powrót

 Błędów | Drelów | Żółkiewka, Lublin, Krasnystaw | Sułów | Zamość, Wysokie | Klimontów , Studzianki Pancerne | Lublin


Klimontów

śladami Heleny Herman

  Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations  

Wizyta w siedzibie Zgromadzenia Zakonnego SS. Imienia Jezus w Klimontowie 

Od dłuższego czasu chcieliśmy odwiedzić miejscowość, gdzie siostra dziadka Alberta Hermana  spędziła dużą cześć swojego życia, jako członkini tego bezhabitowego Zgromadzenia (zobacz). Mieliśmy z żoną Carmen specjalny dług wdzięczności i sentyment do niej - pomagała nam w załatwianiu uroczystości ślubnych w kościele SS. Wizytek w Warszawie po naszym przyjeździe w 1962 roku z USA. Okazja się wreszcie nadarzyła podczas podróży "krajoznawczej" na trasie Kraków - Warszawa. Bez trudu odnaleźliśmy siedzibę Zgromadzenia zlokalizowaną nieopodal starej Kolegiaty, obecnie kościoła Parafialnego p.w. Św.. Józefa (zobacz mapy Klimontowa: 1. Lokalizacja, 2. Plan osady ). Istniała tam już od wielu lat i uprzednio w jej skład wchodziły sierociniec, Szkoła Zawodowa i internat dla dziewcząt. Obecnie zamieszkują ja członkinie Zgromadzenia. Niestety, nie zastaliśmy Matki Przełożonej, ale obecna jedna z członkiń (na zdjęciu) przyjęła nas bardzo serdecznie, oprowadziła po zespole zabudowań i opowiedziała o aktualnej ich działalności. Pamięć po Helenie (znanej w zgromadzeniu, jako siostra Urszula - zobacz) pozostała bardzo żywa. Otrzymaliśmy kopie wydawnictwa Zgromadzenia z opisem życia i pracy s. Urszuli.


Wjeżdżamy na teren Gminy Klimontów


Carmen i jedna z członkiń Zakonu przed budynkiem Zgromadzenia


Budynek dawnej ochronki dla dziewcząt

Widok z ogrodu Zgromadzenia na barokowa Kolegiatę z XVII w.

W dalszej drodze do Warszawy zatrzymaliśmy się na chwile w Studziankach Pancernych, żeby zwiedzić pole bitwy i zrobić zdjęcia - Kazimierz Wajszczuk (0423) zginął tu w 1944 r. (zobacz)

zobacz również:
http://klimontow.ugm.pl/; http://www.e-tour.pl/ (mapa woj. świętokrzyskiego),
http://republika.pl/arpawlik/klimontow/docs/plan.htm (plan Klimontowa)


Dalej >>>


Opracowanie i fotografie:
Waldemar J. Wajszczuk i Paweł Stefaniuk
(c) 2004

 Błędów | Drelów | Żółkiewka, Lublin, Krasnystaw | Sułów | Zamość, Wysokie | Klimontów , Studzianki Pancerne | Lublin

powrót

  Wstecz/Back Powrót do strony głównej / Return to main (index) page Powrót do głównego pnia/Return to main tree Strony indywidualne/Individual pages Spis imion i nazwisk - szukaj/The list of names - search Max Min Objaśnienia/Explanations