english version

15-06-2017

18-05-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 


Jan -  Sitaniec

 
I   II   III  
           
0299 Jan Feliks
Wysokie

[W]
Sitaniec

13.V.1843-1916
par. Wielącza
Marianna
Ziarkiewicz
1844?-?
1583 Tekla (Teofila) [S-I]
Sitaniec
1865?-21.X.1895
Wojciech
Rams
18
64?-
21.I.1890 [S-Z]
1584 Józef [S-Z]
Rams
Sitaniec
04.XII.1890-07.I.1891
 
1585 Piotr [S-Z]
Rams
Sitaniec
22.VI.1892-20.VI.1893
Ojciec chrzestny:
Antoni Wajszczuk
1587 Katarzyna [S-I]
 Wajszczuk
Sitaniec
[S-I] 16.I.1868-
1867?-16.XII.1873 [S-Z]
 
   
 
1586 Piotr [S-Z]
Rams
Sitaniec
07.V.1894-
 
 
0627 Teofil [S-II]
(Waszczuk)
Sitaniec
25.IV.1870-?
Matka chrzestna:
Gertruda Wajszczuk
   
     
 
0300 Paweł (1) Dukumenty/Documents
Sitaniec

[S-Z] 7.I.1874- 1943
Aniela Bernacka
1882-1968
19.IX.1900
par. Sitaniec
 
       
       
 
0311 Jan (2)
Sitaniec
1876-1948
Mariana Altmajer
Youngstown,OH
1892 - 1965
 
       
       
       
 
0363 Józef (2)
Sitaniec

1880-1960
Paulina Niecior
1880-1968

29.VI.1901
par. Sitaniec
 
       
       
 
0400 Franciszka
1882 - 1962 [S-Z]
Matka chrzestna:
Katarzyna Wajszczuk
Kajetan
Gryniuk
1883-1920
 
       
       
 
1588 Kazimierz [S-Z]
 Wajszczuk
Sitaniec
11.XI.1887-15.III.1889
   
       
 
0329 Antoni [S-Z]
Sitaniec
Zamość

04.V.1891-1977
Florentyna
Harczuk
1895-1966
 
         
         
           

Informacje przedstawione poniżej pochodzą z ponownego przeglądu Ksiąg Metrykalnych
par. Sitaniec w Arch. Państw. w Lublinie [S-II].
Podczas pierwszego przeglądu brak było ksiąg z lat 1862 - 1871.
Informacje te zostały zintegrowane na tej stronie.

           
0299(?)
0627(?)
Jan**
Wajszczuk
?
Sitaniec
1847(?)-?

Marianna
Ziarkiewicz
1847(?)-?
?

xxxx Katarzyna
Wajszczuk
Sitaniec
16.I.1868-?
     
     
xxxx Teofil***
Waszczuk
Sitno
25.IV.1870-?
     
       
         
         
         
         

 

 
   

(1) Uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej.
(2)
Wysiedleni w 1942 roku, wywiezieni z rodziną do Niemiec.

*- Najwcześniejsze informacje o istnieniu Jana (zapisanego wówczas, pod #0299 na Drzewie) pochodzą z ustnych relacji od członków rodziny. Jego data (rok) urodzenia nie była znana. Nazwisko panieńskie jego żony podano wówczas jako - Kapusta, jej imię nie było znane.

Przeglądając później księgi metrykalne parafii Sitaniec natrafiliśmy ponownie na nazwisko Jana Wajszczuka, jako ojca dwojga dzieci. Jego miejsce zamieszkania podano jako - "włościanin z Sitanca"; jego córka Katarzyna była również zapisana, jako "z Sitanca", natomiast następny syn był zapisany jako Teofil WASZCZUK "z Sitna". Przypuszczalny rok urodzin tego Jana - na podstawie podanego wieku - obliczono na rok 1847. W tych samych zapisach (księgi metrykalnej) wymienione jest inne nazwisko żony - Marianna Ziarkiewicz. W związku z tymi rozbieżnościami informacji nadano wówczas temu "nowemu" Janowi tymczasowo nowy numer - #0627. Rozważano wówczas możliwość, ze jest to ta sama osoba (Jan #0299) i być może Marianna Ziarkiewicz była matka jego dwojga starszych dzieci, a matką następnych, młodszych była druga żona, z domu Kapusta?

Przegląd ksiąg parafii Wielącza ujawnił narodziny w Wysokiem Jana Feliksa (dwu imion) oraz jego dokładną date urodzenia - 13.V.1843, był on ochrzczony i zapisany w księgach parafii Wielącza. Dalszy przegląd ksiąg parafii Wielacza, jak również przegląd późniejszych ksiąg parafii Sitaniec w Archiwum w Zamościu oraz powtórzony przegląd wcześniejszych ksiąg parafii Sitaniec w Archiwum w Lublinie wykazał, ze nazwisko Marianny Ziarkiewicz się powtarza przy urodzinach następnych dzieci Jana. Nie napotkano na nazwisko Kapusta ani na żadne inne informacje sugerujące istnienie innej osoby noszącej imię Jan Wajszczuk. W wyniku tych przeglądów, podjęto decyzje, ze jest to najprawdopodobniej jedna i ta sama osoba - t.j. Jan Feliks (0299)

**- Matka chrzestna - Gertruda Waszczuk

Uzupełniające informacje uzyskano z przeglądu ksiąg metrykalnych:

[W] - parafii Wielącza w Archiwum Państwowym w Lublinie (lata 1722 - 1875)

[S-I] - parafii Sitaniec w Archiwum Państwowym w Lublinie (lata 1777-1861)

[S-II] - powtórnego przeglądu parafii Sitaniec tamże - (lata 1777-1871).

[S-Z] - parafii Sitaniec (lata 1872-1905) w Archiwum Państwowym w Zamościu (25.08.2006)

[+] - informacja uzyskana w czasie przeglądu Ksiąg Metrykalnych Parafii Greckokatolickiej w Sitnie. (zobacz)

   
(1) Participant of the Russo-Japanese war (1904 - 1905).
(2)
Expelled from their property by the Germans in 1942 - deported with the family to Germany for forced labor.

** - Godmother - Gertruda Waszczuk

Supplemental information was obtained from reviewing the Registry books from the:

[W] - Wielącza Parish (years 1722 - 1875) in the National Archives in Lublin

[S-I] - Sitaniec Parish (years 1777-1861) in the National Archives in Lublin

[S-II] - repeated review of the Sitaniec Parish books for the years 1777-1871

[S-Z] - Sitaniec Parish (years 1872-1905) in the National Archives in Zamosc (08/25/2006)
 

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations