english version

04-10-2020

03-02-2004

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

FLORIAN WAJSZCZUK 1)
(parafia Zbuczyn)

 
II III IV  
      
0556 Florian 2)
(Waszczuk)
Rzymy-Rzymki
(par. Ulan)
Okniny Podzdrój
(par., gm. Zbuczyn)
3)
1884(?)-?
Józefa
Przegalińska
Okniny
1883-?
29.02.1909
1418 Marianna
(Waszczuk)
Rzymki
Choja
(gm. Czuryły)
1910-?
Franciszek Julian
Ługowski
Okniny
Choja (?)
1908-?

23.07.1929

Marianna ?

   
   
   
   

1

4

 
   
1962 Anna
Waszczuk
Okniny
15.08.1912-?
   
     
 
1422 Stanisława
Wajszczuk
Okniny
?
15.08.1912-?
   
     
   
 
1961 Stanisław
Waszczuk
Okniny
1912?-1915
   
     
   
 
1419 Anna
Wajszczuk
Okniny
Siedlce
?(min. 1914)-1988
Lucjan Izdebski (+)4)
1911-1944 ()

Tadeusz Zielonka
?-1988

 
      
   
 
1423 Czesław
(Waszczuk)
Okniny
?
27.03.1916-?

?

 
   
   
 
1420 Edmund Kazimierz (+)
Okniny
Warszawa
1921-1981

Jadwiga
Pycek
?-1993

 
     
     
 
1424 Szczepan Stanisław
Wajszczuk
Okniny
03.08.1924-26.02.1925
  
   
   
 
1425 Tymoteusz Wacław
Wajszczuk
Okniny
Warszawa
21.05.1927-18.02.1975
Emilia
?-?
Radom

Leokadia
1926-2004
Warszawa

 
     
     
  
1) Informacje archiwalne, które umożliwiły budowę tej strony, uzyskano dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Sprzączaka

2) W metryce ślubu (w języku rosyjskim) pod data 9.II.1909 w Parafii w Zbuczynie występuje nazwisko WASZCZUK. Ta wersja nazwiska pojawia się również w niektórych zapisach u innych osób z tej rodziny - wskazane w nawiasach powyżej.

3) Wyjątek z listu od p. Włodzimierza Bieguńskiego z 22.XII.2005: "Na marginesie - status społeczny kowala, i innych rzemieślników, był zupełnie inny i niewspółmiernie wyższy niż dzisiaj. Pod koniec XIX w. status społeczny maszynisty kolejowego odpowiadał statusowi jaki ma dziś pilot samolotów pasażerskich na liniach międzynarodowych."

4)  syn Stanisława i Adolfiny 1509 z domu Wajszczuk(!), zginął tragicznie w 1944 r.

(+) Ustna informacja od mieszkanki Oknin Nowych uzyskana podczas wizyty tam dnia 11.08.2006

  
1) Archival information which unabled us to construct this page was obtained thanks to the courtesy of Mr Krzysztof Sprzaczak

2) A name WASZCZUK was entered mistakenly in the (Russian language) marriage records on February 9, 1909 in the Parish Books in Zbuczyn. The same name version appears also on occasion in some records of other members of this family - as indicated above in parentheses.

3) Excerpt from a letter from Wlodzimierz Biegunski dated December 22, 2005: "Incidentally - the social status of a blacksmith, or of other craftsmen, was entirely different and incomensurably higher than at present. Towards the end of the 19th century, social status of a railroad engine-driver (engineer) corresponded to the social status enjoyed today by a pilot of a pasenger aircraft flying international routes.

 4) Son of Stanisław and Adolfina 1509 made Wajszczuk(!), was killed in 1944 r.

(+) Information obtained directly from a long-time resident of Okniny Nowe at the time of a visit there on August 11, 2006

  
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations