english version

19-03-2023

11-01-2001

wersja polska

Wyszukiwarki osób Rodziny Wajszczuków


Uwaga:

Wszystkie osoby wymienione na listach powyżej, maja nadane indywidualne numery porządkowe, celem ich bezbłędnej identyfikacji (np. powtarzające się imiona itp.). Numeracja nie jest zgodna z chronologia dat urodzeń, jest od niej niezależna i jest głównie związana z kolejnością otrzymywania przez nas informacji dotyczących poszczególnych osób. Listy zawierają: 1. członków Rodziny Wajszczuków, 2. Rodzin spokrewnionych i 3. nadesłanych do nas informacji dotyczących członków Rodzin o nazwiskach "podobnych".

 1. Osoby należące do gałęzi Drzewa Rodziny Wajszczuków posiadają numery: 0001 - nnnn

 2. Gałęzie "boczne" (bezpośrednio spokrewnione z Rodzina Wajszczuków) maja numeracje:
  a/ H001-Hnnn - Rodzina Herman (spokrewniona przez Lucjusza i Wandę (0086)
  b/ B001-Bnnn - Rodzina Buraczyńskich (spokrewniona, jak wyżej)
  c/ P001-Pnnn - Rodzina Caceres i rodzina Ortiz (Puerto Rico) - spokrewniona przez Waldemara i Carmen (0087)
  d/ M001-Mnnn - Rodzina Maciejewskich (spokrewniona przez Piotra i Marie (0059)
  e/ BG001-BGnnn - Rodzina Bieguńskich (spokrewniona przez Edmunda i Marie (0075)

 3. Nazwiska "podobne": W001-Wnnn - Waszczuk (Polska, USA, Argentyna)
  WA01-WAnn - Wajczuk (Argentyna)


Wajszczukowie w Polsce

GENPOL.com/mapa - województwa

moikrewni.pl/mapa - powiaty

kliknij aby powiększyć
 
 
 
Wyszukiwarki innych nazwisk i ich rozmieszczenia
w Polsce:
 

Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2000-2023
e-mail: drzewo.rodziny.wajszczuk@gmail.com