english version

08-07-2017

31-05-2011

wersja polska

 

Franciszek (Jan?) Wajszczuk 0234


Poniżej przedstawiamy informacje zebrane od rodziny i uzyskane ze źródeł archiwalnych USA. Niestety nie udało się do tej pory znaleźć żadnych informacji w archiwach Ellis Island, gdzie mieścił się główny punkt odpraw imigracyjnych USA w porcie Nowy Jork, przez który przez wiele lat na przełomie XIX i XX wieku przeszło setki tysięcy imigrantów z Europy - miedzy innymi z Polski. Ostatnio materiały te zostały udostępnione przez prywatna fundacje - "The Statue of Liberty - Ellis Island Foundation" (http://www.ellisisland.org/).

W archiwach tych znaleźliśmy uprzednio jedynie zapisy (z błędami w zapisie jego imienia) dotyczące Franciszka Waszczuka zobacz. Początkowo rozważaliśmy możliwość, że mogą one dotyczyć „naszego” Franciszka Wajszczuka, a do zapisów mogły się wkraść różne błędy.

Do zgodności (między zapisami w papierach okrętowych i informacjami od rodziny w USA) należały: rok przybycia do USA i przypuszczalny wiek Franciszka w roku przybycia do USA (odwiedzone osoby w Polsce nie były pewne pokrewieństwa – zobacz poniżej), a do niezgodności: miejsce urodzenia, jak również ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce - w przekazach rodzinnych był to Żebry-Laskowiec (par. Nur), a w informacjach okrętowych jest to Kopczanin, pow. Suwalki; również imię matki Franciszka - Ewa w książce okrętowej, a według rodziny - Waleria Sawicka.

W czasie uprzednich wizyt potomków Franciszka, członków jego bezpośredniej rodziny z USA do Polski, we wskazane im okolice miejscowości i Parafii Żebry-Laskowiec n/Bugiem, nie napotkali oni tam członków rodziny Wajszczuków, natomiast natrafili na siedlisko rozległej rodziny Waszczuków. My pojechalismy tam ich śladem w 2000 roku (zobacz - http://www.wajszczuk.pl/wycieczki/nur.htm ) i podobnie – znaleźliśmy jedynie Waszczuków. Pobieżny przegląd ksiąg metrykalnych i rozmowa z proboszczem i organistą potwierdziła, że nie mieszkają tam obecnie i prawdopodobnie, w czasie wyjazdu Franciszka do USA w 1910 roku, nie mieszkali tam Wajszczukowie. Kilka lat później skontaktowała sie z nami p. Marianna Masiejczyk z rodziny Waszczuków, jak się okazuje, nadal zamieszkałych w Kopczanach. Informacje od niej pokrywały się z danymi w zapisach okrętowych. Niewątpliwie więc, nie były to informacje dotyczace „naszego” Franciszka.

Z informacji od rodziny w USA wiemy również o starszej siostrze Franciszka, Józefie (0233) przybyłej wcześniej do USA i zamężnej za Stanisławem Bocianem. Niedawno kontaktował się z nami e-mailem członek tej rodziny w USA, ale nie udalo sie uzyskać od niego żadnych informacji.

Ostatnio natrafiliśmy w Internecie na informacje niewątpliwie dotyczące Franciszka Wajszczuka (0234) i jego rodziny:

1930 – US Federalny Spis Ludności – 1930 United States Federal Census -
 http://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?rank=1&new=1&MSAV=0&msT=1&gss=angs-c&gsln=Wajszczuk&msrpn__ftp=Jersey+City&uidh=000&gl=USFEDCEN&gst=&ghc=20&fh=20&fsk=BEFmZmYIgAAYUAbjQdE-61-

 

Name: 

Frank Wajozczah

Spouse: 

Victoria Wajozczah

Birth: 

abt 1888 - location

Residence: 

1930 - Jersey City , Hudson, New Jersey

Name:

Victoria Wajozczah

Age:

36

Estimated Birth Year:

abt 1894

Spouse's Name:

Frank Wajozczah

Name: 

John Wajozczah

Birth: 

abt 1915

Residence: 

1930 - Jersey City , Hudson, New Jersey

Name: 

Charles Wajozczah

Birth: 

abt 1918

Residence: 

1930 - Jersey City , Hudson, New Jersey

Name: 

Sophie Wajozczah

Birth: 

abt 1921

Residence: 

1930 - Jersey City , Hudson, New Jersey

1942 - Wojskowa Karta Rejestracyjna/Poborowa
United States, World War II Draft Registration Cards, 1942 for Frank John Waiszczuk

https://www.familysearch.org/search/recordDetails/show?uri=https://api.familysearch.org/records/pal:/MM9.1.r/16GM-L3Z/p1


Franciszek pracował wówczas jako maszynista na Centralnej Kolei Stanu New Jersey.

W następnym etapie będziemy szukać dostępu do zapisów służby imigracyjnej w USA (The Immigration and Naturalization Service), żeby sprawdzić pod jakim nazwiskiem został on zarejestrowany przez te służby jako imigrant. Mogą wystąpić trudności z powodu różnorodności w literowaniu nazwiska w zapisach, jak widać powyżej. Również skontaktowaliśmy się listownie z Gimnazjum, do którego uczęszczała oraz z parafią i Klubem Polonii, do której należała córka Franciszka, Zofia – może tam znajdziemy informacje o jego miejscu urodzenia w Polsce.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2011
e-mail: wwajszczuk@comcast.net lub wajszczuk@onet.pl