english version

19-03-2023

11-10-2006

wersja polska
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations
 

Kamieńczyk(1)

                    
-II   -I  0   I   II   III
                    
1679 Walenty
Wajszczuk
?
?-?

Małgorzata
?

1680 Wincenty
Kamieńczyk
Garnek
1826(?)-?

Justyna
Toczyska
?-?
Franciszka Nowik
Dzięcioły Rutele
1835(?)-?
par. Sterdyń
2.VIII.1871

?
           
               
               
                 
                 
                 
Stelągi(4)                   
          
1740 Aleksander (4)
Waszczuk
?
Stelągi
?-?
(USC Sochocin)

Ewa Karolina
Zielińska
? - ?

   
 

Łazów(2)

                    
-II   -I  0   I   II   III
                    
   
?
1681 Franciszek
?
?-?
Małgorzata
?-?
0925Jan
?
Łazów
1877(?)-09.II.1958
Emilia
Zawistowska
1881(?)-1938

   
                
                
                  
                    
                    
                    
                    
-II   -I  0   I   II   III
                    
   
?
1682 Eleonora
Wajszczuk
?
Folwark
Sterdyń

1847(?),
1852(?)-?
1683 Józef
Sterdyń
?
21.IX.1872-?
?

?

   
              
              
        
1684 Mateusz
Sterdyń
?
21.IX.1872-?
?

?

   
                  
                  
                    
                    
                    
                    
-II   -I  0   I   II   III
                    
   
?
1685 Katarzyna
?
1
851(?)-?
?
?
1891-?
(poz.#96)

?

?
                 
                 
   

 

           
                 
                   
   
?
1686 Teofila
?
1
862(?)-?
?
?
1892-?
(poz.#143)

?

?
                 
                 
                     
                     
       
?
1687 Aleksandra
?
1887(?)-?
?
?
1912-?
(poz.#79)
?
                 
                 
                     
                     

Kupientyn(3)

                     
-II   -I  0   I   II   III
                     
       
?
1688 Stanisław
?
Kupientyn
1880-?
Leokadia
?
?-?
1689 Ludwik 1  
Kupientyn
Hajnówka
25.VIII.1925-22.II.1999

par Nieciecz

Wanda Ewa
Nagiel
?
28.VIII.1925-25.III.2004

                 
                 
                   
                 
                     

Ceranów, Grodzickie

                     
-II   -I  0   I   II   III
                     
?
1711 Piotr
?
?-?

Karolina
?
?-?

1712 Marianna
?
Ceranów
1
867?-15.V.1895
(par. Sterdyn)
?
?
       
                 
                 
       
1713 Jan
?
Grodzickie
1
859?-?
Justyna
Dąbek
1863?-?
1714 Edward
Grodzickie
?
15.XI.1887-?
?
?-?
?
   
             
               
         
1715 Stefania
Grodzickie
1889?-04.I.1891
     
                 
                 
         
1716 Aleksander
Grodzickie
?
27.VIII.1891-?
?
?
   
                   
                   
                     
                     

Repki, Nowa Wieś, Kosów

                     
-II   -I  0   I   II   III
                     
?
1717 Franciszek
?
Repki
?-?

Małgorzata
Cześniak
?-?

1718 Anna
Repki
Kosów
1871?
-?
Jan
Pawłowski
Albinów
1869-?
par. Kosów
21.XI.1892
?
       
               
               
       
1719 Marianna
?
Nowa Wieś
1862?-?
?
1720 Lucjan
Nowa Wieś
Warszawa?
12.X.1890-?
?
?
   
               
                 
                     
                   
                   
       
1721 Andrzej
?
Kosów?
?-?
Józefa
Telakowiec
1722 Helena
?
?
23.XI.1891-?
?
?
   
                 
                 
                     
                     
                     

Felicjanów

                     
-II   -I  0   I   II   III
                     
1723 Marianna
?
Felicjanów
1813?-19.II.1901

?
?

?
               
                     

                     
                     
  
Objaśnienia:

(1) Na podstawie informacji przesłanych przez proboszcza par. Łazowek, ks. Józefa Gierczyńskiego, po wstępnym przeglądzie Ksiąg Metrykalnych w par. Sterdyń.
(2) Na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio w czasie wizyty w Łazowie i Łazowku w lecie 2003 roku.
(3) Na podstawie informacji uzyskanych z USC w Hajnówce i nadesłanych przez Władysława Sobeckiego. (2007).
(4) Na podstawie informacji uzyskanych z USC w Sochocinie i nadesłanych przez Władysława Sobeckiego. (2008).
(5) Gałąź zapoczątkowana w USA przez Franciszka Wajszczuka - do tej pory nie ustalono jego miejsca pochodzenia w Polsce, (rozważano Zebry-Laskowiec, par. Nur)

  
Explanations:
 
(1) Based on the information submitted by the parish priest of the Łazówek Parish, Rev. Józef Gierczyński, after initial review of the records in the Sterdyń Parish.
(2) Based on the information obtained from direct interviews at the time of our visit In Łazów and Łazówek in summer of 2003.
(3) Based on the information obtained from the Public Records Office in Hajnówka and sent to us by Władysław Sobecki of Warsaw.
(4) Based on the information obtained from the Public Records Office in Sochocin and sent to us by Władysław Sobecki of Warsaw.
(5) Family branch initiated in the USA by Franciszek Wajszczuk - his place of birth in Poland still remains to be established, it was initially thought to be in Żebry-Laskowiec, Nur Parish.
 

 

 
Wstecz/Back Powrót do strony głównej/Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages  Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations