english version

02-07-2017

21-11-2006

wersja polska


Wyniki przeglądu Ksiąg Metrykalnych
w Archiwach Państwowych: Lublin, Siedlce i Zamość 

 Gałąź Podlaska

Parafie Diecezji Siedleckiej (Podlaskiej)

(dawne i obecne siedziby członków Rodziny Wajszczuków)

 


Par. Trzebieszów

Najwcześniejsze informacje (XVIII w.) pochodzą z przeglądu przez Barbarę Miszta Ksiąg Parafialnych w Parafii w Trzebieszowie. 

Archiwum w Lublinie - (lata 1810 - 1870, brak lat 1844 i 1869). Przegląd tej parafii dostarczył najwięcej informacji, które pozwoliły na połączenie „luźnych” gałęzi. W pokoleniu (–II) wykryto Jedrzeja Wajszczuka, prawdopodobnie najstarszego  syna "protoplasty" gałęzi podlaskiej – Stanisława (pok. –III) z Trzebieszowa. Dalsze badania (w par. Ulan, poniżej) pozwoliły ustalić potomków Jedrzeja zamieszkałych we wsi Rzymki, którzy następnie zapoczątkowali gałęzie rodziny zamieszkałe w Zakowoli (par. Kakolewnica), Okninach (par. Zbuczyn) i (prawdopodobnie) w Domaszewnicy, a następnie w Łukowie.

Potomkowie następnego syna – Tomasza, prawdopodobnie przez Trzebieszów III, zawędrowali również do Lukowa (a później m.in. do Torunia, Warszawy i Lublina) oraz do pobliskich Misiów.

Uprzednio wiedzieliśmy, ze następny syn Stanisława – Józef mieszkał w Zarzecu Łukowskim. Teraz udało się zidentyfikować jego potomków zamieszkałych dawniej w Brzozowicy. Brak jest informacji o dalszych losach tej gałęzi.

Nadal nie znamy losów, ani nie wiemy nic o potomstwie, następnego syna – Michała Stanisława.

Również nie wiemy o dalszych losach Wajszczuków, którzy swego czasu zamieszkiwali w Trzebieszowie IV.

Archiwum w Siedlcach - (lata 1871-1905, brak 1873). Uzyskano wiele dodatkowych informacji dotyczących rodzin Franciszka Wajszczuka (0516) z Trzebieszowa III i Macieja Wajszczuka (0032) z Trzebieszowa I.

(Brak 3 aktów małżeństwa: Jana Wajszczuka (0022), dot. jego powtórnego małżeństwa z Anną Łukasiewicz, (ur. w Krzymoszycach, ślub odbył się w par. Międzyrzec), Adama Wajszczuka (0027), również dot. jego powtórnego małżeństwa z Teofila Sowinska, (ur. w ?) i Franciszka Wajszczuka (0718) ze Stanisława Adamowicz (ur. w ?) - są one prawdopodobnie w parafiach żon, gdzie brano ślub?).


Par. Łuków – 

Archiwum w Lublinie (lata 1811-1860). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk. Natomiast natrafiliśmy na nazwisko Weszczuk, które to nazwisko nosił członek Piechoty Wybranieckiej pochodzący z Trzebieszowa.

Archiwum w Siedlcach - (lata 1870-1904, w obu Archiwach brak lat 1861-1869). Znaleziono zapis ślubu w 1894 roku Jana Wajszczuka (0683) urodzonego w Zytach, par. Ulan z Józefa Charytoniuk ur. w Domaszewnicy oraz następnie zapisy urodzin ich dwojga dzieci w Domaszewnicy: Rozalii - ur. w 1896 r. i Stanisława - ur. w 1898 r. Ta informacja potwierdza początek gałęzi w Domaszewnicy od Jana (0683). 


Par. Ulan -

Archiwum w Lublinie - (lata 1812-1903). Nowe informacje pozwoliły na połączenie i rozbudowę gałęzi Rodziny zamieszkałych niegdyś w Rzymkach, Dmininie i Okninach, a później (i obecnie) w Aleksandrowie, Żakowoli i Kąkolewnicy (Par. Kąkolewnica). Ich potomkowie zawędrowali do Lodzi, na Śląsk i na Mazury. Należy tu również rodzina zamieszkała obecnie w Domaszewnicy (zobacz poniżej wyniki przeglądu Archiwum w Siedlcach*).

W parafii Ulan napotkaliśmy również osoby niewątpliwie należące do Rodziny Wajszczuków, ale blednie zapisane w księgach, jako Waszczukowie.

* W Archiwum w Siedlcach, podczas przeglądu ksiąg Parafii w Łukowie znaleziono zapisy potwierdzające to fakt, że należą oni do tej gałęzi (zobacz powyżej - par. Łuków)

Par. Wojcieszków -

Archiwum w Lublinie - (lata 1810-1867). Nie natrafiono na nazwisko Wajszczuk.

Archiwum w Siedlcach  (lata 1875-1892, w obu Archiwach brak lat 1868-1874). Nazwisko Wajszczuk nie występowało.


Kąkolewnica

Archiwum w Lublinie - (lata 1810-1903). Uzyskano dalsze informacje, które sugerowały połączenia rodzinne miedzy Józefem zamieszkałym w Zarzecu (zob. powyżej - par. Trzebieszów) i członkami Rodziny Wajszczuków zamieszkałymi później w Olszewnicy.

Zidentyfikowano również osobę o nazwisku Szymon WAWRZUK, zamieszkałą we wczesnym okresie w Kąkolewnicy. Brak jest dalszych informacji o tej rodzinie, ale nie można wykluczyć możliwości, ze jest to jeszcze jeden potomek protoplasty gałęzi Stanisława Wajszczuka, o zniekształconym nazwisku.

Archiwum w Siedlcach - nie ma ksiąg z tej parafii


Międzyrzec Podlaski -

Archiwum w Lublinie - (lata 1810-1904). Na nazwisko Wajszczuk natrafiono tylko jeden raz (Sprawozdanie #25) - pod data 7.II.1884 był zarejestrowany ślub Jana Wajszczuka, lat 40, urodzonego w Trzebieszowie, s. Franciszka i Zuzanny z Okulinskich z Anna Lukasiewicz, lat 24, c. Wawrzyńca i Wiktorii, urodzona w Krzymoszycach, świadek - Adam Wajszczuk. (Nadal nie znaleźliśmy połączenia miedzy gałęzią rodziny zamieszkała w Krzymoszycach i głównym pniem Drzewa)!

(Bardzo często występowało nazwisko WASZCZUK. - zobacz (1); zobacz (2))

Archiwum w Siedlcach - nie ma ksiąg z tej parafii


Radzyń Podlaski -

Archiwum w Lublinie (lata 1810-1904). Na nazwisko Wajszczuk natrafiono tylko jeden raz (Sprawozdanie # 27) - 4.II.1892, ślub Andrzeja Wajszczuka (0013), lat 20 z Żakowoli, s. Fabiana i Konstancji Mazur z Zofia Kuc, ur. w miejscowości Siedlanów.

(Nazwisko WASZCZUK wystąpiło tylko raz - Jan Waszczuk, ur. 17.VIII.1867, s. Sebastiana l. 37 i Franciszki z Gontarskich l. 37 - wyrobników ze wsi Branica). 
Również występowało.

Archiwum w Siedlcach - nie ma ksiąg z tej parafii


Zbuczyn - 

 

Archiwum w Siedlcach - (lata 1810-1905). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk.

 

(Pojawiało się kilkakrotnie nazwisko Waszczuk, [ur./zam. w Zbuczynie(?), ur. w Czurylach i ur. w Klimach]).

 

Akta od 1906 roku znajdują się w kancelarii parafialnej kościoła w Zbuczynie i w USC w Zbuczynie, gdzie dane są skomputeryzowane od 1952 roku. 

 

Informacje o uprzednio nieznanej nam rodzinie Wajszczuków (Florian 0556), która na początku XX wieku należała do Parafii Zbuczyn i zamieszkiwała we wsi Okniny, uzyskaliśmy dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Sprzaczaka z Mińska Mazowieckiego, który dokonał przeglądu Ksiąg Metrykalnych tej Parafii na miejscu w siedzibie Parafii. Znajduje się tam również metryka ślubu (druga żona) Aleksandra (0659) Wajszczuka zam. w Krzymoszycach.


W Archiwum w Lublinie nie znaleziono żadnych Ksiąg Metrykalnych z następujących Parafii: Gąsiory, Zbuczyn, Radomyśl, Krzewica i Zofibór.

W Archiwum w Siedlcach nie znaleziono żadnych Ksiąg Metrykalnych z następujących Parafii: Ulan, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski i Radzyn Podlaski.


W wyniku tych przeglądów udało się połączyć większość gałęzi linii Podlaskiej Rodu Wajszczuków (zobacz powyżej).

W momencie jego zakończenia (11.VIII.2006) nie udało się jeszcze połączyć gałęzi zamieszkujących:

a/ na przełomie XIX i XX wieku - w Łazowie,

b/ współcześnie - w Krzymoszycach.


 Gałąź Zamojska

Parafie dawnej Diecezji Zamojskiej
 

Par. Nielisz -
 
Archiwum w Lublinie - (lata 1768-1875, brak lat 1814-1817). Pod koniec XVIII w. i na początku XIX w.  prawdopodobnie należała tu przejściowo rodzina Wajszczuków pochodząca z "Wysokiego-Sitanca" i zamieszkała wówczas w Wólce Nieliskiej (zobacz). Następnie, około polowy XIX w. osiedlili się oni w Sułowie i okolicy i później należeli (i nadal należą) do Parafii w Szczebrzeszynie.
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1876-1897). Nie napotkano nazwiska Wajszczuk.
 
 

Par. Nieledew -
 
Archiwum w Lublinie - (lata 1831-1874, parafia greckokatolicka, brak lat 1831-1862, zapisy zgonów). W połowie XIX w. znaleźliśmy tu kilka wpisów nazwiska Wayszczuk, lub podobnych (zobacz). Przegląd będzie kontynuowany - będzie również obejmował Parafie Trzeszczany - zobacz poniżej.
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1875-1904, w tym okresie parafia prawosławna). Nazwisko Wajszczuk nie występowało. Natomiast napotkano nazwiska Waszczuk i Wajczuk w Nieledwi oraz Waszczuk, Wajczuk i Wojczuk w Zadubicach (Zadębcach?).

Archiwum w Lublinie - powtorzenie przegladu - (lata 1810-1874 - odnaleziono wszystkie ksiegi). Poniewaz nie napotkano nazwiska Wajszczuk podczas kontynuacji przegladu ksiag parafii Nieledew w Archiwum w Zamosciu, ani nie wystepowalo ono w latach 1810-1867 w parafii Trzeszczany (parafia rzymskokatolicka mieszkancow Nieledwi),  podjeto decyzje ponownego przegladu ksiag w Archiwum Lubelskim. Nie znaleziono w nich nazwiska WAJSZCZUK! Wydaje sie wiec, ze wymienione w poprzednim sprawozdaniu nazwisko Pawła Wayszczuka, zostało poczatkowo źle odczytane - powinno być "Paweł WOJCZUK". Nie znaleziono metryki urodzenia Pawła Wojczuka, co może wskazywać na to, że przybył on do Nieledwi z innej miejscowości (parafii).
 
Nazwisko Walczuk wystepowalo w Podhorcach i Obrowcu; Waszczuk - w Zadębcach; Woyczuk i Wojczuk - w Nieledwi i Chyżowicach; Woyciuk i Wojciuk - w Zadębcach.
 

Par. Wielącza -
Archiwum w Lublinie - (lata 1722-1875, brak lat 1813-1815 i 1817-1827). Księgi dla wsi Wysokie istnieją dopiero od 1784 r. W tym czasie znaleziono już w nich Wajszczuków zamieszkałych w Wysokiem (zobacz). Nazwisko występuje do około polowy XIX w. - w późniejszym okresie ta sama rodzina pojawia się w Parafii w Sitańcu.
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1876-1905). Znaleziono tylko pod data 9.I.1877 wpis dotyczący ślubu Macieja Wajszczuka (0267) z Katarzyna Lewczukowa.
 
 

Par. Sitaniec -
 
Archiwum w Lublinie - (lata 1777-1861,  brak lat 1786-1809).  Do tej parafii należą obecnie Sitaniec i Wysokie. Jak wspomniano powyżej, Józef (1391) Wajszczuk z "Sitanca-Wysokiego" był tu zapisany już pod koniec XVIII w. (zobacz). Rodzina jednego z potomków tej linii osiedliła się później w Sułowie. W tym samym okresie należała do tej parafii również rodzina Waszczuków (zobacz), utrzymująca bliskie stosunki z rodzina Wajszczuków (spokrewnieni)? Od około trzeciej dekady XIX w. byli tu również zapisywani (należeli) Wajszczukowie pochodzący z Wysokiego i - z wywodzącej się z tej rodziny - prawdopodobnie nowej linii Sitanieckiej (zobacz) - Walenty (0451).
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1872-1905, w obu Archiwach było brak lat 1862-1871). Znaleziono wiele wpisów dotyczących rodzin Macieja (0267) i Jana (0299) Wajszczukow i rodzin spokrewnionych - Hass, Chrzan, Parasiewicz, Bdziuch, Łój.

Archiwum w Lublinie - powtórzenie przeglądu - (lata 1777-1874). Wyjaśniła się kwestia wpisu "Sitaniec-Wysokie" - oznacza ono przynależność do parafii w Sitańcu i wymienia Wysokie, jako miejsce zamieszkania. Nasuwa się przypuszczenie, że Józef i Stanisław byli braćmi, prawdopodobnie obydwaj urodzili się w Wysokiem, ale nadal nie wiadomo, kto byli ich rodzice i skąd pochodzili.
Nie uzyskano żadnych dodatkowych informacji, które pozwoliły by na bliższe zdefiniowanie stopnia pokrewieństwa (jeśli takowe istniało) miedzy rodzina Waszczuków w Sitnie (zobacz) a rodzina Wajszczuków w Wysokiem.

 

Par. Szczebrzeszyn -
 
Archiwum w Lublinie  (lata 1650-1874, brak rocznika 1827). "Nazwiska podobne" występują tu już bardzo wcześnie (zobacz), ale zapisy osób, które by można z całą pewnością zaliczyć do Rodziny Wajszczuków, pojawiają się dużo później. Są to -  Wajszczukowie z Wólki Nieliskiej, a później z Sułowa i okolic - pojawili się oni w tej parafii w pierwszej połowie XIX w. (zobacz) i współcześnie niektorzy są nadal członkami tej Parafii).
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1875-1905). Znaleziono wiele informacji, które pozwoliły na rozbudowę gałęzi
Jakóba (1236) Wajszczuka z Sulowa. Napotkano również na różnorodne błędne zapisy nazwiska członków tej rodziny - miedzy innymi, jako Walszczuk. Wyjaśnia to dalej zagadke tej odmiany nazwiska, o ktorej nam wspomniano w czasie wizyty w Sulowie (zobacz). 
 
 

Par. Stary Zamość -
 
Archiwum w Lublinie - (lata 1602-1875, brakowało wiele roczników ksiąg). Znaleziono tu tylko jeden wpis nazwiska Wajszczuk - dnia 15.I.1865 - ślub Mikołaja Wajszczuka (1323) zamieszkałego w Wysokiem i należącego do parafii w Sitańcu z Anna Zderkiewiczowna ze Starego Zamościa. Występowało wiele nazwisk "podobnych" i ich odmian - zobacz).
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1876-1905). Nazwiska Wajszczuk nie napotkano.
Występowały nazwiska "podobne" - Wawszczak w Wirkowicach i Wawszczuk w Krasnem. Inne nazwiska w tej parafii, to: Wojtas, Wawryczak, Waszak, Wawryszko.
 

Par. Grabowiec -
 
Archiwum w Lublinie - (lata 1810-1875, brak lat 1812-1814). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk, stwierdzono występowanie nazwisk "podobnych" - zobacz).
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1876-1905). Nie napotkano nazwiska Wajszczuk. Występowało natomiast nazwisko Waszczuk.
 

Hrubieszow - Kuria Biskupia
 
Archiwum w Lublinie - Przejrzano Księgi metrykalne Kurii Biskupiej od 1762 r. do 1808 r. Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk, natomiast stwierdzono występowanie nazwisk "podobnych" - zobacz).
 
Archiwum w Zamościu - nie ma ksiąg biskupich.
 

Par. Horyszow Polski -
 
Archiwum w Lublinie -  (lata 1810-1865, parafia greckokatolicka, brak 1859 - zapisy zgonów). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk. Występowały nazwiska "podobne" - zobacz).
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1879-1904, w tym okresie parafia prawosławna; w obu Archiwach brak lat 1866-1878).  Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk, natomiast występowało nazwisko Walczuk. 
 

Par. Trzeszczany -
 
Archiwum w Lublinie - (lata 1810-1867, brak rocznika 1845). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk, natomiast stwierdzono występowanie nazwisk "podobnych" - zobacz. Pozostaje do wyjaśnienia poprzednie stwierdzenie wpisów Wayszczuków(?) w Nieledwi (parafia greckokatolicka) w połowie XIX w. (zobacz powyżej - Nieledew).
 
Archiwum w Zamościu - (lata 1875-1904, w obu Archiwach było brak lat 1868-1874 ). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk.
 
 

Par. Sitno -

Archiwum w Lublinie - (lata 1810-1875, parafia greckokatolicka). Nie znaleziono nazwiska Wajszczuk.
Nie uzyskano żadnych dodatkowych informacji, które pozwoliły by na bliższe zdefiniowanie stopnia pokrewieństwa (jeśli takowe istniało) miedzy rodzina Waszczuków w Sitnie (zobacz) a rodzina Wajszczuków w Wysokiem.


Zobacz również listę sprawozdań


Przygotowali: Waldemar J Wajszczuk & Paweł Stefaniuk 2017
e-mail: wwajszczuk@comcast.net