english version

12-12-2003

21-11-2003

wersja polska
Wstecz/BackPowrót do strony głównej / Return to main (index) pagePowrót do głównego pnia/Return to main treeStrony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - searchMaxMinObjaśnienia/Explanations

Teodor Wajczuk 1039Nancy Wajczuk 1045

W czasie "wędrówek" po Internecie w poszukiwaniu Wajszczuków, zima 2001/2002 natrafiliśmy na nazwisko Nancy Wajczuk w Argentynie na liście maturzystów  ("Egresados 1997") w Collegio de Pilar. Następnie znaleźliśmy w argentyńskiej książce telefonicznej nazwisko Juan Wajczuk z lokalnym numerem telefonu, niestety bez numerów kierunkowych. Udało się je uzyskać dużo później.

Zainteresowanie tą rodziną i nazwiskiem (które wydawało się być skróconą wersją nazwiska Wajszczuk) dalej wzrosło po spotkaniach z Wajszczukami w Łukowie w lecie i później jesienią 2002 roku (zobacz -http://www.wajszczuk.pl/spotkania/warszawa_podlasie_2002.htm) - pod datą "Sobota, 28 września - Łuków"). Dowiedzieliśmy się wówczas, ze w Rodzinie zachowała się pamięć o osobie, która wyjechała do Brazylii(?) "dawno temu". Wspominano o początku XX wieku - niestety nie udało się uzyskać bliższych szczegółów.

Na początku 2003 roku, przed wyjazdem do Argentyny w marcu, nawiązaliśmy kontakt telefoniczny. Po przyjeździe skomunikowaliśmy się znowu, niestety okazało się, że ze względu na nasza krótka wizytę, odległość (miejscowość Pilar jest położona o ponad 100 km na zachód od Buenos Aires), obowiązki rodzinne i w pracy - spotkanie nie było możliwe. Natomiast udało się zebrać informacje, które posłużyły do zbudowania wstępnej wersji strony ich gałęzi (zobacz - ). Nie udało się wówczas ustalić, skąd w Polsce pochodzą ich przodkowie.

W czasie naszej ponownej wizyty w Argentynie jesienią doszło wreszcie 8.XI.2003 do osobistego spotkania w Pilar. Roberto (1044)   relacjonował, że dobrze pamięta, jak jego ojciec Teodor (1039) wielokrotnie mówił, że ich nazwisko było dawniej w Polsce trochę inne - dłuższe. Nie pamiętał żadnych innych szczegółów. Kiedy i gdzie, i czy naprawdę to "skrócenie" nastąpiło, nie wiadomo? Natomiast przedstawiony nam wypis z Księgi Metrycznej (zobacz) dostarczył wiele cennych informacji. Pochodzi on z cerkwi św. Mikołaja we wsi Bystrzyce. Poszukiwania internetowe pozwoliły na zlokalizowanie Bystrzyc na terenie dawnego Wołynia - obecnie Ukraina (zobacz - mapa przedwojenna), Wypis ten dotyczący Teodora wskazuje, że być może już jego dziadek nosił nazwisko Wajczuk - chyba, że (co jest raczej wątpliwe) podpisujący ten dokument proboszcz Aleksander Hardasiewicz był autorem tej pomyłki w czasie przygotowywania wypisu, który później służył do sporządzania dokumentów emigracyjnych.

[kliknij aby powiększyć]


Kopia odpisu z "księgi metrycznej" dotyczącego Teodora - "urodzony w 1909 roku (dzień i miesiąc są nieczytelne) we wsi Bystrzyce pow. kostopolskiego"..., "wyznania prawosławnego..." sporządzona 10 listopada 1930 roku przez proboszcza cerkwi Św.. Mikołaja - Aleksandra Hardasiewicza, Nr 205.


Mapa Polski 1921-1939 z podziałem na województwa.

Dyplom uznania z Międzynarodowej Wystawy, w Buenos Aires, lipiec 1956 roku, za wyhodowanie specjalnego konia "Lulio" do gry w polo.

 


Teodor Wajczuk 1039
zdjęcie z dokumentu
wkrótce po przyjeździe
do Argentyny w 1930 roku.

Teodor przyjechał do Argentyny z Polski w 1930 roku i początkowo pracował na fermie na północy kraju i specjalizował się w hodowli rasowych koni (zobacz dyplom uznania), a później przeniósł się do Pilar (okolice Buenos Aires), gdzie teraz mieszkają jego potomkowie.

W/w wypis sporządzony w 1930 roku, jak wspomniano powyżej, pochodzi z ksiąg parafii prawosławnej w Bystrzycach. Członkowie rodziny Teodora obecni na spotkaniu w Pilar wspominali księdza ich tamtejszej parafii, wiele lat temu, który nosił brązowy habit. Nie potrafili dodać żądnych innych szczegółów. Do wyjaśnienia dalej (w Polsce?) pozostają możliwości, że przodkowie rodziny Wajczuków obecnie zamieszkałej w Argentynie, byli w Polsce: 1/ wyznania prawosławnego, 2/ grecko-katolickiego (unici), lub 3/ księgi zostały przejęte i tylko funkcje administracyjne przeprowadzane przez parafie prawosławną?
 
Poszukiwania w Polsce w "Słowniku nazwisk współcześnie w Polsce używanych"  (www.herby.com.pl/herby/indexslo.html) nie wykazały występowania tego nazwiska na obecnym terytorium Polski. Wykazały natomiast, ze 575 osób nosi nazwisko Wojczuk, z tej liczby - 187 w byłym województwie zamojskim! (zobacz mapę).

[kliknij aby powiększyć]


Mapy Polski przed 1939 i po 1945 roku - wskazane jest położenie miejsca urodzenia Teodora Wajczuka - Bystrzyce, pow. Kostopol na Wołyniu.
(źródło - Michael Hope: Polish deportees in the Soviet Union - London 2000, ISBN 0 948202 76 9)
 


Mapa administracyjna woj. wołyńskiego.
http://kresowianie.prv.pl

Powiat kostopolski - wskazane jest położenie Bystrzyc nad Sluczą. (mapa z książki Ewy Siemaszko pokazuje również miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach).
http://kresowianie.prv.pl

Szkoła w Bystrzycach
(zdjęcie - własność Józefy Marciniak - zapożyczone ze strony internetowej "Wołyń naszych przodków").
http://www.idn.org.pl/medykon/wolyn/kostopolski/15.htm
 

Współczesna mapa okolic Kostopola na Ukrainie - wskazane jest położenie Huty Bystrzyckiej po drugiej stronie Słuczy (czy Bystrzyce jeszcze istnieją?).
http://www.multimap.com


Kopia zdjęcia rodziny Wajczuków z lipca 1975 roku. Od lewej - Teresa (1040), Teodoro (1039), żona Gina (1039), Sara (1044) i Juan Carlos (1046).


Na zdjęcia też z lipca 1975 roku, od lewej - Teresa, Teodoro, Gina, Sara i Roberto (1044).

Na zdjęciu z przed kilku lat, od lewej - Felisa (1046), Yanina (1048), Gina (1039), Cesar (1047) and Juan Carlos (1045).
 

Zdjęcie zrobione w czasie wizyty w Pilar 8 listopada 2003 roku. Od lewej - Sara (1044), Roberto (1044), Yanina (1048), Felisa (1046), Teresa (1040) i Silvina (1042).
 

Yanina (1048) przed samochodem firmy ojca -
"Productos Naturales - Królestwo miodu".

Zobacz również: Gałąź Drzewa


Powiat kostopolski - zajmował środkowo-wschodnią część województwa wołyńskiego i graniczył: na zachodzie z powiatem łuckim, na północy z powiatem sarneńskim, na wschodzie wzdłuż granicy z ZSRR oraz na południu z powiatem rówieńskim.
Powierzchnia powiatu wynosiła 3.496 km2, a ludność - 159,6 tys. osób (według spisu z 1931 r.), dając wskaźnik zamieszkania 46 osób na 1 km2.
Powiat w większości zamieszkały był przez ludność ukraińską liczącą 105,5 tys. (66,1%). Drugą narodowością pod względem liczebności byli tam Polacy w liczbie 35,0 tys. osób. Reszta to Żydzi, Niemcy i inne nieliczne grupy narodowościowe.
Na terenie powiatu usytuowane były 2 miasta (Kostopol, Bereźne), 6 gmin wiejskich, 233 gromady wiejskie (sołectwa). Do dziś zdołano ustalić, że na terenie powiatu kostopolskiego rzezie ludności polskiej dokonane w latach 1939-1944 przez nacjonalistów ukraińskich pochłonęły około 4.400 osób. Według naszych ocen, stanowi to około 60% ogólnej liczby wymordowanych Polaków w powiecie kostopolskim, którą ocenia się na 7.000 osób.

http://kresowianie.prv.pl


Wstecz/BackPowrót do strony głównej / Return to main (index) pagePowrót do głównego pnia/Return to main treeStrony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - searchMaxMinObjaśnienia/Explanations