english version

16-06-2004

10-02-2003

wersja polska

Strony indywidualne


Strona ta zawiera zintegrowaną listę/katalog/spis: a/ "Stron Specjalnych" (ich lista jest zamieszczona na Indeksie/Stronie Głównej Drzewa) oraz b/ notatek opisujących działalność i historie niektórych osób, o których takie informacje były nam dostępne. Jest ona również zalinkowana na indywidualnych stronach Drzewa pod symbolem  na paskach na dole i na górze stron. Notatki są również zalinkowane na stronach Drzewa przy indywidualnych osobach pod symbolem "książeczek". Każda strona indywidualna na tej liście otwiera się po kliknięciu na odpowiedni tytuł, lub imię. Powrót na stronę Drzewa następuje po kliknięciu na strzałkę "wstecz".


Gałąź PodlaskaGałąź ZamojskaGałąź Nurzańska

Gałąź Podlaska

003 Franciszek
  0003 Franciszek Wajszczuk
  0003 Józefa Wajszczuk
  0535 Stanisława Wajszczuk (Adamowicz)

022 Jan
  0571 Wacław Wajszczuk
  0572 Stefania Wajszczuk
   Historia Szkoły - lista nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie
   Kronika wystawy Barbary Wachowicz „KAMYK NA SZAŃCU"

059 Piotr
  Dom rodzinny Piotra i Marii Wajszczuków
  Groby rodzinne Wajszczuków 
  0062 Zbigniew Wajszczuk
   Obrazki z Syberii
   Indeks represjonowanych "KARTA"
   Legitymacje i zaświadczenia wojskowe
   Szkoła młodych ochotniczek
   Polish deportees in the Soviet Union
  0062 Stefania Wajszczuk - Informacje dotyczące ewakuacji Stefanii z ZSRR
   Index represjonowanych - Wincenty Frasz
  0064 Ana Victoria Wajszczuk - Polskie "Spotkania" w Argentynie
  0074 ks. Karol Wajszczuk
   Karta obozowa z danymi personalnymi więźnia Dachau
   Strona Internetowa poświęcona ks. Karolowi Wajszczukowi
   W hołdzie ks. Karolowi Leonardowi Wajszczukowi
   Księża w Dachau (wersja angielska)
   Więźniowie Dachau - bracia stryjeczni
  0075 Edmund Wajszczuk
   Uczestnicy Powstania Warszawskiego
   Siedlczanie w Powstaniu Warszawskim
   Cytaty z listów internetowych
   Publikacje na temat rodziny dr Edmunda
  0083 Antoni Wajszczuk
  0084 Barbara Wajszczuk
   Kompania "Harcerska" Batalionu "Gustaw" Zgrupowania "Róg" Armii Krajowej
   "Seb" cudem ocalał - artykuł Życia Warszawy
   Tak zwany czołg pułapka - artykuł Rzeczpospolitej
   Wspomnienia Haliny Kozłowskiej w 60 rocznicę śmierci trojga powstańców
  0085 Wojciech Wajszczuk
   Bojowa Szkoła "Szarych Szeregów" IV Obwód Armii Krajowej OCHOTA Okręg Warszawa
   Apel Komitetu Rodzicielskiego Budowy Pomnika w Pęcicach
  0086 Lucjusz Albin Wajszczuk
   Albert Karol Herman
   Helena Albertyna Herman
  0087 Waldemar Wajszczuk
  0090 Zbigniew Religa

103 Franciszek Wajszczuk
  0162 ks. Feliks Wajszczuk
  Więźniowie Dachau - bracia stryjeczni

0683 Jan Wajszczuk
  0686 Robert Wajszczuk

Gałąź Zamojska

0268 Jan Wajszczuk
  0274 Walenty Wajszczuk

0299 Jan Wajszczuk

0311 Jan Wajszczuk
  0312 Adolf Wajszczuk
  0325 Jan Wajszczuk
  0327 Bruno Wajszczuk

0329 Antoni Wajszczuk
  0330 Stefan Wajszczuk

0363 Józef
  0364 Bolesław Wajszczuk
  0377 Lucjan Wajszczuk - wysiedlenia z Zamojszczyzny
  0382 Kristine Wajszczuk
  0383 Halina Wajszczuk - wysiedlenia z Zamojszczyzny

0422 Kazimierz
  0423 Kazimierz - poległy zginął w 1944 r. w bitwie pod Studziankami.

Gałąź Nurzańska

234 Franciszek
  0234 Franciszek Wajszczuk

Nazwiska podobne

1114 Mikołaj
1039 Teodor Wajczuk

Krewniacy Wajszczuków

H001 Karol
H002 Albert Karol Herman
H003 Helena Albertyna Herman

M001 Stanisław
  Strona Rodziny Skolimowskich
  Strona Rodziny Stanisława (M001) Maciejczyk

M002 Bronisława
Galeria Rodziny Maciejczyków

M003 Tomasz Olszewski

M025 Sabina
  Strona Rodziny Bieguńskich
  M028 Irena Krzyżanowska
  M028 Urban Krzyżanowski

M077 Franciszek
  M091 Julian Radoniewicz
    M091 Julian Radoniewicz - Ośrodek Karta
    M096 Edward Lenkiewicz - 80 rocznica urodzin
  M101 Bolesław Lehman

Notatka biograficzna dotycząca Dr Franciszka Chorina

P017 Juan Silvestre
  P018 Radames Ramirez

Inne strony

Historia początków osadnictwa polskiego w Brazylii

Polskie osady: Wanda (Argentyna) i Jagoda (Brazylia)

Cmentarz na Powązkach

Historia Zamościa (i okolic?)

Dodatkowo, strony wskazane poniżej (zalinkowane także na Stronie Głównej) zawierają  również informacje o niektórych osobach znajdujących się na Drzewie - w kategoriach:
"Wiadomości" - specjalne wydarzenia bieżące (śluby, urodziny itp.),
"Archiwum" - zbiór informacji - bieżących i dawnych - istniejących obecnie w Internecie (np. odnośnie zatrudnienia, aktywności itp.)