english version

19-03-2023

25-10-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

PAWEŁ WAJSZCZUK

 
II  III  IV  V 

VI

         
0300Paweł Dukumenty/Documents (1)
Sitaniec

1874- 1943
Aniela Bernacka
1882-1968

0301Bronisław
1 2 (2)
  Archiwum/Archives
Sitaniec
1901-1983
Kazimiera
Batorska
1910-2005
0302Jerzy Archiwum/Archives
Sitaniec
Piastów

1938-2006
Anna
Gregorczyk
0303Jacek
Warszawa
1961-

Małgorzata
Kacprzyk

0304Katarzyna
Warszawa
1991-
 
0305Piotr
Warszawa
1993-
 
       
 
1800 Helena Anna
Sitaniec
03.X.1904-
?
       
         
 
0306Hieronim Mikołaj (3)
Sitaniec
Horyszów/Sitno/Sitaniec
1906-1997
Bronisława
Kiecana (Goraj)
0307Andrzej
Sitaniec
Pruszków

1946-1997
Bożena
0308Agnieszka
Pruszków

1975-

Maciej
Paluchowski

1380 Agata
Paluchowska
Warszawa
2004-
         
 
0309Amelia 
Helena Dukumenty/Documents
Sitaniec
1909-1994
Stanisław
Święcicki
0310Andrzej
Święcicki
1938-1939? (1940?)
    
  
(1) Uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej (1904 -1905). Zmarł w 1943 roku na skutek pobicia przez Niemców
(2) Wzięty do niewoli sowieckiej w 1939 r. Służył w II Korpusie Armii Andersa. Wrócił do Polski.
(3) Partyzant w czasie II Wojny Światowej (ukrywał się w lasach).
  
(1) Participant in the Russo-Japanese war (1904 - 1905). Died in 1943 as a consequence of beating by the Germans.
(2) Taken prisoner-of-war by the Soviets at the beginning of World War II (September 1939). Joined the Polish Army formed in the Soviet Union by General W. Anders, fought the Germans on the Western Front, after the war returned to Poland.
(3)
Partisan, member of the Underground Resistance in Poland during World War II (in hiding in the forests).
 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations