powrót

 Błędów | Drelów | Żółkiewka, Lublin, Krasnystaw | Sułów | Zamość, Wysokie | Klimontów , Studzianki Pancerne | Lublin


Drelów

Wspomnienie ks. Karola Leonarda Wajszczuka

  Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations  

W sobotę 3 lipca, w ramach dorocznych obchodów Dni Drelowa (mapa), miała miejsce specjalna sesja naukowa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej, w czasie której wspominano osobę ks. Karola Leonarda Wajszczuka (0074), długoletniego proboszcza Parafii w Drelowie, który zginął w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau (zobacz). Wcześniej, Towarzystwo ogłosiło rok 2004 rokiem pamięci ks. Wajszczuka. Oprócz mieszkańców, w sesji uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych lokalnych i powiatowych  oraz członkowie rodziny księdza. Referat okolicznościowy omawiający życie i pracę księdza Karola wygłosił dr Józef Geresz. Po referacie własne wspomnienia przedstawiali: Przewodniczący Towarzystwa, Poseł na Sejm RP, Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz członkowie rodziny księdza. Głos zabrał również proboszcz parafii, ks. Roman Wiszniewski, który między innymi nawiązał do zabiegów mających na celu wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Karola. Po zakończeniu sesji, zebrani udali się na miejscowy cmentarz, a później na uroczystości religijne, a po nich - występy artystyczne do pobliskiego Horodka. W związku z obchodami, pojawiły się liczne notatki prasowe w miejscowych czasopismach i wydano specjalną broszurę upamiętniającą jego życie i działalność.

W niedzielę 4 lipca, po mszy w miejscowym kościele, udaliśmy się do pobliskiego Trzebieszowa gdzie, od południa do późnego wieczora, spędziliśmy czas z kuzynką Barbarą Miszta (0156) "robiąc porządki" na Drzewie Rodzinnym.

W poniedziałek rano 5 lipca, tuż przed wyjazdem do Lublina zwiedziliśmy okazjonalną wystawę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drelowie poświeconą pamięci ks. Karola. Po wystawie oprowadziła nas pani Danuta Stefaniuk - Kierownik Biblioteki.


Budynek Gminnego Centrum Kultury - w którym miała miejsce sesja
 

Od lewej: Anna Wajszczuk-Religa (0090), Małgorzata Religa (0091). Rozmowy przed rozpoczęciem sesji.
 

Ksiądz Edward Kłopotek (0202) ogląda wystawę okolicznościową poświęconą ks. Karolowi Wajszczukowi.
 

Sesję rozpoczyna przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drelowskiej Franciszek Jerzy Stefaniuk
 

Referat wygłasza dr Józef Geresz. Na drugim planie od lewej: ks. Edward Kłopotek, Starosta bialski Tadeusz Łazowski, Wójt Gminy Drelów Piotr Kazimierski, WiceWójt Gminy Kąkolewnica Adam Szulik

Referatu wysłuchuje liczna grupa członków Towarzystwa oraz mieszkańców Drelowa i zaproszonych Gości
 

Bratanica ks. Karola Wajszczuka - Teresa Jaroszyńska (0097) z synem Maciejem
 

Od prawej: kuzyni ks. Karola w prostej linii - Anna Wajszczuk-Religa i Waldemar Wajszczuk oraz przewodniczący TPZD
 

dr Józef Geresz - przytacza zebranym osobom dotąd nieznane fakty związane z życiem i działalnością ks. Karola

Proboszcz parafii Drelów ks. Roman Wiszniewski przedstawia sylwetkę ks. Karola, jako proboszcza drelowskiego
 

Teresa Jaroszyńska podczas swojego przemówienia nie kryła łez wzruszenia
 

Po części oficjalnej zebrani goście mieli okazję obejrzeć eksponaty wystawy poświęconej ks. Karolowi
 

Pomnik ku czci pomordowanych
w czasie II Wojny Światowej.

Po seminarium Rodzina i Prezydium TPZD złożyli kwiaty przed grobem-pomnikiem ku czci pomordowanych.
 
Spotkanie na cmentarzu.
Od lewej - Małgorzata Religa (0091), Anna Religa (0090), Teresa Jaroszyńska (0097), Andrzej Jaroszyński (0098), Maciej Jaroszyński (0102) i Joanna, żona Andrzeja.

Teresa Jaroszyńska (0097) z synem Andrzejem (0098) w Horodku.

Pani Kratiuk (córka wieloletniego organisty
ks. Karola, który zginął w Oświęcimiu) z mężem w Horodku

Pani Stefaniuk w drelowskiej Bibliotece przy wystawie ks. Karola

Dalej >>>


Opracowanie i fotografie:
Waldemar J. Wajszczuk i Paweł Stefaniuk
(c) 2004

 Błędów | Drelów | Żółkiewka, Lublin, Krasnystaw | Sułów | Zamość, Wysokie | Klimontów , Studzianki Pancerne | Lublin

powrót

  Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations