english version

09-07-2017

08-10-2014

wersja polska

Uroczystości w Krasnymstawie
w 70 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego


E-mail – 9/8/2014 – od p. Bohdana Kiełbasy

Witam serdecznie!
Uprzejmie zawiadamiam, że podjęliśmy starania upamiętnienia poległych w powstaniu warszawskim dzieci dra Edmunda Wajszczuka, w 70 rocznicę wybuchu powstania i ich śmierci. W planowanych obchodach zamierzamy zorganizować konferencję naukową na ten temat oraz umieszczenie tablicy pamiątkowej na domu, w którym zamieszkiwali w Krasnymstawie. Jeśli nasze zamierzenia uzyskają akceptację organów władczych zapraszamy członków ich Rodziny do uczestnictwa w planowanych imprezach. Nastąpiłoby to w drugiej połowie września. Uprzejmie proszę o informację o możliwości uczestniczenia Pana w tych obchodach. Po uzyskaniu klarownej akceptacji prześlę szczegółowy program planowanych imprez.

Z wyrazami szacunku łączę pozdrowienia,
Bohdan Kiełbasa,
Prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki


WJW do BK – 13/8/2014

Dziękuje bardzo za list, informacje i za zaproszenie. Niestety, prawdopodobnie nie będziemy mogli uczestniczyć, bo właśnie niedawno zakończyliśmy planowanie i rezerwacje dotyczące podróży do Polski we wrześniu. (...) Żałujemy bardzo!

Natomiast, sugeruję kontakt z:
1/ kuzynką w Lublinie (była na poprzednim spotkaniu w Żółkiewce) - Teresa Jaroszyńska, ul. Koźmiana 5, 20-429 Lublin, tel. 81-744-16-92, kom. – 501-095-541. Jest ona “archiwistką rodzinną”, ma wiele zdjęć,
2/ z wnukiem dra Edmunda, Janem Lesczyłowskim w Sopocie (058) 550-32-29, 601-682-889, sopot@antiques-jan.com; janle@vp.pl.
3/ Również może by mogła przyjechać jego siostra z Siedlec (tzn. też wnuczka dra Edmunda) – Anna Świderska, ul. Piłsudskiego 24/3, 08-100 SIEDLCE, 602-695-282. Proszę się z nimi skontaktować.
Może też by wpadł Pan Paweł Stefaniuk, nasz webmaster i po drodze przywiózł Pana Stanisława Waca z Lublina? Pan Paweł może mieć w swoich zbiorach większe skany niektórych zdjęć do reprodukcji.

Podaję, do ewentualnego wykorzystania, adresy stron na naszym Drzewie dotyczące dra Edmunda. Jest tam sporo informacji i zdjęć.

http://www.wajszczuk.pl/

http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/059piotr.htm#0075

http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/d/0075edmund.htm

http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/0075edmund.htm

http://www.wajszczuk.pl/polski/specjalne.htm

 i inne tam zalinkowane!

Osobno przeszlę pocztą egzemplarze płytek CD z dwóch albumów o Rodzinie Wajszczuków w Siedlcach, które opracowałem przed kilkoma latami. Można będzie z nich ewentualnie skopiować jakieś zdjęcia. Proszę je zachować do zbiorów Towarzystwa. Proszę przysłać e-mailem adres, na który można wysłać przesyłkę, oraz aktualne numery Pana telefonów do ew. kontaktu w Polsce.

Jak zdrowie? Od czasu do czasu otrzymuję aktualne wiadomości od p. Stanisława Waca..
Serdecznie pozdrawiam i również załączam wyrazy szacunku,

Waldemar Wajszczuk


E-mail – 23/9/2014

Witam serdecznie!
W załączeniu przesyłam zaproszenie na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej dzieciom dra Edmunda Wajszczuka, które zginęły w walkach i egzekucjach w czasie powstania warszawskiego. Materiały dokumentujące przebieg uroczystości prześlę Panu w krótkim czasie po uroczystości.
Łączę pozdrowienia Bohdan Kiełbasa


E-mail – 4/10/2014, 12:59AM

Witam serdecznie!
Uprzejmie informuję, że wczorajsza ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Krasnymstawie przebiegała bardzo uroczyście. Po mszy Św. w kościele "katedralnym", w której uczestniczyło 15 pocztów sztandarowych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu, władze powiatowe i miejskie oraz Żółkiewki. Po mszy, pod opieką patrolu policji kolumna uczestników uroczystości przeszła pod dom Śp. dra Edmunda Wajszczuka. Po krótkim przemówieniu przypominającym patriotyczną, lecz bardzo tragiczną historię Jego Rodziny odsłonięto tablicę upamiętniającą wszystkich uczestników powstania. Złożono kwiaty, zapalono znicze i poświęcono tablicę zawierającą w sumie 28 nazwisk powstańców. Udało się nam wykonać metalowe medale pamiątkowe zawierające nazwiska i imiona dzieci Pana Wajszczuka oraz jednego żołnierza i policjanta, którzy zginęli w walkach. Na pamiątkę, medale przekazaliśmy pocztom sztandarowym i delegacjom. W sumie wykonano 120 medali. Po tym nastąpiło podziękowanie delegacjom oficjalnym. Po krótkiej przerwie w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się uroczysta, tematyczna, nastrojowa akademia widowiskowa. Jej treść oscylowała wokół osoby "Basi" Wajszczuk, sanitariuszki. Obserwowało się ocieranie łez wśród widzów. W K.D.K. z przekazanych nam materiałów fotograficznych, po znacznym powiększeniu zorganizowaliśmy galerię fotograficzną. Po wykorzystaniu cenne, źródłowe materiały opisowe i fotograficzne od Pana przekażę do Powiatowej Biblioteki Publicznej, by mogli z nich korzystać inni zainteresowani. Może ktoś wybierze sobie piękny temat pracy dyplomowej. Myślę, że godnie spełniliśmy obowiązek wobec "Naszych Bohaterów" i pamięć o nich pozostanie zachowana na długie lata. Materiał filmowy, może i medal pamiątkowy prześlę Panu po obróbce.

Łączę pozdrowienia - Bohdan Kiełbasa


WJW do BK – 4/10/2014

Szanowny Panie!
Witam serdecznie!

Dziękuję bardzo za przesłanie informacji o przebiegu uroczystości upamiętnienia Powstańców, która odbyła się 3 października 2014 w Krasnymstawie.

Czy miał Pan okazję skontaktować się z rodzina (wnukami) dra Edmunda – Janem Leszczyłowskim z Sopotu i Anną Świderską z Siedlec oraz z jego bratanicą z Lublina – Teresą Jaroszyńską? Czy ktoś z nich przyjechał?

Napisał Pan: “Myślę, że godnie spełniliśmy obowiązek wobec "Naszych Bohaterów" i pamięć o nich pozostanie zachowana na długie lata.” Uważam, że zdecydowanie – TAK. Również chciałem Panu bardzo za to podziękować. Poczucie tego obowiązku było jednym z głównych motywów dla których zdecydowałem się (za namową p. Pawła Stefaniuka) na odtworzenie Drzewa Genealogicznego Rodziny Wajszczuków. Niektórzy (znani nam) “Nasi Bohaterowie” są tam opisani na stronie - http://www.wajszczuk.pl/polski/specjalne.htm

W przygotowaniu jest strona “Katyń” – http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/katyn.htm, rodziny te są opisane na stronie - http://www.wajszczuk.pl/polski/spokrewnieni.htm

Będę teraz oczekiwał dalszych informacji i materiałów z przebiegu uroczystości.

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuje za Pańskie zaangażowanie i pracę nad upamiętnieniem tych osób. Również – serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w organizacji i którzy uczestniczyli w obchodach.

Dr Waldemar Wajszczuk
West Bloomfield, MI, USA


Tablica pamięci
(nadesłał p. Wojtek Miezal)

 


From: Zbigniew Atras
Sent: Wednesday, April 08, 2015 7:59 AM
To: wwajszczuk@comcast.net
Subject: Z Krasnegostawu na barykady Warszawy

Witam Pana bardzo serdecznie.

Do tej pory nie miałem okazji poznać Pana, ani też wymienić korespondencji.

Nazywam się Zbigniew Atras i pochodzę z Krasnegostawu. Jestem miłośnikiem historii mojego miasta i okolicy. Takim miejscowym regionalistą. Na ten temat pisuję artykuły do naszego miejscowego kwartalnika "Nestor".

W 2010 roku zająłem się tematem Pańskiej rodziny, a dokładnie rodziny Edmunda Wajszczuka, który jak Pan doskonale wie mieszkał w Żółkiewce, a później w Krasnymstawie. W 17 numerze "Nestora" z roku 2011 napisałem o nich artykuł. Zafascynowała mnie zwłaszcza postać Barbary Wajszczuk. Od tego czasu temat ten stale przewijał się w moich działaniach i planach.

W końcu w październiku ubiegłego roku udało mi się zorganizować obchody poświęcone powstańcom warszawskim pochodzącym z Krasnegostawu i okolic W tym celu założyłem taką nieformalną grupę składającą się z moich przyjaciół, która zajęła się organizacją uroczystości. Grupa przyjęła nazwę Krasnostawska Inicjatywa Kulturalno - Społeczna. Chcąc podkreślić związki Edmunda Wajszczuka z Żółkiewką zaprosiłem do udziału w pracach naszej grupy Pana Bohdana Kiełbasę. Początkowo starałem się o dofinansowanie całej uroczystości ze środków unijnych, ale gdy takiego wsparcia nie otrzymałem, rozpocząłem zbiórkę datków pieniężnych od sponsorów prywatnych. Z uzyskanych pieniędzy udało się sfinansować tablicę pamiątkową, którą umieszczono na ścianie domu w którym zamieszkiwała rodzina Wajszczuków. Tablica zawiera nazwiska 28 powstańców pochodzących z naszego miasta i okolic. Dla naszych działań uzyskałem poparcie krasnostawskich samorządów, dzięki czemu mogliśmy skorzystać z sali i sprzętu Krasnostawskiego Domu Kultury. Samorządy umożliwiły też druk plakatów i zakup kwiatów na potrzeby akademii. Z materiałów pochodzących od Pana, a przekazanych nam przez Pana Bohdana wykonaliśmy duże fotografie, które zaprezentowaliśmy na wystawie w Krasnostawskim Domu Kultury, a następnie w Żółkiewce. Dzięki poparciu starosty krasnostawskiego na odsłonięcie tablicy pamiątkowej przybyły liczne poczty sztandarowe szkół z terenu całego powiatu krasnostawskiego, ale najpierw w kościele św. Franciszka odprawiono Mszę Świętą w intencji powstańców. Później odbyła się uroczysta akademia na której miejscowi artyści i młodzież szkolna przedstawili pieśni i poezję powstańczą, małe scenki aktorskie, nagrania powstańczego radia i wspomnienie o Barbarze Wajszczuk pochodzące z mojego, wcześniejszego artykułu. Udało mi się też własnym sumptem wydać medal pamiątkowy, który jak słyszałem dotarł do Pana.

W tym roku planuję zrobić drugą odsłonę uroczystości "Z Krasnegostawu na barykady Warszawy". Odbędzie się ona 2 sierpnia na krasnostawskim rynku. Mam nadzieję, że tym razem będziemy mogli gościć rodziny naszych powstańców. Przybędą też krasnostawscy harcerze, których drużyny odtwarzamy właśnie na terenie miasta, po ich wcześniejszej likwidacji przed kilku laty. Mamy nadzieję, że uda się nadać im imiona bohaterów pochodzących z Krasnegostawu, może nawet rodzeństwa Wajszczuków. Takie przynajmniej mam plany. Szkoda, że nie mamy możliwości finansowych na wybicie kolejnego medalu poświęconego dla przykładu krasnostawskim sanitariuszkom powstania. Najprawdopodobniej we wrześniu w Krasnostawskim Domu Kultury odbędzie się powtórka sierpniowej akademii przeznaczona dla młodzieży szkolnej, która powróci po wakacjach.

Piszę o moich planach i jednocześnie zapraszam do Krasnegostawu jak największą liczbę członków rodziny Wajszczuków Państwa przyjazd będzie dla mnie i dla moich przyjaciół najwyższym honorem, zaszczytem i uznaniem dla naszych skromnych wysiłków, o których można przeczytać na internetowych stronach naszego czasopisma pod adresem: www.nestor-krasnystaw.eu

Pozdrawiam.

Zbigniew Atras


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net