english version

14-01-2019

09-11-2005

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

FRANCISZEK MACIEJCZYK

 
I   II   III   IV   V
             
M077 Franciszek
(Maciejewski*)
Siedlce

1862-1925

Stefania
Zbieć
1868-1931

M078 Zygmunt
?
1885-?

Leokadia
Maresz
?-?

M079 Jerzy Tadeusz
Warszawa
Gdańsk
1921-1982
Lucyna
Jakubowska
Białystok
Gdynia
1925-
M133 Małgorzata Maria
Gdańsk
Gdynia
1946-

Tadeusz
Rogacewicz
1943-

M134 Katarzyna
?
Gdynia
1976-

Adam
Kubiszewski
1968-

 
 
M135 Katarzyna
?
1949-1949
   
     
 
M081 Tadeusz
?
1888-?

Sabina
?

M136 Hanna
Gdańsk
Göteborg


1951-

Peter
Hagberg
1944-

M137 Petra Maria
Hagberg
Polska
Göteborg

1991-
   
     
       
M138 Paula Sofia
Hagberg
Polska
Göteborg

1991-
   
M139 Jan
Gdańsk
1950-
?
 
       
   
M080 Tadeusz
?
1923-1983
Irena
Turek
1925-2007
M140 Maria
?
Warszawa
1954-

Paweł
Rybak
1951-

M141 Mikołaj
Warszawa
1981-
       
       
           
       

Marian
Kucharczyk
1935-

   
           
       
M142 Andrzej
?
Gdańsk
1957-

Grażyna
Spretka
1959-

M143 Monika
?
Gdynia
1981-

Mariusz
Kotarski
1980-

         
         
           
M144 Arkadiusz
?
Gdynia
1983-
(student)
             
 
M082 Witold
?
1891-?

Lucyna
?

M083 Maciej
?
?-
?
   
           
             
 
M084 Kalikst
(Maciejewski )
Siedlce

1895-1968

Halina
Garbaczewska
1911-1995

M085 Maria
Siedlce

1952-
Lucjan
Senenko

1949-
M086 Marta
Siedlce

1975-

Robert
Lichograj
1974-

M106 Maria
Siedlce
2003-
   
M107 Zofia
Siedlce
2005-
     
M087 Krzysztof
Siedlce
Warszawa

1977-
 
 
M090 Klemens
?
1897-?

Stanisława
?

     
 
     
M089 Tomasz
Siedlce
Warszawa
(student UW)

1982-
   
         
       
M088 Witold
Siedlce

1987-
   
             
 
M091 Maria
Siedlce
Lublin
1900-1952

Julian (1) [1] [2] [3]
Radoniewicz
Żmigród Nowy

8.X.1895-1940

M096 Barbara [1] [2]
Siedlce
Olsztyn

1926-
Edward
Lenkiewicz


1926-2011
M097 Konrad
Lublin
Olsztyn

1952-

Elżbieta
Warniełło
1952-

M098 Piotr
Olsztyn
(student)
1985-
   
     
   

Lidia
Hyczko

1973-

M099 Maria Anna
Olsztyn
2005-
       
     
M100 Tomasz
Olsztyn

1957-
   
           
   
M092 Hanna
Siedlce
Warszawa

1930-2015
Jerzy
Turlewicz
1925-1984
M093 Barbara

Warszawa

1960-

Andrzej
Gryszak
1960-

M094 Małgorzata
Gryszak
Warszawa
1988-
 
M101 Helena
?
1903-1996

Bolesław (2)
Lehman


1892-1940

   
     
          
         

Jerzy
Bański
1960-

M095 Katarzyna
Bańska
Warszawa
1991-
       
                 
  
Strona powstała na podstawie informacji nadesłanych 9 listopada 2005 przez p. Tomasza Lenkiewicza (M100).

* Napis na pomniku - MACIEJEWSKI (zobacz).

1) Wyjątek z listu od Tomasza Lenkiewicza (M100) z dnia 20.XI.2005:
"Dziadek w 1935 roku podjął pracę w Policji Państwowej. W 1936 r. zostaje nadkomisarzem i obejmuje stanowisko komendanta powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Funkcje te pełni do lutego 1939 r. Rozkazem komendanta wojewódzkiego został przeniesiony do Lublina na stanowisko komendanta powiatowego, gdzie pracował do wybuchu wojny."

2) Wyjątek z listu od Tomasza Lenkiewicza, 28.12.2005:
"Nazwisko to pisało się z pewnością LEHMAN. Zmiana na Leman występuje od pobytu w Obozie Jenieckim /Starobielsk/. Najprawdopodobniej urzędnik ominął literkę h i zostało potem Leman. Na grobie w Lublinie, gdzie umieściliśmy wuja symbolicznie obok żony, napisane jest Lehman."

10.II.2006 - nadesłał Włodzimierz Bieguński

"Księga pamiątkowa siedlczan (1844 -1905) wraz z pamiętnikami zjazdów
w r. 1920 i 1925", str.507
Nakładem Koła Siedlczan w Warszawie ul. Jezuicka 4, 1927

Z tego zapisu wynika, ze odmiana nazwiska - LEMAN występowała już wcześniej?

  
This family page was based on the information submitted on November 9, 2005 by Tomasz Lenkiewicz (M100).

* Inscription on the headstone - MACIEJEWSKI (see).

1) Excerpt from a letter received from Tomasz Lenkiewicz dated Nov. 20, 2005:
"Grandfather accepted in 1935 a position with the State Police. In 1936, he was promoted to Senior Superintendent and became a District Commandant in Ostrow Mazowiecka. He held this position until February 1939. On order of the Voivodship Police Commandant, he was transferred to Lublin and assumed a position of a District Commandant there, which he held until the outbrake of the war"

2) Excerpt from a letter received from Tomasz Lenkiewicz dated Dec. 28, 2005:
"The last name definitely was spelled originally as LEHMAN - it became modified by a clerical error (omission of the letter "h") at the time of his incarceration in the POW camp in Starobielsk. On the tombstone of a grave in Lublin, where we placed his symbolic remains next to his wife, the name reads LEHMAN."

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations