english version

19-03-2023

28-05-2003

wersja polska

Monografia rzymskokatolickiej parafii św. Mikołaja w Grabowcu
tom II, pp. 64 – 65 Renata Kulik, Henryk Kulik - http://docplayer.pl/58096600-Tom-ii-ksieza-parafii.html


5.37.

Ks. Kłopotek Edward, 1934 - 2008
Urodził się 26 października 1934 roku w parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy Rycerzy Męczenników w Trzebieszowie. Rodzicami byli Kazimierz (1908 - 1987) i Helena z domu Wajszczuk (1908 - 2002, córka Franciszka). Rodzeństwo 517: Eugenia (1928 - 2002), Zygmunt (1929), Jan (1930 - 1999), Lucjan (1933), Jerzy (1937 - 1984), Roman (1940), Henryk (zmarł jako dziecko). Święcenia kapłańskie przyjął 30 czerwca 1957 roku w Katedrze w Lublinie.

Wikariusz parafii Serca Jezusowego w Lublinie (1957 - 1959), św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym (1959 -1960), św. Anny w Lubartowie (1960 - 1963), Kurów (1963 - 1966), Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Chodlu (1966 - 1967), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju (1967 - 1968), Czemierniki (1968 - 1971).

Proboszcz parafii: Matki Boskiej Anielskiej w Starościnie (1971 - 1975), Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie (1975 - 1979), św. Mikołaja w Hrubieszowie (1979 - 1992), Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Obszy (1992 - czerwiec 2007). Pełnił funkcję dziekana dekanatu hrubieszowskiego i ojca duchownego dekanatu Tarnogród. W 1983 roku otrzymał godność kanonika honorowego Kapituły Katedralnej.

Diecezja Zamojsko - Lubaczowska http://www.zamosc.opoka.org.pl (v. 02.03.2007) Od 27 października - wg zapisów ks. Stefana Saweckiego w alegatach do kroniki parafii oraz w Kronice Parafii Św. Mikołaja w Grabowcu, tom II, rękopis, (01.01.1964 - 31.12.1978), s. 62; Kaczmara, s. 85.

Diecezja Zamojsko – Lubaczowska http://www.zamosc.opoka.org.pl (v. 02.03.2007) Angelus – gazeta parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, Nr 4 (9) z 2006 roku, s. V.

Tygodnik Niedziela (edycja lubelska), Nr 22/2005; Archidiecezja Lubelska http://www.kuria.lublin.pl (v.16.02.2009). 517„Drzewo Genologiczne Rodziny Wajszczuków” http://www.wajszczuk.v.pl/ (v.19.11.2008). 518

Kronika „50 lat kapłaństwa ks. Edwarda Kłopotka”. Obsza 2007; Schematyzm DZL 1995, s. 101, 111.519

Kronika „50 lat kapłaństwa ks. Edwarda Kłopotka”. Obsza 2007; Spis DL 1966, s. 83.520

Schematyzm DZL 1995, s. 51; Kronika „50 lat kapłaństwa ks. Edwarda Kłopotka”. Obsza 2007. Monografia rzymskokatolickiej parafii św.Mikołaja w Grabowcu, tom II Wszelkie wykorzystanie do celów komercyjnych jak i kopiowanie, względnie publikowanie na stronach www tylko za pisemną zgodą autorów 65 Zamojskiej

W 2007 roku przeszedł na emeryturę i został rezydentem w parafii św. Mikołaja w Grabowcu. Zmarł 19 listopada 2008 roku w Grabowcu. 21 listopada został pochowany na cmentarzu parafialnym w Obszy.

Rodzony brat ojca – ks. Jan Kłopotek, był przez wiele lat proboszczem w rodzinnej parafii, w Trzebieszowie. Urodził się w 1894 roku, wyświęcony w 1907 roku. Był proboszczem parafii św. Ludwika we Włodawie (23.03.1919 - 31.12.1920), Ceranów (dekanat sterdyński w diecezji podlaskiej, powiat Sokołów Podlaski; od 01.01.1925 do co najmniej 1927 roku)

Co najmniej w 1927 roku był wizytatorem szkół powszechnych (w zakresie religii) z terenu parafii Jabłonna, Kossów, Skibniew, Zembrów

Brat matki ks. Feliks Wajszczuk – był duszpasterzem polonii we Francji. Urodził się 15 marca 1902 roku (syn Franciszka). Ukończył Seminarium Duchowne Benedykta XV w Janowie. Wyświęcony na kapłana 18 grudnia 1927 roku

Zmarł w 1973 roku w Paryżu. Brat stryjeczny Edwarda Kłopotka – Edmund Kłopotek także był księdzem (wyświęcony w 1961 roku, zmarł w 1980 roku).


Prawo magdeburskie nadane w r. 1447 przywilejem Władysława I księcia mazowieckiego i bełskiego. Przyłączone do Korony w r. 1462. Spalone przez Tatarów w r. 1500. Dalsze przywileje otrzymało w latach: 1501, 1629. Do pierwszego rozbioru siedziba starostwa grodowego. Zniszczone przez pożar w r. 1814. Położone nad rzeczką Wolicą przy dawnej drodze z Krasnegostawu przez Hrubieszów na Ruś. Plan otwarty. Ośrodkiem obszerny, czworoboczny plac targowy. Układ ulic nieregularny, z zabudową drewnianą, nowszą, z końca w. XIX i w. XX. Kościół parafialny przy wschodniej pierzei placu. Na południowy wschód od miasta istniał zamek wzniesiony po r. 1388 przez Ziemowita IV księcia mazowieckiego i bełskiego. Zniszczony w r. 1500 przez Tatarów. Odnowiony i umocniony w latach: 1655-8 przez Stanisława Sarbiewskiego starostę hrubieszowskiego; ok. r. 1765 w ruinie; rozebrany do fundamentów w w. XIX. Położony niegdyś na wzgórzu zwanym Górą na którym ślady umocnień ziemnych; obecnie plan zamku zupełnie nieczytelny przez zalesienie.

Fundacja parafii łacińskiej 2 II 1394 r., przez księcia Ziemowita IV. Potwierdzenie fundacji i erekcja kanoniczna parafii zostały dokonane przez bp. Jana Biskupca, 3 VIII 1431 r, który w następnych latach odbył tu dwa synody diecezjalne (1445 i 1449). Na synodzie w r. 1604 powołano do życia dekanat z siedzibą w Grabowcu (należały do niego par.: Dub, Grabowiec, Gródek, Dzierążnia, Łaszczów, Nabróż, Rachanie, Tyszowce i Wożuczyn). Dekanat ten istniał do końca w. XVIII. Później parafia grabowiecka przez długie lata należała do dekanatu hrubieszowskiego, a od r. 1974 do uchańskiego, obecnie jest ponownie siedzibą dekanatu. Do końca w. XVIII parafia należała do diecezji chełmskiej, następnie lubelskiej, a od 1992 r. weszła w skład diecezji zamojsko-lubaczowskiej