english version

09-07-2017

27-02-2010

wersja polska

Radoniewicz, Julian Jan


(Kopie ponizszej notatki biograficznej otrzymalismy 19.II.2010 od p. Mariusza Świątka z Muzeum Regionalnego w Jaśle wraz z zawiadomieniem o przygotowaniach do wystawy poświęconej pomordowanym w 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Twerze mieszkańcom Powiatu Jasielskiego).

Księgi Cmentarne, wydane w 2000 r. przez Rade Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa

Nadkomis. PP Julian Jan RADON!EWICZ s. Jakuba i Marii z Majchów, ur. 8 X 1895 w Żmigrodzie Nowym. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Od 5 IX 1914 w 2 pp Legionów Polskich. W WP od 11 XI 1918 do 31 VII 1936. Służył w 4 pp Leg., 2 DP Leg., 22 pp, od 9 III 1931 baon KOP "Wołożyn", w 1934 baon KOP "Podświle", por. ze starszeństwem l VI 1919, kpt. - 1 I 1930. W l To odkomenderowany do KG PP. Ukończył specjalny kurs dla oficerów WP przechodzacych do policji w Szkole Oficerów PP w Warszawie. Od 1936 do lutego l939 służbę pełnił jako Kmdt Pow. Ostrów Mazowiecka, od 3 II 1939 - i nadal we wrześniu 1939 - Kmdt Pow. Lublin. Nadkomis. mian. l VIII 1936. Odzn. KN, KW duukrotnie, ZKZ, SKZ, MPzaW, SMzaDSł., BMzaDSł.
 


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2000-2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net