english version

07-04-2004

21-09-2003

wersja polska

Kazimierz Wajszczuk 0423


1. Kazimierz Wajszczuk zginął tu w 1944 r. w bitwie pod Studziankami.

W sierpniu 1944 r. wioska Studzianki stała się kluczową pozycją w bitwie o utrzymanie przyczółka warecko-magnuszewskiego, nazwaną bitwą pod Studziankami. 1 sierpnia 1944 r. wojska I Frontu Ukraińskiego Armii Radzieckiej sforsowały Wisłę od Mniszewa do Ryczywołu. Już 3 sierpnia żołnierze 4 Korpusu Gwardii (101 pułk 35 Dywizji Gwardii) zdobyli Studzianki i podeszli pod Głowaczów. Przeciwko radzieckiej 8 Armii, działającej na przyczółku, Niemcy rzucili ściągniętą spod Wołomina Dywizję Pancerną "Herman Goering". Kierunkiem jej ataku były wsie: Chodków i Studzianki. 6 sierpnia rozpoczął się marsz polskich jednostek kierowanych na przyczółek: 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta, a następnie 2 Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego. 9 sierpnia pierwsze polskie czołgi przeprawiły się na przyczółek, a hitlerowcy zajęli Grabnowolę, podchodząc pod Studzianki. 10 sierpnia Polacy walczyli o Chodków, a Niemcy zdobyli Studzianki. Brawurowa szarża 3 kompanii czołgów powstrzymała dalszy atak niemiecki. 11 sierpnia Studzianki zostały zdobyte przez 1 kompanię czołgów, dowodzoną przez ppr. Świetanę. Nastąpiło zwężenie gardzieli niemieckiego wyłomu, zamkniętej ostatecznie wieczorem 14 sierpnia przez oddziały radzieckie i polskie, koncentrycznymi uderzeniami wzdłuż tzw. Grobli. Wieś zaś przechodziła w tym czasie z rąk do rąk (skrzyżowanie dróg w Studziankach zdobywane było przez polskich żołnierzy aż 7 razy!). 15 sierpnia trwała już likwidacja okrążonych w kotle sił niemieckich, która ostatecznie zakończyła bitwę. Polskie straty wyniosły w sumie 18 spalonych i zniszczonych czołgów oraz 9 uszkodzonych, na polu bitwy zostało natomiast 40 niemieckich wozów bojowych. Ta największa bitwa stoczona przez polskie czołgi na froncie wschodnim doczekała się wielu opracowań historycznych, z których najbardziej znana jest książka Janusza Przymanowskiego Studzianki (kilka wydań).

Po wojnie wieś odbudowano. Ze składek żołnierskich powstała szkoła nosząca imię Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte. Znajduje się w niej Izba Pamięci Narodowej poświęcona bitwie. W 1964 r. (w 20 rocznicę bitwy) odsłonięto na skraju wsi pomnik-mauzoleum, według projektu arch. Narcyza Szwejdzińskiego, przy współpracy Włodzimierza Skolimowskiego. Głównym akcentem jest czołg nr 217 - pierwszy polski czołg, który wjechał do wsi. Pole bitwy obejrzeć można z wysokiej, metalowej wieży widokowej. W ścianę nowo wybudowanego kościoła (parafia polskokatolicka) wmurowano tablicę z cytatem z XII pieśni Jana Kochanowskiego: A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie. Od 12 sierpnia 1969 r. wieś nosi nazwę Studzianki Pancerne. W maju 1978 r. odznaczona została Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy. Studzianki posiadają własny herb, zaprojektowany przez Szymona Kobylińskiego - przedstawia on czołg z husarskimi skrzydłami. We wsi stoi zabytkowa kapliczka słupowa z poł. XIX w., zwieńczona krzyżem.

Źródło: http://sirkamyk.republika.pl/miasta/studzian.htm


2. Kazimierz Wajszczuk (0423) - Informacje z przeglądu archiwów rosyjskich i ukraińskich
nadesłał p. Krzysztof Sprzaczak  – 27.VIII.2012

 

http://memory.dag.com.ua/browse.php?5494&page=480

ВАЙЩУК Казимир Казимирович (1925)


http://tankfront.ru/polska/lwp-bpanc/bpanc1.html

1-я отдельная танковая бригада им. Героев Вестеплятте

 

Т-34 № 136. Командир - Болеслав Гусавский, механик-водитель - сержант Андрей Завойкин, заряжающий - плютоновый Алексей Кондратьев, радист-стрелок - Казик Вайщук.


http://wap.imf.forum24.ru/?1-15-0-00000009-000-0-0-1289650539 - (…)
Т-34 № 136. командир - Болеслав Гусавский, механик-водитель - сержант Андрей Завойкин, заряжающий - плютоновый Алексей Кондратьев, радист-стрелок - Казик Вайщук (…)


 http://familyface.net/peple/view.php?961184

 

Информация о человеке

На главную
страницу

 

 

  Номер анкеты: 961184


Вайщук Казимир
Казимирович

Дата рождения

1925

Дополнительная информация

Информация для потомков

1925 р. Мол. сержант. Загинув 19.08.1944 р. Похований: Калузька обл., Російська Федерація.

Источник информации: «Книга памяти Украины»
Дніпропетровська область, TOM VIII, м. Кривий Ріг, Полеглі в боях, загиблі та померлі від ран

 

Редактировать анкету

Добавить родственника

Создать фотоальбом

Посмотреть древо

 

 

 

 


Waldemar J Wajszczuk (c) 2004-2012
e-mail: wwajszczuk@comcast.net