english version

08-07-2017

08-12-2007

wersja polska

Muzeum Lubelskie, Oddział Martyrologii "Pod Zegarem"


 
W ramach zbierana materiału i robienia zdjęć do planowanego filmu dokumentalnego   "WAJSZCZUKOWIE" odwiedziliśmy w lipcu 2007 r. "Dom pod Zegarem" w Lublinie - siedzibie Gestapo w czasie wojny -(http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Martyrologii_%22Pod_Zegarem%22_w_Lublinie).
Uprzednio wiedzieliśmy od ich rodzin, ze na Zamku Lubelskim byli wiezieni: Jan (0325) Wajszczuk i Lucjan (0377) Wajszczuk, natomiast "Pod Zegarem" znaleźliśmy na liście więźniów przesłanych następnie w transportach do obozów koncentracyjnych nazwiska: ks. Karola (0074) Wajszczuka (do Dachau) i Józefa (0298) Wajszczuka (do Oświęcimia).
Przy pomocy informacji uzyskanych z Oddziału Muzeum "Pod Zegarem" udało się uzupełnić kartoteki Muzeum w Auschwitz, które wcześniej nie miało nazwiska Józefa Wajszczuka w swoim spisie więźniów (zobacz)
 
UWAGA! Wajtrzak Feliks (na liście powyżej) jest to prawdopodobnie Ks. Feliks Wajszczuk, brat stryjeczny Ks. Karola Wajszczuka, proboszcz par. Woskrzenice Duże - zobacz: http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/zamek.htm
 
Materiały dotyczące Józefa Wajszczuka (0298)
 
Wkrótce po wizycie w Muzeum Martyrologii "Pod Zegarem" otrzymaliśmy stamtąd dodatkowe informacje (skany przechowywanych tam kartotek - poniżej) dotyczące Józefa Wajszczuka, które pomogły później w wyjaśnieniu i ustaleniu faktu jego pobytu w KL Auschwitz i zidentyfikowaniu jego zdjęć obozowych z Auschwitz (zobacz). Kopie tych zdjęć przekazano do kolekcji Muzeum Martyrologii. Pozostaje do ustalenia jego przynależność do organizacji podziemnej w czasie wojny, w której używał on pseudonimu "Maly".
 
(10 maja 2008) - Udało się ustalić, że Józef działał w tajnych organizacjach ZWZ-AK pod pseudonimem "Mały" - zobacz. Szczegółów dotyczących jego podziemnej działalności ani okoliczności aresztowania nie udało się ustalić.
 

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: waldemar@wajszczuk.pl