english version

19-03-2023

25-06-2002

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 


Domaszewnica, Łuków (H)

 
I  II  III  IV V
          
0683 Jan (+)
Wajszczuk
Żyłki
Domaszewnica

1865-1938
Józefa
Charytoniuk
Domaszewnica
1872?-1937
21.05.1894
(par. Łuków)
1562 Rozalia (+)
Domaszewnica
?
13.02.1896-?
(m chrzestna: Anna Wajszczuk)
?
1730 Władysław (++)
[1] [2] [3] [4] [5]
Domaszewnica
Malcanów
24.XII.1897-7.I.1941
?
   
   
   
   
   
 
0609 Stanisław (+)
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
Domaszewnica
Malcanów
22.XII.1898-18.X.1940?
Feliksa
Śledź
1898-17.III.1940
       
         
         
            
            
0685Bronisław
Domaszewnica
1908-1983
1  Regina
Bogusz?
0902Czesław
Domaszewnica
Katowice
1930-
0903Jolanta
?
?-

?
1952?-

?

0904Bronisław
?
1965?-1967?
0905Marianna
Domaszewnica
Sosnowiec
1945?-
Wacław Osak 
0906Teresa
Sosnowiec-

? Pietrzak
1952?-

3 ?

0907Jadwiga
Osak
Sosnowiec
1959?-
0908Iwona
Dros
0909Leszek
Osak
Sosnowiec
1962-1991
2 Apolonia
Nowicka
0910Kazimierz
Domaszewnica
Rozwadów,
Wólka Domaszewska
1946-
1 Zofia Grodzicka
1945-2000

2
Halina  Dylda
1950-
0921 Dominik "Andrzej"
Radzyń Podlaski
Warszawa/
Domaszewnica
1978-
0919Jadwiga
Domaszewnica
1951-1953
0922Ewa
Radzyń Podlaski
Domaszewnica
1986?-
0920 Piotr
Domaszewnica
1953-
Mirosława Krasuska
ur. Paskudy?
1955?-
0923Daniel
Radzyń Podlaski
Domaszewnica
1989?-
0924Tomasz
Radzyń Podlaski
Domaszewnica
1994?-
0684Józef [1] [2] [3] [4]
Domaszewnica
Kolonia Bystrzycka
24.III.1914-26.XII.1940
Leokadia
Banasiewicz
1909-1967
0900Wacława
Kolonia Bystrzycka
Lublin
1933-2007
Stanisław Kowalski
Leszno

1930-
0614 Barbara
Kowalska
Lublin
1953-

Krzysztof Jan
Werner
(lekarz stomatolog)
1960-

1830 Krzysztof Stanisław
Werner
Lublin
(student)
1990-
 
 
 
 
0613Juliusz
Kowalski
Lublin
1954-

Bogumiła
Drzazga
Janów Lubelski
1947-

 
 
 
 
0615Danuta
Kowalska
Lublin
1957-
1029Anna
Siedlce
1979-
Karol
Majek
?-
 
 
0610 Henryk
Kolonia Bystrzycka
Siedlce
1935-2006
Helena
Żydak
1934-
0611 Lech
Siedlce
1960-1998

Wanda
Szewczyk
1959-

 
 
1030 Piotr
Siedlce
1987-
     
 
0612Artur
Siedlce

1965-

Daniela
Wanat
1964-

1050 Mateusz
Siedlce

1989-1989
   
 
0616Sławomir 1 2
Kolonia Bystrzycka
Łuków

1937-2010
Teresa
Szewczyk
1939-2002 
1051 Marta
Siedlce

1989-1989
 
 
 
 
0617Waldemar
Hermanów
Łuków
1938-1977
Halina
Domańska 
0686Robert
Łuków
Białystok

?-
 
 
   
0687Paweł
   
     
0901Jan
Kolonia Bystrzycka
Puławy
1940-1987
Krystyna
Skomra
1940-
1084 Marzena
Puławy
1964-

Jarosław
Pudys
1964-

1838 Olga
Pudys
Puławy
1990-
         
       
1085 Iwona
Puławy

1964-
   
       
2 ?
   
               
  

(+) Uzupełnienia informacji pochodzą z przeglądu ksiąg Parafii Łuków w Archiwum Państwowym w Siedlcach (22.08.2006)

(++) Pierwsze informacje dotyczące osoby Władysława uzyskano w 2007 r. podczas przeglądu dokumentów w Muzeum i Archiwum w “Domu pod Zegarem” w Lublinie i na Majdanku (Przegląd powtórzono w 2009 r.)

Podsumowanie historii i wyników poszukiwań dotyczących braci: Władysława, Stanisława i Józefa – więzionych w latach 1939 – 1941 na Zamku Lubelskim:

 • 25-06-2002 - Początkowa wersja tej strony powstała na podstawie ustnych informacji od rodziny i wymieniała tylko 3 synów Jana (0683) i Józefy (zd. Charytoniuk) – Stanisława (0609), Józefa (0684) i Bronisława (0685). (Nie wymieniano Władysława).
 • 13-10-2003 i 16-03-2004 - W tych aktualizacjach uzupełniano informacje dotyczące dalszych pokoleń.
  24-08-2006 – Aktualizacja po zakończeniu przeglądu ksiąg metrykalnych z Parafii Łuków dokonanego 22-08-2006 w A.P. w Siedlcach. Ujawnił on fakt urodzin Rozalii, najstarszej córki Jana i Józefy – jej dalsze losy nie są znane
 • 2007, (powtórnie w 2009) – Poszukiwania w “Domu pod Zegarem” i w Muzeum i Archiwum na Majdanku – znaleziono tam dokumenty dotyczące nieznanej nam uprzednio osoby Władysława Wajszczuka z Malcanowa, jak również Stanisława z Malcanowa, oraz dot. znanych nam uprzednio – ks. Karola z Siedlec i Drelowa oraz Józefa z Wysokiego k/Zamościa.
 • 2008, luty-kwiecień. Uprzednio uzyskane informacje dot. Stanisława były bardzo niekompletne, jego śladów poszukiwano w Archiwum PMAB - Auschwitz Museum Archives i w Wiśniczu Nowym – z wynikiem negatywnym. 
 • 07-12-2010 – z A.P. w Siedlcach otrzymano kopie aktu urodzenia Stanisława (22.XII.1897). Nie znaleziono tam metryki urodzenia Władysława.
 • 2008 - 2012 – Wobec braku dostatecznych informacji dotyczących osoby Stanisława rozważano możliwość, że, być może, była to jedna i ta sama osoba i tylko wystąpiły błędy zapisów w dokumentach więziennych. Bezpośrednie kontakty z wieloma członkami tej rodziny nie były pomocne – większość nie wiedziała, kilka osób uważało, że to była prawdopodobnie ta sama osoba, natomiast tylko dwie osoby twierdziły, że to były dwie różne osoby – bracia.
 • 05-IX.2013 – Przy okazji poszukiwań w Parafii Wojcieszków, szukano tam metryki urodzenia Władysława – nie znaleziono żadnych informacji jego dotyczących.
 • 2014 – w zimie 2013/2014 r. przypadkowo natrafiono na (wcześniej opublikowane) informacje, które potwierdziły istnienie osoby Stanisława – przekazano je do archiwum rodzinnego.

Bracia:

 • Władysław – ur. 22.03.1897, zmarł (lub został zamordowany) na Zamku Lubelskim 07.01.1941. Nie wiadomo, czy był żonaty? Nie zostawił
  potomków.

[Sławomir (0616)] napisał: Władysław Wajszczuk - nie był powołany do wojska we wrześniu 1939 r. Po wybuchu wojny wstąpił w szeregi jakiejś organizacji partyzanckiej. Także, prawdopodobnie w wyniku zdrady, został aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na Zamku Lubelskim, gdzie zmarł (zginął?) w 1941 r.

 • Stanisław – ur. 24.12.1898. Prawdopodobnie nie brał udziału w kampanii wrześniowej, ale jesienią 1939 r. zaangażował się w działalność organizacji podziemnej i w “organizowaniu partyzantki”. W następstwie zdrady został aresztowany, prawdopodobnie wiosną 1940 r., wywieziony do siedziby gestapo w Lublinie "pod Zegarem", (czasowo więziony przez Niemców na Zamku Lubelskim?, przebywał tam w szpitalu więziennym – wypisany ze szpitala 18.X.1940 r.), a potem (prawdopodobnie) przesłany do obozu pracy w Nowym Wiśniczu - i tam ślad po nim zaginął. Odnaleziony na liście transportowej do Wiśnicza Nowego (ale bez daty) – nie wiadomo, czy tam dotarł? Na początku 2014 r. natrafiono (w sferze publicznej) na informacje dotyczące Stanisława, które potwierdzają istnienie jego osoby – przekazano je do archiwum rodzinnego. Nadal nie znane są jego dalsze losy i dokładna data i miejsce śmierci.

[Krzysztof Werner (1830)] napisał: zobacz (https://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/0609stanislaw2.htm) – wspomnienia Anny Mitura (0628), córki Stanisława.

 • Józef – ur. 24.03.1914, brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., zadenuncjowany po powrocie z frontu, osadzony przez Niemców na Zamku Lubelskim, zmarł tam, (został zamordowany?) 26.12.1940

[Sławomir (0616)] napisał: Józef Wajszczuk został zmobilizowany do Armii Polesie w randze plutonowego, ... powrócił do domu z bronią, niedługo potem został aresztowany przez Gestapo, uciekł, rozesłano za nim list gończy. Ktoś go zadenuncjowal(?) i został aresztowany ponownie przez Gestapo i osadzony na Zamku Lubelskim, już jako więzień polityczny (a nie jeniec wojenny). Wg informacji od innej kuzynki (którą ona jakoby otrzymała z więzienia – nie wiadomo, od kogo?), został on rozstrzelany (a nie zmarł z powodu choroby płuc, jak twierdzą oficjalne dokumenty więzienne). Niemcy nie przyznawali się do rozstrzelań więźniów i często przysyłali zawiadomienia o śmierci z "przyczyn naturalnych".

[Krzysztof Werner (1830) napisał: zobacz (https://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/0684jozef.htm)
                                                    zobacz (https://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/tekst/0609stanislaw2.htm) -
                                                    zobacz (https://www.wajszczuk.pl/polski/drzewo/z/0684jozef_zdjecia.htm) - Pomnik żołnierzy gen. Kleeberga w Kocku. Na tym kamieniu jest napisane "Dyw. Kawalerii "Zaza", Podlaska Brygada Kawalerii" i doszedłem do wniosku, że Józef (0684) Wajszczuk walczył w tej dywizji, ponieważ mój Józef (mój pradziadek) był ułanem.

  

(+) Supplemental information was obtained from revieving the Registry books from the Łuków Parish in the National Archives in Siedlce (08/22/2006)

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations