english version wstecz strona główna drzewo strony indywidualne wyszukiwarki pełny ekran zamknij pełny ekran objaśnienia wersja polska  

Objazd na jesieni 2008 roku

Był on znowu poświęcony zbieraniu informacji do Drzewa Genealogicznego Rodziny Wajszczuków, a zwłaszcza odwiedzinom w miejscach zamieszkania lub związanych z pobytem tam członków rodziny Wajszczuków i spotkaniom - a w szczególności z osobami, które nam pomagają i przyczyniły się znacznie do rozbudowy Drzewa przez dostarczanie nowych wiadomości i materiałów. Należą do nich: kuzynka w Trzebieszowie – Barbara Miszta, (która prowadzi na miejscu badania parafialnych Ksiąg Metrykalnych), długoletni nasz współpracownik-badacz archiwalny w Lublinie – Stanisław Wac, (który m.in. przyczynił się znacznie do odtworzenia gałęzi Zamojskiej rodu i dostarczył istotnych uzupełnień do gałęzi Podlaskiej oraz zbiera materiały dotyczące martyrologii Wajszczuków), jego kuzyn z Lublina – Prof. Andrzej Wac-Włodarczyk (który, jako członek Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki wydatnie pomógł w odtworzeniu losów rodziny doktora Edmunda Wajszczuka oraz, wraz z Bohdanem Kiełbasą z Żółkiewki, był współorganizatorem spotkania Towarzystwa poświęconego jego pamięci), Władysław Sobecki z Warszawy, (nasz bliski współpracownik od zeszłego roku, posiadający wyjątkowy talent do odkrywania trudno dostępnych wiadomości i starych publikacji) oraz Krzysztof Sprzączak z Mińska Mazowieckiego, (który – przy okazji przeglądania materiałów archiwalnych dla swoich celów – dostarcza nam jednocześnie znalezione materiały dotyczące Wajszczuków z okolic Siedlec). Z powodu złej pogody i braku czasu, nie udało się odwiedzić Czesława Tałandy w okolicach Zamościa, (dostarcza on nam, miedzy innymi, bieżące wiadomości o Wajszczukach z tamtych okolic). Również, ze względu na odległość i odmienny kierunek naszej tegorocznej trasy, nie udało się odwiedzić w Gdyni Wiesława Kledzika - (Wiesław koresponduje z nami od wielu lat, dzieli się swoim doświadczeniem, poradami i sugestiami, jak również dostarcza znalezione materialy dotyczace rodziny Wajszczukow.

Zebrane materiały filmowe będą użyte do produkcji następnej części filmu dokumentalnego. W objeździe uczestniczyli: Marian Kubera – reżyser, Paweł Stefaniuk – webmaster i fotograf, Władysław Sobecki – współorganizator wyprawy, mała ekipa filmowa i Waldemar Wajszczuk.

Członkowie rodziny mogą otrzymać płytkę DVD (gratis) po skontaktowaniu się z Waldemarem Wajszczukiem (waldemar@wajszczuk.v.pl) i po podaniu adresu.

Trasa objazdu jest przedstawiona na mapie (zobacz). W Warszawie filmowaliśmy posesję w której mieściła się przed wojną siedziba Szkoły Tańca, której właścicielem był Lucjan Wajszczuk – nadal nie udało się natrafić na jego ślady – oraz Cytadelę Warszawską, gdzie był więziony w 1906 roku spiskowiec-bojownik PPS, Antoni Wajszczuk. W Sterdyni odwiedziliśmy proboszcza tamtejszej parafii, ks. kan. mgr Jana Terleckiego, który obiecał pomoc w zorganizowaniu poszukiwań Wajszczuków w okolicznych parafiach – zamieszkiwali oni tam w XIX wieku. W Sochocinie otrzymaliśmy informację na temat niedawno wykrytej rodziny Wajszczuków – następnie odwiedziliśmy jej przedstawiciela w pobliskim Drożdżynie. Dalej na wschód, w Aleksandrowie odwiedziliśmy ponownie Karola Wajszczuka, żeby się dowiedzieć więcej szczegółów na temat okoliczności wyjazdu licznych członków jego rodziny na Mazury niedługo po wojnie. W pobliskiej Wólce Domaszewskiej spotkaliśmy się ponownie z Kazimierzem Wajszczukiem w nadziei uzyskania informacji o kilku członkach jego rodziny - braciach, którzy byli więzieni na Zamku Lubelskim i zginęli tam lub na Majdanku we wczesnym okresie okupacji niemieckiej. W Trzebieszowie, Barbara Miszta zaprezentowała wspaniałe wyniki swoich ostatnich poszukiwań w tamtejszej parafii – najwcześniejszy zachowany wpis nazwiska Wajszczuk pochodzi z 1603 roku! Na Majdanku filmowaliśmy pozostałości dawnego obozu zagłady. W Lublinie spotkaliśmy się ze Stanisławem Wacem i jego kuzynem Prof. Andrzejem Wac-Włodarczykiem – opowiedzieli oni o swoim zaangażowaniu w naszych poszukiwaniach i o ich wynikach. Przy fatalnej pogodzie – ulewa, zimno i porywisty wiatr – przejechaliśmy i "zbadali" trasę Biłgoraj-Zwierzyniec, którą prawdopodobnie przebyli bojowcy PPS z Antonim Wajszczukiem w 1906 roku podczas zbrojnego napadu na rosyjski furgon pocztowy. Jak wspomniano powyżej, późna pora i wyjątkowo zła pogoda uniemożliwiła planowane odwiedziny u Czesława Tałandy w Kulikowie. W Żółkiewce, po wielkim pożarze osady w 1938 roku, nie pozostało żadnych śladów po długoletnim pobycie tam doktora Edmunda Wajszczuka – kierownika tamtejszej placówki medycznej. Natomiast żywa jest pamięć o jej Żydowskich mieszkańcach. Jeden z nich, będący w kontakcie z nami – Chaim Zylberklang, opublikował w Izraelu książkę o Żółkiewce i wspomina w niej serdecznie doktora Edmunda Wajszczuka i jego rodzinę. Ostatnie odwiedzone miejsce to Studzianki Pancerne – miejsce kilkudniowej bitwy wojsk pancernych w sierpniu 1944 roku. Zginął w niej w swoim czołgu inny młody Kazimierz Wajszczuk. Po powrocie do Warszawy spotkaliśmy się jeszcze z p. Krzysztofem Sprzączakiem – zobacz powyżej.

(naciśnij na zdjęcie, żeby otworzyć stronę)

Warszawa - Nowy Świat
15 września 2008

Warszawa - Cytadela
15 września 2008

Warszawa - Władysław Sobecki
15 września 2008

Sterdyń
15 września 2008

Sochocin
16 września 2008

Drożdżyn
16 września 2008

Aleksandrów
17 września 2008

Wólka Domaszewska
17 września 2008

Trzebieszów
17 września 2008

Majdanek
18 września 2008

Lublin - Wacowie
18 września 2008

Zwierzyniec
Kulików - Czesław Tałanda

18 września 2008

Żółkiewka
19 września 2008

Studzianki Pancerne
19 września 2008

Warszawa - Krzysztof Sprzączak
25 września 2008

Fot. Waldemar Wajszczuk & Paweł Stefaniuk