english version

08-07-2017

07-05-2012

wersja polska

Zamordowani w Katyniu – członkowie rodzin spokrewnionych


Wprowadzenie

Choć wielu członków rodziny Wajszczuków uczestniczyło w XIX i XX wieku w walkach przeciwko zaborcom, a zwłaszcza Rosji i Związkowi Sowieckiemu (jak na razie, nie udało się ustalić ich dokładnej liczby i tożsamości), o ile nam wiadomo, żaden jej członek z Gałęzi Podlaskiej, a zwłaszcza z tych należących do najbliższej rodziny z Siedlec, nie zginął w niewoli lub na wygnaniu w Związku Sowieckim. Wiemy o Wajszczuku z gałęzi Zamojskiej, (zobacz – Antoni Wajszczuk – bojowiec PPS, http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/1591antoni.htm), który zginał po zesłaniu na katorgę w 1906 r. Niektórzy, z gałęzi Zamojskiej, zamieszkujący przed wojną na Kresach Wschodnich, przebywali na zesłaniu, ale prawie wszyscy powrócili do kraju po wojnie (zobacz – Kazimierz/czołgista).

Mniej szczęścia mieli członkowie spokrewnieni z rodziną siedlecką i o nich jest to opracowanie (zobacz http://www.wajszczuk.pl/polski/spokrewnieni.htm). W pamięci z dzieciństwa pozostały tylko nazwiska – o szczegółach nie mówiło się podczas wojny i długo potem i materiały do Drzewa były zbierane później, w ciągu wielu lat i z trudem, od ich rodzin rozrzuconych po Polsce i po świecie.
Rodziny spokrewnione to nazwiska: Olszewski, Skolimowski, Radoniewicz, Le(h)man, Wierzejski. (zobacz: http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/M001stanislaw.htm; http://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/z/schemat_24-05-2012.png


Lista osób zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Miednoje
mianowanych pośmiertnie na kolejne stopnie

(Rodziny Siedleckie spokrewnione z Wajszczukami)
 

 por. Tomasz Olszewski (M003)

ppor. Mieczysław Skolimowski (M035)

kpt. Julian Radoniewicz (M091)

por. dr. Stefan Wierzejski,

Maria i Julian Radoniewiczowie z córkami - Hania (M092) i Basia (M096).

 Helena (M101) i por. dr Bolesław Le(h)man.
(zdjęcie ślubne)

Lista odczytana w trakcie uroczystych obchodów w dniach 9 -10 listopada 2007 r.

http://www.katedrapolowa.pl/lista_awansowanych.php

4086 por. Wierzejski Stefan s. Karola 1901 Katyń Kapitan
3506 por. Olszewski Tomasz s. Konstantego 1893 Charków Kapitan
7149 ppor. Skolimowski Mieczysław s. Józefa 1903 Katyń Porucznik
2347 Nadkom. PP Radoniewicz Julian s. Jakuba 1895 Twer Pod-inspektor PP
3244 por. Leman Bolesław s. Jana 1892 Charków Kapitan

 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net