english version

19-03-2023

29-03-2000

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

JAN WAJSZCZUK

 
II III  IV  V 

VI

         
0311Jan
(John)(1)(a)
SitaniecEhingen/Donau1876 - 1948
Mariana Altmajer
Youngstown,OH
1892 - 1965

   
0314Jane
East Chicago,IN
Morton Grove,IL
1962-
Jim Szczepaniak
  
 
0313Christine
Sitaniec
Munster,IN
1939-1981
Konstanty
Pieczykolan
1933-
  
 
0316Ellen
Glen Ellyn,IL
1992-
0312Adolf
1 2 *(1)
Sitaniec
South Bend, IN

1910-1996
Władysława
Klaudel
1912-1990
0315Diane
East Chicago,IN
Glen Ellyn,IL
1964-
John Barry
1964-
0317Emily
Glen Ellyn,IL
1993-
     
       
0318Peter J.
Schelklingen

Osceola, IN

1945-
Rebecca Archiwum/Archives Lutes
1951-
0319Peter
South Bend,IN
Mishawaka,IN

1981-
Amanda
South Bend,IN
Mishawaka,IN
1882
1836 Karli
Osceola,IN
2010-
     
        
     
0321Christopher Alan Archiwum/Archives
South Bend,IN
1981-
  
   
0320Eugene
Ehingen/Donau

South Bend,IN
1948-
Susan
Klebosits
  
   
0322Nicolas Archiwum/Archives
South Bend,IN
1984-
  
         
   
0324Elizabeth
Archiwum/Archives
USA
South Bend,IN

1954-
0323Jonathan
South Bend,IN
1986-
  
     
 
0325Jan
(John)(1)(b)
Sitaniec

Youngstown,OH

1913-1995
Lucy Repec
1922-
 
0326John C.

Royal Oak,MI

1944-
   
 
  
0327Bruno "z listu z 4 wrzesnia 2000 od syna - Bruno (327) zam. w Youngstown, Ohio, USA: (tłumaczenie z angielskiego):" "...Również czytałem o Zamku w Lublinie. Mój Ojciec był tam wieziony przez wiele miesięcy. Ja i mój Ojciec odwiedzaliśmy Polskę w 1978 (roku) i on mi pokazywał Zamek. Ale on sam się bał wejść do środka z powodu złych wspomnień. Pokazał mi również Główna Kwaterę Gestapo w Lublinie mieszcząca się pod dużym zegarem, który on nazywał "Zegar". Również odwiedziliśmy naszego kuzyna Stefana w Zamościu...."
Ehingen/Donau


Youngstown,OH

1946-
    

 
   
0328Christine

Youngstown,OH
1953-
Joseph Babik
   
   
   
  

(1) Aresztowani na początku wojny przez Gestapo - zwolnieni. Pod koniec wojny cała rodzina deportowana do Niemiec. W 1949 emigrowali do USA.

(a) Zmarł w 1948 r. w Ehingen/Donau, Niemcy.
(b) W Wojsku Polskim w 1939 r., wrócił do Sitańca, członek "Organizacji Podziemnej", aresztowany, więziony na Zamku Lubelskim - (ok. 6 miesięcy) - zwolniony.

  

(1) Arrested by Gestapo at the beginning of the war (WW-II) - released after a few months. Towards the end of the war the whole family was deported to Germany. In 1949 emigrated to the USA.

(a) Died in 1948 in Ehingen/Donau, Germany.
(b) Served in the Polish Army during the 1939 campaign, was able to return to Sitaniec, joined the Underground Resistance, arrested, jailed (approx. 6 months) in the infamous Lublin Castle, released.

  
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations