english version

08-07-2017

24-04-2009

wersja polska


Jan Wajszczuk (0271)Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net