, died during the 1939 campaign.

4. Village Administrator (Soltys) during 1930 - 1941.

5. Information concerning Jozef's death in the Auschwitz Concentration Camp was received initially from a distant cousin, who lives now in the USA. The same information was confirmed by Jozef's daughter, Lucyna Tor (1109 - above) and her son, Tadeusz Tor (1259) during our recent visit in Wysokie in July 2004. During this visit, they also made available to us a copy of Jozef's death certificate (see), which was issued (at the family's request?) after the war by the Public Records Office in Oswiecim (Auschwitz) and was dated May 26,1978 (it appears to have been based on the original record entry No. 674 made in 1950?). However, during a review of the prisoner registry, available there for public inspection, at the time of two recent visits to the Auschwitz Concentration Camp in 2001 and 2003, we could not find his name. This will have to be further investigated and clarified by direct correspondence and inquiry in the Record Office at Auschwitz Memorial and Museum (see)

Information summarized below was extracted from the files of the "Pod Zegarem" Martyrology Branch of the Lublin Museum at the time of our visit there on July 2, 2007 and from the subsequent letter from this institution dated September 19, 2007 - Jozef Wajszczuk, pseudonym "Maly", born on February 22, 1902 (there is a discrepancy with the date of birth given in his death certificate - see) was arrested in 1941, arrived at the K.L. Auschwitz in April of 1942, according to the transport list dated May 12, 1942(?), died in Auschwitz (Oswiecim) on December 20, 1942.
 

 

(+) Supplemental information was obtained from reviewing the Registry books from the Sitaniec Parish (1872-1905) in the National Archives in Zamosc (08/25/2006)

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations